Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ- SẤY TINH BỘT

Được đăng lên bởi hovanhoang
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 12163 lần   |   Lượt tải: 67 lần
Đồ án QTTB

GVHD:Phạm Đình Hòa

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT SẤY:
1.1.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH SẤY:
1.1.1.Định nghĩa:
`` _Sấy:là quá trình dùng nhiệt năng để làm bay hơi nước ra khỏi vật liệu rắn hay
lỏng.Với mục đích giảm bớt khối lượng vật liệu (VD:giảm công chuyên chở),tăng độ
bền vật liệu (VD:gốm,sứ,gỗ...),bảo quản tốt trong một thời gian dài,nhất là đối với
lương thực,thực phẩm.
_Quá trình sấy:không chỉ là quá trình tách nước và hơi nước ra khỏi vật liệu
một cách đơn thuần mà là một quá trình công nghệ.Nó đòi hỏi sau khi sấy vật liệu
phải đảm bảo chất lượng cao,tiêu tốn năng lượng ít và chi phí vận hành thấp.
Để thực hiện quá trình sấy người ta sử dụng một hệ thống gồm nhiều thiết bị
như:thiết bị sấy (buồng sấy,hầm sấy,tháp sấy,thùng sấy...),thiết bị đốt nóng tác nhân
sấy(calorife) hoặc thiết bị lạnh để làm khô tác nhân sấy,quạt,bơm và một số thiết bị
phụ khác như buồng đốt,xiclon...Chúng ta gọi hệ thống các thiết bị thực hiện một
quá trình sấy cụ thể nào đó là một hệ thống sấy.
1.1.2.Phân loại:
Quá trình sấy gồm hai phương thức:
*Sấy tự nhiên:tiến hành bay hơi bằng năng lượng tự nhiên như năng lượng
mặt trời,năng lượng gió,...(gọi là quá trình phơi sấy tự nhiên).Phương pháp này đỡ
tốn nhiệt năng nhưng không chủ động điều chỉnh được vận tốc của quá trình theo
yêu cầu kĩ thuật,năng suất thấp...
*Sấy nhân tạo:thường được tiến hành trong các loại thiết bị sấy để cung cấp
nhiệt cho các vật liệu ẩm.Sấy nhân tạo có nhiều dạng,tuỳ thao phương pháp truyền
nhiệt mà trong kĩ thuật sấy có thể chia ra nhiều dạng:
Sấy đối lưu
Sấy tiếp xúc
Các dạng khác(sấy bằng tia hồng ngoại,dòng điện cao tần,sấy thăng hoa...)
1.1.3.Nguyên lý của quá trình sấy:
Động lực của quá trình là sự chênh lệch độ ẩm ở trong lòng vật liệu và trên bề
mặt vật liệu.Vận tốc của toàn bộ quá trình được quy định bởi giai đoạn nào chậm
nhất.
Nghiên cứu quá trình sấy thì phải nghiên cứu hai mặt của quá trình sấy:
*Mặt tĩnh lực học:tức dựa vào cân bằng vật liệu và cân bằng nhiệt lượng ta sẽ
tìm được mối quan hệ giữa các thông số đầu và cuối của vật liệu sấy và của tác nhân
sấy để từ đó xác định được thành phần vật liệu,lượng tác nhân sấy và lượng nhiệt
cần thiết cho quá trình sấy.
*Mặt động lực học:tức là nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến thiên của độ
ẩm vật liệu với thời gian sấy và các thông số của quá trình như:tính chất,cấu
SVTH:Bùi Thị Phương_07CNVL

Đồ án QTTB

GVHD:Phạm Đình Hòa

trúc,kích thước của vật liệu sấy và các điều kiện thuỷ động lực học của tác nhân sấy
để từ đó...
Đồ án QTTB GVHD:Phạm Đình Hòa
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT SẤY:
1.1.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH SẤY:
1.1.1.Định nghĩa:
`` _Sấy:là quá trình dùng nhiệt năng để làm bay hơi nước ra khỏi vật liệu rắn hay
lỏng.Với mục đích giảm bớt khối lượng vật liệu (VD:giảm công chuyên chở),tăng độ
bền vật liệu (VD:gốm,sứ,gỗ...),bảo quản tốt trong một thời gian dài,nhất là đối với
lương thực,thực phẩm.
_Quá trình sấy:không chỉ là quá trình tách nước và hơi nước ra khỏi vật liệu
một cách đơn thuần mà là một quá trình công nghệ.Nó đòi hỏi sau khi sấy vật liệu
phải đảm bảo chất lượng cao,tiêu tốn năng lượng ít và chi phí vận hành thấp.
Để thực hiện quá trình sấy người ta sử dụng một hệ thống gồm nhiều thiết bị
như:thiết bị sấy (buồng sấy,hầm sấy,tháp sấy,thùng sấy...),thiết bị đốt nóng tác nhân
sấy(calorife) hoặc thiết bị lạnh để làm khô tác nhân sấy,quạt,bơm và một số thiết bị
phụ khác như buồng đốt,xiclon...Chúng ta gọi hệ thống các thiết bị thực hiện một
quá trình sấy cụ thể nào đó là một hệ thống sấy.
1.1.2.Phân loại:
Quá trình sấy gồm hai phương thức:
*Sấy tự nhiên:tiến hành bay hơi bằng năng lượng tự nhiên như năng lượng
mặt trời,năng lượng gió,...(gọi là quá trình phơi sấy tự nhiên).Phương pháp này đỡ
tốn nhiệt năng nhưng không chủ động điều chỉnh được vận tốc của quá trình theo
yêu cầu kĩ thuật,năng suất thấp...
*Sấy nhân tạo:thường được tiến hành trong các loại thiết bị sấy để cung cấp
nhiệt cho các vật liệu ẩm.Sấy nhân tạo có nhiều dạng,tuỳ thao phương pháp truyền
nhiệt mà trong kĩ thuật sấy có thể chia ra nhiều dạng:
Sấy đối lưu
Sấy tiếp xúc
Các dạng khác(sấy bằng tia hồng ngoại,dòng điện cao tần,sấy thăng hoa...)
1.1.3.Nguyên lý của quá trình sấy:
Động lực của quá trình là sự chênh lệch độ ẩm ở trong lòng vật liệu và trên bề
mặt vật liệu.Vận tốc của toàn bộ quá trình được quy định bởi giai đoạn nào chậm
nhất.
Nghiên cứu quá trình sấy thì phải nghiên cứu hai mặt của quá trình sấy:
*Mặt tĩnh lực học:tức dựa vào cân bằng vật liệu và cân bằng nhiệt lượng ta sẽ
tìm được mối quan hệ giữa các thông số đầu và cuối của vật liệu sấy và của tác nhân
sấy để từ đó xác định được thành phần vật liệu,lượng tác nhân sấy và lượng nhiệt
cần thiết cho quá trình sấy.
*Mặt động lực học:tức là nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến thiên của độ
ẩm vật liệu với thời gian sấy và các thông số của quá trình như:tính chất,cấu
SVTH:Bùi Thị Phương_07CNVL
ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ- SẤY TINH BỘT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ- SẤY TINH BỘT - Người đăng: hovanhoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ- SẤY TINH BỘT 9 10 425