Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án sản xuất sữa đậu nành

Được đăng lên bởi mr-thanh300
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án công nghệ 1

GVHD: Nguyễn Trần Phương Thảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................................
I.NGUYÊN LIỆU...............................................................................................................1
1.Đậu nành:....................................................................................................................1
2.Nước:..............................................................................................................................3
3.Đường:............................................................................................................................5
4.Phụ gia............................................................................................................................5
II. OFF-FLAVOR VÀ CÁCH KIỂM SOÁT NÓ:......................................................5
1.Nguyên nhân hình thành off-flavor:............................................................................5
1.1.Qúa trình oxy hoá do lipoxygenases:.......................................................6
1.2.Qúa trình tự oxy hoá (autoxidation):........................................................7
2.Biện pháp ngăn ngừa off-flavor:................................................................7
3.Vấn đề xử lý mùi:................................................................................................8
III.QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ....................................................................................10
IV.THUYẾT MINH QUI TRÌNH :.............................................................................12
1. Yêu cầu về chọn hạt đậu nành:...............................................................12
2.Phân loại :..............................................................................................................13
2.1. Mục đích:..........................................................................................................13
2.2. Tiến hành :......................................................................................................13
2.3. Thiết bị :...........................................................................................................13
3.Tách kim loại:.......................................................................................................14
3.1.Mục đích:.............................................................................................
Đồ án công nghệ 1 GVHD: Nguyễn Trần Phương Thảo
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................................
I.NGUYÊN LIỆU...............................................................................................................1
1.Đậu nành:....................................................................................................................1
2.Nước:..............................................................................................................................3
3.Đường:............................................................................................................................5
4.Phụ gia............................................................................................................................5
II. OFF-FLAVOR VÀ CÁCH KIỂM SOÁT NÓ:......................................................5
1.Nguyên nhân hình thành off-flavor:............................................................................5
1.1.Qúa trình oxy hoá do lipoxygenases:.......................................................6
1.2.Qúa trình tự oxy hoá (autoxidation):........................................................7
2.Biện pháp ngăn ngừa o-avor:................................................................7
3.Vấn đề xử lý mùi:................................................................................................8
III.QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ....................................................................................10
IV.THUYẾT MINH QUI TRÌNH :.............................................................................12
1. Yêu cầu về chọn hạt đậu nành:...............................................................12
2.Phân loại :..............................................................................................................13
2.1. Mục đích:..........................................................................................................13
2.2. Tiến hành :......................................................................................................13
2.3. Thiết bị :...........................................................................................................13
3.Tách kim loại:.......................................................................................................14
3.1.Mục đích:...........................................................................................................14
3.2.Thiết bị:..............................................................................................................14
4.Thiết bị tách đá:.................................................................................................15
4.1.Mục đích:...........................................................................................................15
4.2.Thiết bị:..............................................................................................................15
5.Rửa:...........................................................................................................................16
5.1.Mục đích:...........................................................................................................16
5.2.Tiến hành:.........................................................................................................16
5.3.Thiết bị:..............................................................................................................16
6.Tiếp nước:..............................................................................................................17
6.1. Mục đích:..........................................................................................................17
6.2. Tiến hành:........................................................................................................17
7. Nghiền thô:..........................................................................................................17
7.1. Mục đích:..........................................................................................................17
7.2. Thiết bị:.............................................................................................................17
8. Nghiền tinh :.......................................................................................................18
8.1. Mục đích:..........................................................................................................18
8.2. Thiết bị:.............................................................................................................18
9. Lưu nhiệt:.............................................................................................................19
10.Trích ly lần 1:....................................................................................................20
10.1. Mục đích:.......................................................................................................20
10.2. Thiết bị:..........................................................................................................20
11. Trích ly lần 2:...................................................................................................20
11.1. Mục đích:.......................................................................................................20
SV:Nguyễn Thị Phượng Lớp:08H2B
1
Đồ án sản xuất sữa đậu nành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án sản xuất sữa đậu nành - Người đăng: mr-thanh300
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đồ án sản xuất sữa đậu nành 9 10 766