Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án sấy

Được đăng lên bởi Mentot Huong
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2650 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường: ĐHCN Hà Nội

Khoa: CN Hoá

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o----------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
Họ và tên SV

: Dương Thị Oanh.

Lớp

: ĐH Hóa 2 Khóa 5.

Khoa

: Công Nghệ Hoá.

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Hoàn.
NỘI DUNG
Thiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy than với
năng suất 10150 kg/giờ
Các số liệu ban đầu:
Độ ẩm đầu của vật liệu: 10%
Độ ẩm cuối của vật liệu: 2%
Nhiệt độ khói đầu vào : 550oC
Nhiệt độ khói lò ra: 150oC
Phần thuyết minh
1.Mởi đầu.

4.Tính toán và chọn thiết bị phụ

2.Vẽ và thuyết minh dây chuyền.

5.Tính cơ khí

3.Tính toán thiết bị chính.

6.Kết luận

TT
1
2

Tên bản vẽ
vẽ dây chuyền sản xuất
vẽ máy sấy thùng quay

Ngày giao đề: 15/3/2013
Trưởng khoa:

khổ giấy
A4
A0

Số lượng
1
1

Ngày hoàn thành:15/06/2013
Giáo viên hướng dẫn

NguyÔn Xu©n Tïng

Nguyễn Văn Hoàn

Dương Thị Oanh
ĐH Hoá 2-k5
Page 1

Trường: ĐHCN Hà Nội

Khoa: CN Hoá

Lời mở đầu:
Trong ngành công nghiệp hoá chất, thực phẩm, vật liệu xây dùng…thì sấy
là một trong những khâu quan trọng. Trong ngành công nghiệp thực phẩm để
bảo quản sản phẩm lâu dài sau thu hoạch, sau sản xuất người ta phải phơi, sấy
khô. Còn đối với các ngành công nghiệp hoá chất, vật liệu xây dựng thì mỗi quy
trình kỹ thuật đều yêu cầu phối trộn nguyên nhiên liệu có độ ẩm phù hợp với
yêu cầu công nghệ. Ngoài ra quá trình sấy còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực
trong đời sống sinh hoạt như: kéo dài thời gian sử dụng, giảm bớt chi phí khi
vận chuyển, vận chuyển dễ dàng hơn,…
Để thực hiện quá trình sấy người ta sử dụng các thiết bị :buồng sấy, thùng
sấy ,hầm sấy…
Được thầy Nguyễn Văn Hoàn giao cho nhiệm vụ tính toán thiết kế hệ
thống sấy thùng quay với phương thức sấy xuôi chiều ,sản phẩm sấy là quặng
Pirit. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song vẫn còn rất nhiều thiếu sót vì đây là lần
đầu tiên làm đồ án nên em cũng chưa có kinh nghiệm. Bên cạnh đó trình độ tự
nghiên cứu và khả năng tư duy còn bị giới hạn, nên đồ án của em không thể
tránh nhiều thiếu sót. Qua lần làm đồ án này em kính mong quý thầy cô chỉ bảo
để em có thể hoàn thiện tốt hơn đồ án cũng như bài tập lớn mà thầy cô giáo cho
em vào những lần sau.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy Giáo hướng dẫn,
các thầy cô giáo và bạn bè đã giúp em hoàn thiện đồ án đúng thời hạn.

MỤC LỤC

Contents
Lời mở đầu:........................................................................................................................
Trường: ĐHCN Hà Nội Khoa: CN Hoá
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o----------
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
Họ và tên SV : Dương Thị Oanh.
Lớp : ĐH Hóa 2 Khóa 5.
Khoa : Công Nghệ Hoá.
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Hoàn.
NỘI DUNG
Thiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy than với
năng suất 10150 kg/giờ
Các số liệu ban đầu:
Độ ẩm đầu của vật liệu: 10%
Độ ẩm cuối của vật liệu: 2%
Nhiệt độ khói đầu vào : 550
o
C
Nhiệt độ khói lò ra: 150
o
C
Phần thuyết minh
1.Mởi đầu.
2.Vẽ và thuyết minh dây chuyền.
3.Tính toán thiết bị chính.
4.Tính toán và chọn thiết bị phụ
5.Tính cơ khí
6.Kết luận
TT Tên bản vẽ khổ giấy Số lượng
1 vẽ dây chuyền sản xuất A4 1
2 vẽ máy sấy thùng quay A0 1
Ngày giao đề: 15/3/2013 Ngày hoàn thành:15/06/2013
Trưởng khoa: Giáo viên hướng dẫn
NguyÔn Xu©n Tïng Nguyễn Văn Hoàn
Dương Thị Oanh
ĐH Hoá 2-k5
Page 1
Đồ án sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án sấy - Người đăng: Mentot Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Đồ án sấy 9 10 173