Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thang máy

Được đăng lên bởi Tao Xanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ

 KHOA ĐIỀU KHIỂN KĨ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG 
HÓA

ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ HỆ THÔNG THANG MÁY 4 TẦNG
SỬ DỤNG PLC S7-200 GIÁM SÁT HỆ SCADA

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : THẠC SĨ BÙI THỊ LAN ANH
SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN HẬU
LỚP : ĐKTĐ_10

HÀ NỘI - 2013

1.Phần cứng :
1.1.Phần khung sườn :
- Thiết kế khung thang máy và cabin thang máy (bước này ra tiệm cắt Nhôm, Kiếng đo đạc
thang máy cần làm rồi yêu cầu họ làm)
- Trang bị động cơ thang máy (động cơ loại DC 24V or 12V do PLC dùng nguồn 24V -> cái này
ngoài chợ điện tử có "TPHCM-> nhật tảo",nhớ là có giảm tốc nha).
- Trang bị động cơ cửa (cái này bán có thể mua hoặc thiết kế sao cũng được, nhưng lúc mình
làm dùng động cơ mở cửa đầu DVD " cái này ngoài nhật tảo 10k/cái" về thiết kế lại).
- Trang bị 5 CTHT ( 4 cái ở 4 tầng, 1 cái dùng để báo đóng/mở cửa cabin).
1.2.Phần điện :
- 1 PLC S7-200 : AC/DC/Relay (Power 220VAC, Input DC, Output Relay) CPU 224
- Thiết kế mạch đảo chiều động cơ (cái này mình dùng 2 reley điện để đảo chiều "2 động cơ ->
2 cái" 1 relay gồm 2 cuộn dây, relay mình dùng là relay OMRON)
- Nguồn 24VDC + 5VDC
- Dây điện kết nối.
2.Phần mềm :
2.1.Lập trình PLC S7-200 :
- Kết nối PLC với các thiết bị như sau
  INPUT :
* Điều khiển ON/OFF :
• I1.6 : Nút nhấn ON : Nút nhấn ảo
• I1.7 : Nút nhấn OFF : Nút nhấn ảo
• M0.0 : Biến tự giữ ON
* Các nút nhấn chọn tầng :
•I0.6 : tầng 1
•I0.7 : tầng 2
•I1.0 : tầng 3
•I1.1 : tầng 4
* Các nút gọi chọn tầng :
•I1.2 : tầng 1
•I1.3 : tầng 2
•I1.4 : tầng 3
•I1.5 : tầng 4
* Các công tắc hành trình báo tầng :
•I0.2 : báo tầng 1
CTHT1
•I0.3 : báo tầng 2
CTHT2
•I0.4 : báo tầng 3
CTHT3
•I0.5 : báo tầng 4
CTHT4
* Các công tắc hành trình báo trạng thái cửa thang máy :

•I0.0 : cửa đóng
•I0.1 : cửa mở
* Biến nhớ thang đi lên :
•M1.0 : thang đi từ tầng 1 lên tầng 2
•M1.1 : thang đi từ tầng 1 lên tầng 3
•M1.2 : thang đi từ tầng 1 lên tầng 4
•M1.3 : thang đi từ tầng 2 lên tầng 3
•M1.4 : thang đi từ tầng 2 lên tầng 4
•M1.5 : thang đi từ tầng 3 lên tầng 4
* Biến nhớ thang đi xuống :
•M2.0 : thang đi từ tầng 4 xuống tầng 3
•M2.1 : thang đi từ tầng 4 xuống tầng 2
•M2.2 : thang đi từ tầng 4 xuống tầng 1
•M2.3 : thang đi từ tầng 3 xuống tầng 2
•M2.4 : thang đi từ tầng 3 xuống tầng 1
•M2.5 : thang đi từ tầng 2 xuống tầng 1
* Biến nhớ mở cửa tại các tầng :
•M3.0 : mở cửa thang máy tại tầng 1
•M3.1 : mở cửa thang máy tại tầng 2
•M3.2 : mở cửa thang máy tại tầng 3
•M3.3 : mở cửa thang máy tại tầng 4
  OUTPUT :
* Biến nhớ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA ĐI U KHI N KĨ THU T VÀ T Đ NG
HÓA
ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ HỆ THÔNG THANG MÁY 4 TẦNG
SỬ DỤNG PLC S7-200 GIÁM SÁT HỆ SCADA
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : THẠC SĨ BÙI THỊ LAN ANH
SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN HẬU
LỚP : ĐKTĐ_10
HÀ NỘI - 2013
đồ án thang máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thang máy - Người đăng: Tao Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đồ án thang máy 9 10 805