Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN THÉP II THIẾT KẾ NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG MỘT NHIP

Được đăng lên bởi phuongkakakiemtailieu
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2768 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

GVHD: NGÔ THỊ HỒNG QUYÊN

MỤC LỤC

SVTH: LÊ THANH PHƯỢNG 36CLC-DD Trang 1

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

GVHD: NGÔ THỊ HỒNG QUYÊN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP
THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT
NHỊP ( KHUNG ZAMIL )

Yêu cầu thiết kế: Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp (khung zamil) một tầng
có sử dụng 1 cầu trục nâng hàng, chế độ làm việc nặng.
Kích thước nhà, sức nâng cầu trục, chiều dài nhà, sức nâng cầu trục yêu cầu như sau:
-Chiều rộng nhà:
L = 33 (m).
-Chiều dài nhà:
b=145.5 (m).
-Sức nâng của cầu trục:
Q = 15 (T).
-Cao trình đỉnh dầm cầu trục: H1= 7.5 (m).

   8.310

-Độ dốc mái i = 15%
-Bước cột: B = 9.7 (m).
- Cấu tạo lớp mái gồm:
+ Tấm tole dày 0.7mm
+ Lớp cách nhiệt
- Vật liệu thép tự chọn, có E = 2.1× 105 Mpa, µ = 0.3, γ = 78.5kN/m3.
- Thông số que hàn,bulông tự chọn.
- Bê tông móng M200, tường gạch tự mang.

SVTH: LÊ THANH PHƯỢNG 36CLC-DD Trang 2

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

GVHD: NGÔ THỊ HỒNG QUYÊN

PHẦN I: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHUNG NGANG
- Khung ngang nhà công nghiệp một tầng, một nhịp bao gồm hai cấu kiện chính:
cột và dầm mái. Để đảm bảo độ cứng theo phương ngang nhà, liên kết giữa cột và dàn
mái được thực hiện là liên kết cứng, liên kết giữa chân cột và móng bê tông cốt thép
cũng là liên kết ngàm cứng.
I. THÔNG SỐ BẢNG TRA
1.Thông số cầu trục: Cầu trục với sức trục 15T, chế độ làm việc nặng

KÍCH THƯỚC GABARIT
CHÍNH
(mm)

NHỊP
CẦU
TRỤC
(m)

SỨC
TRỤC
Q (T)

15

32

ÁP
LỰC
BÁNH
LÊN
RAY
(T)
c

B

K

Hct

B1

Pmax

6300

5000

2300

260

22.5

TRỌNG
LƯỢNG (T)

Xe con
6

Toàn
cầu
trục
48.5

BẢNG I.1: THÔNG SỐ CẦU TRỤC
2.Ray cầu trục:
+Loại ray sử dụng là KP70

Loại ray

Khối
lượng 1
m dài

H

B

b

KP 70

52.83

120

120

70

Kích thước (mm)

BẢNG I.2: THÔNG SỐ KỸ THUẬT RAY
+ Lấy chiều cao ray và lớp đệm: Hr = 120 +20 = 140 (mm)
SVTH: LÊ THANH PHƯỢNG 36CLC-DD Trang 3

Hình I.1 Ray cầu trục

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

GVHD: NGÔ THỊ HỒNG QUYÊN

20

220

+ Hdct=

 1 1
  B
 8 10

500

3.Dầm cầu trục:
+ Từ bước cột và các thông số cầu trục ta chọn dầm tiết
diện chữ I

16

= 0.97

 Chọn chiều cao dầm cầu trục: Hdct = 500 (mm),

20

Kích thước MCN như hình vẽ.

Hình I.2: Kích thước MCN dầm cầu trục
II. KÍCH THƯỚC THEO PHƯƠNG NGANG:
1.Khoảng cách từ mép ngoài của cột tới trục định vị: a (mm)
Q=15 T < 30 T => a=0
2.Bề rộng nhà, Lnhà (m):
Lnhà= 33.6 (m)
3.Chiều dài nhịp tính toán của nhà: L= 33 (m)
4.Chiều dài nhịp tính toán cầu trục: ( Lct )
+ Chọn Lct = 32 (m)


+ =

=

1
 L  Lct     
2
1
(33000  32000)  500  ...
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD: NGÔ THỊ HỒNG QUYÊN
MỤC LỤC
SVTH: LÊ THANH PHƯỢNG 36CLC-DD Trang 1
ĐỒ ÁN THÉP II THIẾT KẾ NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG MỘT NHIP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN THÉP II THIẾT KẾ NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG MỘT NHIP - Người đăng: phuongkakakiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
ĐỒ ÁN THÉP II THIẾT KẾ NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG MỘT NHIP 9 10 509