Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thi công

Được đăng lên bởi Dinh The Luu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN THI CÔNG

GVHD: VÕ XUÂN THẠNH

Chương I: THIẾT KẾ VÁN KHUÔN PHẦN THÂN
I. Tính toán tầng 2:
I.1 Tính toán ván khuôn sàn:
 Thiết kế biện pháp thi công bêtông toàn khối bao gồm:
1. Tính toán thiết kế ván khuôn phần thân gồm : Cột, dầm sàn, cầu thang bộ.
+ Các thông số để tính toán ván khuôn:
- Tính toán thiết kế hệ thống ván khuôn, sàn công tác.
- Chọn phương án cơ giới hoá:
 Phần thân: Dùng bêtông thương phẩm kết hợp máy bơm bơm đến vị trí
đổ bêtông.
 Sử dụng đầm máy.
- Ván khuôn và cốt thép được gia công lắp đặt tại công trường.
* Vật liệu sử dụng: Ván khuôn gỗ
Cấu tạo ván khuôn:
 Mặt ván khuôn: Ván gỗ tấm dày 30mm, có cường độ tính toán [  ] =
90 kG/cm2, modul đàn hồi E = 105 kG/cm2
Cấu tạo cây chống, xà gồ:
 Cột chống Thép đường kính 48 mm, xà gồ thép hộp 40x40x1,1 có
cường độ tính toán [  ] = 1600 kG/cm2, modul đàn hồi E = 16,5x105
kG/cm2
- Các thiết bị phụ trợ khác: Đinh các loại, gông, …
* Thiết bị sử dụng:
- Máy tời vận chuyển lên cao.
- Xe rùa vận chuyển theo phương ngang và trong phạm vị ngắn.
- Máy đầm bêtông N116 có các thông số kĩ thuật sau:

LƯU ĐÌNH THẾ

111001305

TRANG 1

ĐỒ ÁN THI CÔNG

GVHD: VÕ XUÂN THẠNH

 Năng suất: 3 - 6 m3/h
 Bán kính ảnh hưởng: Rđ = 0,7 m
- Và các thiết bị cần thiết khác.
Ta tính ván khuôn cho ô sàn SL2
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn.
+ Tĩnh tải :
-Trọng lượng bê tông + cốt thép sàn chưa đông cứng:
g1tc bt .h =2600×0,2=

520 (kG/m 2 )

g1tt  g1tc .n =520×1,2 = 624 (kG/m 2 )

- Trọng lượng ván khuôn:
g2tc = 600 x 0,03= 18 (kG/m 2 )
g2tt = g2tc.n = 18 x 1,2 = 21.6 (kG/m 2 )
- Tổng tĩnh tải tác dụng lên ván sàn.
g tc

=g1tc + g2tc = 520+18= 538 (kG/m 2 )

g tt

=g1tt + g2tt = 624+21.6 = 645.6(kG/m 2 )

+ Hoạt tải :
Với phương pháp phun bê tông trực tiếp từ vòi phun, hoạt tải tác dụng lên
ván khuôn tính với trọng lượng của người và thiết bị vận chuyển, tải trọng phát
sinh ra do khi đổ bê tông.
Lưu ý: Thường thì trong khi đổ thì không đầm bê tông và ngược lại nên khi
tính toán ta chỉ lấy áp lực của đầm hoặc đổ để tính toán.
- Trọng lượng của người và thiết bị vận chuyển
P1tc = 250 (kG/m 2 )
P1tt =P1tc.n = 250 x 1,3= 325 (kG/m 2 )
- Tải trọng do chấn động khi đổ bê tông.
p2tc = 400 (kG/m 2 )
p2tt = n.p2tc = 1,3.400 = 520 (kG/m 2 )
- Tổng hoạt tải tác dụng:
LƯU ĐÌNH THẾ

111001305

TRANG 2

ĐỒ ÁN THI CÔNG

GVHD: VÕ XUÂN THẠNH

Ptc = p1tc + p2tc = 250 + 400 = 650 (kG/m 2 )
Ptt = p1tt + p2tt = 325 + 520 = 845 (kG/m 2 )
Tổng tải trọng tác dụng lên 1m2 ván khuôn
Qtc = gtc + ptc = 538+ 650 = 1188 (kG/m 2 ...
ĐỒ ÁN THI CÔNG GVHD: VÕ XUÂN THẠNH
Chương I: THIẾT KẾ VÁN KHUÔN PHẦN THÂN
I. Tính toán tầng 2:
I.1 Tính toán ván khuôn sàn:
Thiết kế biện pháp thi công bêtông toàn khối bao gồm:
1. Tính toán thiết kế ván khuôn phần thân gồm : Cột, dầm sàn, cầu thang bộ.
+ Các thông số để tính toán ván khuôn:
- Tính toán thiết kế hệ thống ván khuôn, sàn công tác.
- Chọn phương án cơ giới hoá:
Phần thân: Dùng bêtông thương phẩm kết hợp máy bơm bơm đến vị trí
đổ bêtông.
Sử dụng đầm máy.
- Ván khuôn và cốt thép được gia công lắp đặt tại công trường.
* Vật liệu sử dụng: Ván khuôn gỗ
Cấu tạo ván khuôn:
Mặt ván khuôn: Ván gỗ tấm dày 30mm, có cường độ tính toán [
] =
90 kG/cm
2
, modul đàn hồi E = 10
5
kG/cm
2
Cấu tạo cây chống, xà gồ:
Cột chống Thép đường nh 48 mm, gồ thép hộp 40x40x1,1
cường độ tính toán [
] = 1600 kG/cm
2
, modul đàn hồi E = 16,5x10
5
kG/cm
2
- Các thiết bị phụ trợ khác: Đinh các loại, gông, …
* Thiết bị sử dụng:
- Máy tời vận chuyển lên cao.
- Xe rùa vận chuyển theo phương ngang và trong phạm vị ngắn.
- Máy đầm bêtông N116 có các thông số kĩ thuật sau:
LƯU ĐÌNH THẾ 111001305 TRANG 1
Đồ án thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thi công - Người đăng: Dinh The Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đồ án thi công 9 10 603