Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiế kế mỏ Hầm lò

Được đăng lên bởi Katori Lion
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1589 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MỎ HẦM LÒ

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU MỎ

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6

Nhiệm vụ thiết kế
Ranh giới khu vực thiết kế
Đặc điểm địa chất khu vực thiết kế
Trữ lượng than khu vực thiết kế
Công suất mỏ
Tuổi mỏ

2
3
3
3
3
3
4
4

CHƯƠNG II. MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ

II.1
II.2
II.3

Chuẩn bị ruộng mỏ
Mở vỉa
Thi công đào lò

6
6
11

CHƯƠNG III. KHAI THÁC

III.1
III.2

Lựa chọn hệ thống khai thác

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6
IV.7
IV.8
IV.9
IV.10

Khái niệm
Lựa chọn phương pháp thông gió
Chọn vị trí đặt quạt gió chính
Tính lượng gió cho lò chợ
Tính lưu lượng rò gió
Tính lưu lượng gió cho lò chuẩn bị
Tính lưu lượng gió cho lò chợ dự phòng
Tổng lưu lượng gió cho toàn mỏ
Tính hạ áp chung cho mỏ
Tính chọn quạt gió chính

Công nghệ khấu than
CHƯƠNG IV. THÔNG GIÓ MỎ

Sinh viên: Lê Mạnh Quyền

1

12
13
17
17
17
17
18
18
19
19
20
20

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MỎ HẦM LÒ

LỜI NÓI ĐẦU
Trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản. Ngành khai thác than
chiếm vị trí rất quan trọng. Như chúng ta biết để khai thác than thì thường áp
dụng hai phương pháp khai thác: lộ thiên hoặc hầm lò, tuỳ thuộc vào điều kiện
địa chất, điều kiện kỹ thuật, tình hình kinh tế xã hội.. của từng vùng, từng khu
vực chứa than mà ta áp dụng hình thức khai thác cho phù hợp. Vì vậy môn học
Thiết kế hầm lò không thể thiếu được trong quá trình đào tạo các kỹ sư khai thác
mỏ trong trường ĐH Mỏ - Địa chất. Do đó để cho các học viên nắm vững kiến
thức về chuyên môn hầm lò thì việc làm đồ án môn học là điều cần phải làm đối
với mỗi một sinh viên ngành khai thác mỏ.
Sau khi kết thúc môn học thiết kế mỏ hầm lò em được thầy PGS.TS
Trần Văn Thanh giao cho đề số 13 về thiết kế mở vỉa và khai thác cho các Vỉa
than. Được sự chỉ bảo và giúp đỡ tận tình của PGS.TS Trần Văn Thanh em đã
hoàn thành đồ án môn học của mình.
Do trình độ thực tế và kinh nghiệm còn hạn chế nên đồ án môn học của
em không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Em mong các thầy và các bạn
đồng nghiệp chỉ bảo cho em để em được hoàn thiện thêm đồ án và kiến thức cho
bản thân.
Để hoàn thành được đồ án môn học em xin chân thành cảm ơn thầy
PGS.TS Trần Văn Thanh và chúc thầy, và gia đình luôn mạnh khoẻ!
Quảng Ninh, ngày

tháng 05 năm 2014
Sinh viên

Lê Mạnh Quyền

Sinh viên: Lê Mạnh Quyền

2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MỎ HẦM LÒ

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU MỎ
I.1 Nhiệm vụ thiết kế
- Đồ án được giao thiết kế mở vỉa và khai thác cho cụm vỉa than bằng
phương pháp khai thác hầm lò.
- Thực hiệ...


 2
  3
I.1 Nhiệm vụ thiết kế 3
I.2 Ranh giới khu vực thiết kế 3
I.3 Đặc điểm địa chất khu vực thiết kế 3
I.4 Trữ lượng than khu vực thiết kế 3
I.5 Công suất mỏ 4
I.6 Tuổi mỏ 4
!"#"$%&'(
II.1 Chuẩn bị ruộng mỏ 6
II.2 Mở vỉa 6
II.3 Thi công đào lò 11
 
III.1 Lựa chọn hệ thống khai thác 12
III.2 Công nghệ khấu than 13
"
IV.1 Khái niệm 17
IV.2 Lựa chọn pơng pháp thông gió 17
IV.3 Chọn vị trí đặt quạt gió chính 17
IV.4 Tính lượng gió cho lò chợ 17
IV.5 Tính lưu lượng rò gió 18
IV.6 Tính lưu lượng gió cho lò chuẩn bị 18
IV.7 Tính lưu lượng gió cho lò chợ dự phòng 19
IV.8 Tổng lưu lượng gió cho toàn mỏ 19
IV.9 Tính hạ áp chung cho mỏ 20
IV.10 Tính chọn quạt gió chính 20
Sinh viên: Lê Mnh Quyn
1
Đồ án thiế kế mỏ Hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiế kế mỏ Hầm lò - Người đăng: Katori Lion
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đồ án thiế kế mỏ Hầm lò 9 10 493