Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết kế điện tử công suất điều khiển đóng mở van SCR

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

MỤC LỤC

PHẦN I: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
1.Tổng quan.
1.1.Mục đích – Vai trò của việc phân tích ,lựa chọn phương án truyền động điện.
Việc lựa chọn phương án truyền động điện có vai trò rất quan trọng . Nó
quyết định đến chất lượng sản phẩm cũng như ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế
sản suất :
- Khi lựa chọn đóng chóng ta có thể tăng năng suất làm việc , hạn chế
những hành trình dư thừa ,nâng cao hiệu quả kinh tế .
-Việc lựa chọn lựa chọn không hợp lý không những gây ra những tổn thất
về kinh tế mà có thể còn gây ra những hậu quả khó lường .
1.2. Cơ sở lựa chọn phương án truyền động.
Để có được phương án lựa chọn truyền động tốt nhất ta cần căn cứ vào
đặc điểm công nghệ của nó ,căn cứ vào chỉ tiêu chất lượng để chọn phương án.
Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm riêng ,khi lựa chọn cần đảm bảo các
chỉ tiêu về mặt kỷ thuật cũng như về mặt kinh tế ,trong đó cần chó trọng đảm
bảo chi tiêu về mặt kỷ thuật. Thường thì để đảm bảo tốt chỉ tiêu về mặt kỷ thuật
thì kèm theo chỉ tiêu về kinh tế . Do vậy ,tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng và độ
chính xác của sản phẩm ta chọn phương án truyền động thỏa mạn các tiêu chí về
kinh tế và kỹ thuật .

2. Chọn động cơ và các phương án điều chỉnh.
2.1.Các loại động cơ .
Trong công nghiệp có 2 loại động cơ thường được sử dụng :
- Động cơ xoay chiều :

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


Động cơ không đồng bộ ( Động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc và
động cơ không đồng bộ rô to dây quấn).



Động cơ đồng bộ.

-Động cơ điện một chiều :


Động cơ một chiều kích từ độc lập.



Động cơ một chiều kích từ nối tiếp.



Động cơ một chiều kích từ hỗn hợp.

Mỗi loại động cơ có các đặc điểm cấu tạo, vận hành và ứng dụng riêng
dựa vào yêu cầu thiết kế được giao, em nghiên cứu và phân tích để lựa chọn
phương án truyền động điều khiển động cơ một chiều và các phương án điều
chỉnh tốc độ kèm theo.
2.2.Động cơ điện một chiều
a.Giới thiệu chung về động cơ điện 1 chiều
Như ta đã biết máy phát điện một chiều có thể dùng làm máy phát điện
hoặc động cơ điện. Động cơ điện một chiều là thiết bị quay biến đổi điện năng
thành cơ năng. Nguyên lý làm việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Động
cơ điện một chiều được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp và giao thông
vận tải.
b.Cấu tạo động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều gồm có 2 phần : Phần tĩnh (stator) và phần động
(rôtor)

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Hình 1: Động cơ điện một chiều
Gồm...
TR NG Đ I H C KINH T KỸ THU T CÔNG NGHI PƯỜ
M C L C
PHẦN I: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
1.Tổng quan.
1.1.Mục đích – Vai trò của việc phân tích ,lựa chọn phương án truyền động điện.
Việc lựa chọn phương án truyền động điện có vai trò rất quan trọng . Nó
quyết định đến chất lượng sản phẩm cũng như ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế
sản suất :
- Khi lựa chọn đóng chóng ta có thể tăng năng suất làm việc , hạn chế
những hành trình dư thừa ,nâng cao hiệu quả kinh tế .
-Việc lựa chọn lựa chọn không hợp lý không những gây ra những tổn thất
về kinh tế mà có thể còn gây ra những hậu quả khó lường .
1.2. Cơ sở lựa chọn phương án truyền động.
Để có được phương án lựa chọn truyền động tốt nhất ta cần căn cứ vào
đặc điểm công nghệ của nó ,căn cứ vào chỉ tiêu chất lượng để chọn phương án.
Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm riêng ,khi lựa chọn cần đảm bảo các
chỉ tiêu về mặt kỷ thuật cũng như về mặt kinh tế ,trong đó cần chó trọng đảm
bảo chi tiêu về mặt kỷ thuật. Thường thì để đảm bảo tốt chỉ tiêu về mặt kỷ thuật
thì kèm theo chỉ tiêu về kinh tế . Do vậy ,tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng và độ
chính xác của sản phẩm ta chọn phương án truyền động thỏa mạn các tiêu chí về
kinh tế và kỹ thuật .
2. Chọn động cơ và các phương án điều chỉnh.
2.1.Các loại động cơ .
Trong công nghiệp có 2 loại động cơ thường được sử dụng :
- Động cơ xoay chiều :
1
Đồ án Thiết kế điện tử công suất điều khiển đóng mở van SCR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Thiết kế điện tử công suất điều khiển đóng mở van SCR - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Đồ án Thiết kế điện tử công suất điều khiển đóng mở van SCR 9 10 880