Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải

Được đăng lên bởi hero-temboy
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2167 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án
Thiết kế hệ thống dẫn động
băng tải

Trường ĐHSPKT Hưng Yên
Khoa : Cơ Khí

Đồ án cơ sở thiết kế máy

Mục lục
Bản thuyết minh đồ án gồm những phần chính sau:
- Phần I

: Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền.

- Phần II

: Tính toán bộ truyền đai thang.

- Phần III

: Tính toán bộ truyền bánh răng côn răng nghiêng.

- Phần IV

: Tính toán và kiểm nghiệm trục.

- Phần V

: Tính và chọn then.

- Phần VI

: Thiết kế gối đỡ trục.

- Phần VII

: Cấu tạo vỏ hộp và các chi tiết máy khác.

- Phần VIII : Bôi trơn hộp giảm tốc.

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS NGÔ VĂN QUYẾT
Sinh viên: TRẦN ĐỨC MẠNH
Lớp : ĐLK6

Trường ĐHSPKT Hưng Yên
Khoa : Cơ Khí

Đồ án cơ sở thiết kế máy

Đề số: 2A

Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Lược đồ hệ dẫn động băng tải
1. Động cơ 2. Nối trục 3. Bộ truyền đai
4. Hộp giảm tốc 5. Bộ truyền xích 6. băng tải
Số liệu cho trước:
1
2
3
4
5
6
8

Lực kéo băng tải
Vận tốc băng tải
Đường kính băng tải
Thời gian phục vụ
Số ca làm việc
Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài
Đặc tính làm việc

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS NGÔ VĂN QUYẾT
Sinh viên: TRẦN ĐỨC MẠNH
Lớp : ĐLK6

F
V
D
Lh


2250
1,3
320
20000
1
45o
Nhẹ

N
m/s
Mm
giờ
Ca
độ

Trường ĐHSPKT Hưng Yên
Khoa : Cơ Khí

Đồ án cơ sở thiết kế máy
Khối lượng thiết kế

1

2
3

Bản vẽ lắp hộp giảm tốc(A3):
01 bản tổng thể 3 hình chiếu
03 bản , mỗi bản thể hiện 01 hình chiếu
01 Bản vẽ chế tạo chi tiết(01 bản A3):
01 Bản thuyết minh(A4)

Phần I : Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
I-1 Chọn động cơ điện
1. Chọn kiểu loại động cơ
Hiện nay, có hai loại động cơ là động cơ điện một chiều và động cơ điện xoay chiều. Để
thuận tiện, phù hợp với lưới điện hiện nayta chọn động cơ điện xoay chiều. Trong số các
loại động cơ điện xoay chiều, ta chọn loại động cơ ba pha không đồng bộ rô to lồng
sóc( còn gọi là động cơ điện ba pha không đồng bộ rô to ngắn mạch) Nó có những ưu điểm:
Kết cấu đơn giản, dễ bảo quản, giá thành thấp, làm việc tin cậy, có thể mắc trực tiếp vào
lưới điện ba pha không cần phải biến đổi dòng điện.
2. Các kết quả tính toán trên băng tải
a. Mô men thực tế trên băng tải:
Mômen thực tế trên băng tải:
Mbt =

F .D
2250.320
=
=360000 Nm
2
2

Trong đó F= 2250 N là lực kéo băng tải
D=320 mm là đường kính băng tải
b. Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ:
Số vòng quay đòng bộ của động cơ (còn gọi là tốc độ từ trường quay) được xác định theo
công thức:
ndb=

60. f
p

(I – 2)

Trong đó: f – tần số của dòng điện xoay chiều;
mạng điện ở nước ta có f = 50 Hz
p – số đôi cực từ (chọn p = 2 ,động cơ điện loại ...
Đồ án
Thiết kế hệ thống dẫn động
băng tải
Đồ án Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải - Người đăng: hero-temboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải 9 10 961