Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp

Được đăng lên bởi lekhanhthangtho
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Nước sạch có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sống cũng như sản xuất của
con người. Các nguồn nước đang được sử dụng hiên nay cho sinh hoạt là nước mưa,
giếng khoan, ao hồ… Những nguồn nước này đang bị ô nhiễm bởi các tác nhân như:
chất hữu cơ, vi sinh vật, kim loại nặng…từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông
nghiệp, nước mưa chảy tràn sinh hoạt của con người. Nếu không có các biện pháp ngăn
chặn và xử lý kịp thời thì sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như sức
khỏe của con người.
Hiện nay có rất nhiều nhà máy xử lý nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống đã và
đang sử dụng những dây truyền công nghệ tiên tiến hiện đại để xử lý nước mặt và nước
ngầm. Việc lựa chọn dây truyền công nghệ phù hợp rất quan trọng và nó phụ thuộc vào
chất lượng nước đầu vào, yêu cầu của nguồn nước đầu ra, điều kiện kinh tế, kỹ thuật.
Sau đây tôi xin đề xuất dây truyền công nghệ hợp lý để xử lý nguồn nước thô
cấp cho sinh hoạt.

CHƯƠNG I: ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU
- Nguồn nước: Ngầm
- Công suất cấp nước: 16000 m3/ngày đêm
- Chỉ tiêu chất lượng nguồn nước: so sánh với các chỉ tiêu chất lượng nước trong
QCVN 02: 2009/BYT (cột I – áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước)
Chỉ tiêu

Đơn vị đo

Giá trị QCVN 02: 2009/BYT

Nhiệt độ

0

C

22

-

Ph

-

7.2

6.0 – 8.5

Độ màu

TCU

14

15

Độ đục

NTU

10

5

XL

Hàm lượng cặn lơ lửng

mg/l

12

XL

Hàm lượng các muối hòa tan mg/l

160

Hàm lượng sắt tổng số

mg/l

10

0.5

Hàm lượng amoni

mg/l

-

3

Hàm lượng mangan tổng số

mg/l

0,5

0.2

Độ kiềm toàn phần

Mgđl/l

2

XL

CHƯƠNG II. ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
I.
1.

TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG
Công trình làm thoáng
Mục đích làm thoáng là làm giàu oxy cho nước và tăng pH cho nước.

Làm thoáng trước để khử CO 2, hòa tan O2 và nâng giá trị pH của nước. Công trình
làm thoáng được thiết kế với mục đích chính là khử CO 2 vì lượng CO2 trong nước cao sẽ
làm giảm pH mà môi trường pH thấp không tốt cho quá trình oxy hoá Fe. Sau khi làm
thoáng ta sẽ châm hóa chất để khử Fe có trong nước. Hóa chất sử dụng ở đây là clo – một
chất oxy hóa mạnh để oxy hóa Fe, các chất hữu cơ có trong nước, Mn, H 2S. Ngoài ra để
tạo môi trường thuận lợi cho quá trình oxy hóa Fe thì ta phải cho thêm vôi cùng với clo.
Mục đích cho thêm vôi là để kiềm hóa nước giúp cho tốc độ phản ứng oxy hóa Fe diễn ra
nhanh hơn
Có thể làm thoáng tự nhiên hoặc làm thoáng nhân tạo.
Các công trình làm thoáng gồm:
 Làm thoáng đơn giản: phun hoặc tràn trên bề mặt bể lọc có chiều cao từ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp - Người đăng: lekhanhthangtho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp 9 10 509