Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế hộp giảm tốc

Được đăng lên bởi Van Thanh
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
MÔN: ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

GV: NGUYỄN HOÀNH

SV: Vũ Văn Thành – Đ5-CNCK

MỤC LỤC

-1-

-PHẦN I : NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
1. Thông tin sinh viên
Sinh viên thực hiện: ***Vũ Văn Thành***
Lớp: Đ5-CNCK
2. Thông tin đề tài
2.1.

Tên đề tài:

***Thiết kế hệ thống dẫn động thùng trộn***
2.2.

Mô tả hệ thống:

***Hệ thống dẫn động thùng trộn*** gồm:
1-1-Độngcơ điện 3pha không đồngbộ; 2-Bộ truyền đai thang; 3-Hộp giảmtốc bánh
răng
trụ hai cấp phân đôi cấp nhanh; 4-Nối trục đàn hồi; 5-thùng trộn.
2.3.

Số liệu thiết kế:

- Công suất trên thùng trộn
- Vận tốc trên Thùng trộn
- Thời gian phục vụ

- Chế độ tải:

6 kW
40 vg/ph
5 năm
Quay 1 chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ (1 ca làm
việc 8 giờ)
T1 = T, T2 = 0.90 T, t1 = 19 giây, t2 = 38 giây
-2-

PHẦN II

TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

3. Tính chọn động cơ điện
3.1.

Chọn kiểu loại động cơ

Với yêu cầu của hệ thống ta chọn đông cơ điện xoay chiều không đồng bộ bap
ha roto ngắn mạch do nó có kết cấu đơn giản giá thành hạ , dễ bảo quản, làm việc tin
cậy có thể mác trục tiếp vào lưới điện ba pha không cần biến đổi dòng điện , hiệu
suốt ,công suốt làm việc phù hợp với hệ thống …Ta chọn loại đông cơ
3.2. Chọn công suất động cơ
1.1.1 Công suất cần thiết :
Pct =

Pt
ηht

Trong đó :
 Pt = 6 KW : Công suất trên thung trộn
ηht = ηk .ηol4 .η3br .ηx


k = 0.99


ol = 0,99


br = 0,96


 d = 0,95


 :

:Hiệu suất của hệ thống truyền động.
:Hiệu suất truyền động của khớp nối.

:Hiệu suất truyền động của cặp ổ lăn.
:Hiệu suất truyền động của cặp bánh răng.
:Hiệu suất truyền động đai

 kd 

1:Chọn hiệu suất của khớp động:

ηht = 0.99.0, 99 4.0,962.0,953.1 = 0,8326

Pct =

3.3.

6
= 7.20
0,8326

Chọn tốc độ đồng bộ của động cơ

-Số vòng quay của trục công tác trong một phút (băng tải)

Nct=

40
0.8326

=48 (vg/ph)

nsb= nlv.ut
-Với Ut tỷ số truyền của toàn bộ hệ thống dẫn động
-3-

Ut=Ubr. Udđ
-Tra bảng 2.4 được Ubr=20 ;Udđ=3
V: vận tốc băng tải
D : đường kính băng tải
=
nsb=48.20.3=2880 (vg/ph)

3.4.

Chọn động cơ thực tế Bang p1.1-p1.6

Kiểu động cơ

Công suất Vận tốc 
%
KW
quay v/ph

TMax
Tdn

TK
Tdn

4A112M2Y3

7,5

2,2

2

2922

87,5%

3.5. Kiểm tra điều kiện mở máy, điều kiện quá tải cho động cơ
a Kiểm tra điều kiện mở máy : khi mở máy mômen tải không được vượt quá mômen
khởi động của động cơ nếu không động cơ sẽ không chạy.
Thật vậy :
Tmm TK

T
Tdn

Trong đó

Tmm = Tqt=1,8 T
TK
 2, 0
Tdn

(Bảng động cơ đã chọn)
b Kiểm tra điều kiện làm việc :Mômen quá tải lớn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
MÔN: ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
GV: NGUYỄN HOÀNH
SV: Vũ Văn Thành – Đ5-CNCK

- 1 -
Đồ án thiết kế hộp giảm tốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế hộp giảm tốc - Người đăng: Van Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Đồ án thiết kế hộp giảm tốc 9 10 495