Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế mạch cân điện tử

Được đăng lên bởi meocanktmt
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 5299 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Bộ môn Tin Học Công Nghiệp

Đồ án hệ thống nhúng

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Thái Nguyên, ngày....tháng 5 năm 2012.
Giáo viên hướng dẫn
(Ký ghi rõ họ tên)

Nhận xét của giáo viên chấm
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Thái Nguyên, ngày....tháng 5 năm 2012
Giáo viên hướng dẫn
(Ký ghi rõ họ tên)

GVHD TH.S Tăng Cẩm Nhung

1

Bộ môn Tin Học Công Nghiệp

Đồ án hệ thống nhúng

LỜI CÁM ƠN...
Bộ môn Tin Học Công Nghiệp Đồ án hệ thống nhúng
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Thái Nguyên, ngày....tháng 5 năm 2012.
Giáo viên hướng dẫn
(Ký ghi rõ họ tên)
Nhận xét của giáo viên chấm
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Thái Nguyên, ngày....tháng 5 năm 2012
Giáo viên hướng dẫn
(Ký ghi rõ họ tên)
GVHD TH.S Tăng Cẩm Nhung 1
Đồ án thiết kế mạch cân điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế mạch cân điện tử - Người đăng: meocanktmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đồ án thiết kế mạch cân điện tử 9 10 243