Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi nguyenvankinh12
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÁO CÁO

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ
MẠCH ĐIỆN TỬ
NHÓM 3

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. TRẦN QUANG THUẬN
KHOA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ II

VÕ QUỐC DUY

N13DCDT022

LÊ THẾ HÙNG

N13DCDT035

NGUYỄN VĂN KÍNH N13DCDT045
D13CQDT01-N

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU .............................................................................................. 2
Mục tiêu ...................................................................................................................2
Sơ đồ tổng quan của đồng hồ ..................................................................................2
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KHỐI VI XỬ LÍ ........................................................4
2.1. Arduino Mega 2560 .............................................................................................4
2.1.1. Tổng quan ......................................................................................................4
2.1.2. Sơ đồ chân của Arduino Mega 2560 .............................................................6
2.2. Module DS3231 ...................................................................................................7
2.2.1. Tổng quan ......................................................................................................8
2.2.2. Đặc điểm ........................................................................................................8
2.3. Truyền thông I2C .................................................................................................8
SỬ DỤNG I2C TRÊN ARDUINO .........................................................................9
2.4. LED Ma Trận .....................................................................................................10
2.5. Arduino IDE .......................................................................................................11
2.5.1 Arduino Toolbar ...........................................................................................13
2.5.2 Arduino IDE Menu .......................................................................................13
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ..................................................................17
3.1. Thiết kế phần cứng mạch chính .......................................................................17
3.2. Một số hình ảnh ............................................................................................... 22
3.3 Code chương trình...............................................................
BÁO CÁO
ĐỒ ÁN THIT K
MẠCH ĐIỆN T
NHÓM 3
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DN: THS. TRN QUANG THUN
KHOA KĨ THUẬT ĐIỆN T II
VÕ QUC DUY
N13DCDT022
LÊ TH HÙNG
N13DCDT035
NGUYN VĂN KÍNH N13DCDT0
45
D13CQDT01-N
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ - Người đăng: nguyenvankinh12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ 9 10 705