Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết kế Mỏ Hầm Lò

Được đăng lên bởi Bố Kubi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 7417 lần   |   Lượt tải: 82 lần
Bộ môn Khai Thác Hầm Lò

Đồ án Thiết kế Mỏ Hầm Lò

MỞ ĐẦU
*

*

*

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại
hoá thì ngành than có một vị trí rất quan trọng là một ngành công nghiệp khai
khoáng nó góp phần to lớn cho nền kinh tế quốc dân. sự phát triển của ngành than
có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của các ngành khác.
Khai thác mỏ hầm lò ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn, việc khai thác hầm lò
là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp. Do vậy việc thiết kế mở vỉa là một
công tác hết sức quan trọng để đưa mỏ vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế
cho đất nước.
Thiết kế mỏ trực tiếp phản ánh đường lối, chủ trương phát triển kinh tế quốc
dân và phương hướng chính sách cụ thể về phát triển ngành công nghiệp mỏ của
Đảng và Nhà nước.
Thiết kế mỏ trực tiếp quyết định quy mô sản xuất , trình độ trang bị kỹ thuật
,mức độ tiên tiến của các sơ đồ công nghệ và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mỏ.
Thiết kế mỏ trực tiếp ảnh hưởng dến việc sử dụng hợp lý vốn đầu tư ,trực tiếp
ảnh hưởng tới việc sử dụng hợp lý tài nguyên của đất nước, vừa phải xét tới việc
sử dụng tài nguyên hiện tại , vừa phải xét tới yêu cầu phát triển lâu dài của nền
kinh tế quốc dân.

Thiết kế mỏ hầm lò là môn học chính rất quan trọng đối với mỗi sinh viên
ngành khai thác .Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
nhất về trình tự và cách tiến hành thiết kế một mỏ hầm lò.Để sinh viên có thể nắm
vững và hiểu rõ hơn những kiến thức mà môn học đã cung cấp thì việc làm đồ án
là không thể thiếu.Sau quãng thời gian học tập và nghiên cứu môn học này dưới
sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy giáo PGS.TS. Trần Văn Thanh em đã hoàn
thành đồ án môn học “Thiết kế mỏ hầm lò”.Em xin chân thành cảm ơn và mong
nhận được sự giúp đỡ và nhận xét của thầy.

Sinh viên: Nguyễn Trọng Quy

Lớp Khai Thác C- K53

Bộ môn Khai Thác Hầm Lò

Đồ án Thiết kế Mỏ Hầm Lò

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU MỎ
I.1 Nhiệm vụ thiết kế.
- Đồ án được giao thiết kế mở vỉa và khai thác cho cụm vỉa than bằng
phương pháp khai thác hầm lò.
- Thực hiện thiết kế khai thác cho vỉa V1
I.2 Ranh giới khu vực thiết kế.
Ruộng mỏ thiết kế có chiều dài S = 1500 (m), độ sâu thiết kế từ mức ±0 ÷ 200 (m)
I.3 Đặc điểm địa chất khu vực thiết kế.
Trong ruộng mỏ gồm 7 vỉa.
- Ba vỉa m1, m2, m3 có cấu tạo đơn giản. Ba vỉa có góc dốc biến đổi từ 400
÷ 450. Chiều dày vỉa biến đổi từ 3 ÷ 4 (m).
- Bốn vỉa m4, m5, m6, m7 có cấu tạo đơn giản, các vỉa có góc dốc biến đổi từ
500 ÷ 600, chiều dày vỉa biến đổ...
Bộ môn Khai Thác Hầm Lò Đồ án Thiết kế Mỏ Hầm Lò
MỞ ĐẦU
* * *
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại
hoá thì ngành than một vị trí rất quan trọng một ngành công nghiệp khai
khoáng nó góp phần to lớn cho nền kinh tế quốc dân. sự phát triển của ngành than
có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của các ngành khác.
Khai thác mỏ hầm lò ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn, việc khai thác hầm lò
một công việc hết sức khó khăn và phức tạp. Do vậy việc thiết kế mở vỉa là một
công tác hết sức quan trọng để đưa mỏ vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế
cho đất nước.
Thiết kế m trực tiếp phản ánh đường lối, chủ trương phát triển kinh tế quốc
dân phương hướng chính sách cụ thể về phát triển ngành công nghiệp mỏ của
Đảng và Nhà nước.
Thiết kế m trực tiếp quyết định quy sản xuất , trình độ trang bị kỹ thuật
,mức độ tiên tiến của các sơ đồ công nghệ và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mỏ.
Thiết kế mỏ trực tiếp ảnh ởng dến việc sdụng hợp lý vốn đầu tư ,trực tiếp
ảnh ởng tới việc sử dụng hợp tài nguyên của đất nước, vừa phải xét tới việc
sử dụng tài nguyên hiện tại , vừa phải xét tới yêu cầu phát triển lâu dài của nền
kinh tế quốc dân.
Thiết kế m hầm môn học chính rất quan trọng đối với mỗi sinh viên
ngành khai thác
.Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức bản
nhất về trình tự và cách tiến hành thiết kế một mỏ hầm lò.Để sinh viên có thể nắm
vững hiểu rõ hơn những kiến thức môn học đã cung cấp thì việc làm đồ án
không thể thiếu.Sau quãng thời gian học tập nghiên cứu môn học này ới
sự ớng dẫn giúp đỡ của thầy giáo PGS.TS. Trần Văn Thanh em đã hoàn
thành đồ án môn học “Thiết kế mỏ hầm lò”.Em xin chân thành cảm ơn mong
nhận được sự giúp đỡ và nhận xét của thầy.
Sinh viên: Nguyễn Trọng Quy Lớp Khai Thác C- K53
Đồ án Thiết kế Mỏ Hầm Lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Thiết kế Mỏ Hầm Lò - Người đăng: Bố Kubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đồ án Thiết kế Mỏ Hầm Lò 9 10 664