Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế tháp chưng cất benzen va axeton

Được đăng lên bởi Phu Nguyen Nhu
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 6956 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Đồ án môn học

Trang 1

Chưng luyện liên tục

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ
I- TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
II- GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP CHƯNG VÀ THÁP ĐỆM
III-THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ CHÍNH
A - CÂN BẰNG VẬT LIỆU VÀ NHIỆT LƯỢNG:
I - CÂN BẰNG VẬT LIỆU
II - XÁC ĐỊNH SỐ BẬC THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ
III - CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG
B - THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THÁP:
I - ĐƯỜNG KÍNH THÁP
II - CHIỀU CAO THÁP
III - TÍNH TRỞ LỰC CỦA THÁP
CHƯƠNG III : TÍNH CƠ KHÍ THIẾT BỊ CHÍNH
I - CHỌN VẬT LIỆU
II - CHIỀU DÀY THÂN THÁP
III - TÍNH ĐÁY VÀ NẮP THIẾT BỊ
IV - BỀ DÀY LỚP CÁCH NHIỆT

2
2
3
4
6
6
6
8
10
15
15
21
24
26
26
25
27
28

V - TÍNH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN
VI - MẶT BÍCH
VII - KÍCH THƯỚC ĐĨA PHÂN PHỐI VÀ LƯỚI ĐỠ ĐỆM
VIII- CỬA NỐI THIẾT BỊ VỚI ỐNG DẪN
IX - TAI TREO VÀ CHÂN ĐỠ
CHƯƠNG IV : TÍNH THIẾT BỊ PHỤ

29
30
32
32
33
35

I- TÍNH THIẾT BỊ ĐUN SÔI HỖN HỢP ĐẦU
II - TÍNH VÀ CHỌN BƠM
TÀI LIỆU THAM KHẢO

35
39
44

SVTH: Phan Thanh Hải

GVHD : ThS. Lê Thị Như Ý

Đồ án môn học

CHƯƠNG I :

Trang 2

Chưng luyện liên tục

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ

I. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM BENZEN VÀ AXÊTÔN
1. Axêtôn :
Axeton (CH3COCH3) là tên gọi thông thường của propanon .Đây là loại hợp chất
Cacboxyl,vì vậy là hợp chất phân cực.Nó là chất lỏng sôi ở t s0=56,10 C,nhiệt độ này cao
hơn chất không phân cực có cùng trọng lượng nhưng lại thấp hơn ancol và axit tương
ứng Axeton tan vô hạn trong nước ,là dung môi cho nhiều chất hữu cơ.
Về mặt hóa học tương tự như andehit ,axeton tham gia phản ứng cộng hidro (H 2) và
natrihidro_sunphit (NaHSO3) nhưng khác ở chỗ không bị OXH bởi dung dịch AgNO3
(không tráng gương) và Cu(OH) 2,nhưng có thể bị OXH và cắt sát nhóm “-CO” để
chuyển thành hai axit khi tác dụng với chất OXH mạnh.
Về ứng dụng: Axêtôn là dung môi hoà tan nhiều hợp chất hữu cơ như: tơ axêtat, nitro
xenlulô, nhựa focmandehit, chất béo, dung môi pha sơn, mực in ống đồng .Nó là nguyên
liệu để sản xuất thuỷ tinh hữu cơ và có thể tổng hợp xêten sunfonat.
2. Benzen:
Benzen là hợp chất vòng thơm, đó là một chất lỏng không màu, có mùi thơm đặc
trưng, nhẹ hơn nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ đồng thời là một dung môi tốt
cho nhiều chất như Iôt (I2), lưu huỳnh (S), chất béo...,t 0s= 80,10C ở 1 at, đông đặc ở
t0đ=5,50C, tỷ khối d204 = 0,879.
Về mặt hóa học, Benzen là một hợp chất vòng bền vững, tương đối dễ tham gia phản
ứng thế, khó tham gia các phản ứng cộng, OXH. Đặc tính hóa học này gọi là tính thơm.
Về ứng dụng...
Đồ án môn học Trang 1 Chưng luyện liên tục
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 2
I- TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 2
II- GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP CHƯNG VÀ THÁP ĐỆM 3
III-THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 4
CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ CHÍNH 6
A - CÂN BẰNG VẬT LIỆU VÀ NHIỆT LƯỢNG: 6
I - CÂN BẰNG VẬT LIỆU 6
II - XÁC ĐỊNH SỐ BẬC THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ 8
III - CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG 10
B - THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THÁP: 15
I - ĐƯỜNG KÍNH THÁP 15
II - CHIỀU CAO THÁP 21
III - TÍNH TRỞ LỰC CỦA THÁP 24
CHƯƠNG III : TÍNH CƠ KHÍ THIẾT BỊ CHÍNH 26
I - CHỌN VẬT LIỆU 26
II - CHIỀU DÀY THÂN THÁP 25
III - TÍNH ĐÁY VÀ NẮP THIẾT BỊ 27
IV - BỀ DÀY LỚP CÁCH NHIỆT 28
V - TÍNH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN 29
VI - MẶT BÍCH 30
VII - KÍCH THƯỚC ĐĨA PHÂN PHỐI VÀ LƯỚI ĐỠ ĐỆM 32
VIII- CỬA NỐI THIẾT BỊ VỚI ỐNG DẪN 32
IX - TAI TREO VÀ CHÂN ĐỠ 33
CHƯƠNG IV : TÍNH THIẾT BỊ PHỤ 35
I- TÍNH THIẾT BỊ ĐUN SÔI HỖN HỢP ĐẦU 35
II - TÍNH VÀ CHỌN BƠM 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
SVTH: Phan Thanh Hải GVHD : ThS. Lê Thị Như Ý
đồ án thiết kế tháp chưng cất benzen va axeton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kế tháp chưng cất benzen va axeton - Người đăng: Phu Nguyen Nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
đồ án thiết kế tháp chưng cất benzen va axeton 9 10 564