Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết kế tháp sấy phun sấy bột ceramic, công suất 1,5 triệu m2năm, dùng nhiên liệu là dầu mazut đen 20 có thành phần cơ bản

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2116 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Quang Hưng

Thuyết minh đồ án

1

Đề tài : Thiết kế tháp sấy phun sấy bột ceramic, công suất 1,5 triệu
m2/năm, dùng nhiên liệu là dầu mazut đen 20 có thành phần cơ bản
Cc
85

Hc
11.6

Sc
2.9

Nc
0.25

Oc
0.25

Biết khối lượng thể tích của sản phẩm là: 0  1950 (kg/m3)

Độ ẩm đưa vào nung: 0,5%
Độ ẩm sau tháp sấy: 6%
Nhiệt độ không khí ngoài trời: 30oC
Độ ẩm không khí: 65%

Ac
0

Wc
0

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Quang Hưng

2

Thuyết minh đồ án

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I
I.I Vị trí, vai trò của ngành Vật liệu xây dựng trong lĩnh vực xây dựng cơ
bản
I.2 Giới thiệu về các phương pháp sấy bột ceramic
I.3 Đặc điểm, vị trí của thiết bị nhiệt dự kiến thiết kế trong các công nghệ
sản xuất Vật liệu xây dựng
I.4 Giới thiều chung về yêu cầu của hồ, bột và các yêu tố khác
I.5 Sơ đồ dây chuyền công nghệ
PHẦN II
II.1 Tính quỹ thời gian làm việc
II.2 Cần bằng vật chất quá trình sấy
II.3 Chọn tháp sấy và số lượng
II.4 Tính cháy nhiên liệu
II.5 Thiết kế tháp sấy phun
II.6 Tính chi pí nhiệt riêng và chất tải nhiệt cho quá trình cháy
II.6.1 Tính tổn thât nhiệt của quá trình sấy thực tế
II.6.2 Xây dựng quá trình sấy thực tế trên đồ thị I-d
II.7 Cân bằng nhiệt buồng sáy của tháp sấy phun
II.8 Tính chi phí riêng nhiên liệu, lượng dung tác nhân sấy, nhiên liệu, nhiệt
trong một giờ
II.8.1 Tính chi phí riêng nhiên liệu
II.8.2 Tính lượng dùng tác nhân sấy, nhiên liệu, nhiệt trong một giờ
II.9 Tính buồng đốt
II.10 Chọn hệ thống lọc bụi
II.11 Tính trở lực khí động học
II.12 Chọn quạt
PHẦN III
Thông số kinh tế, kỹ thuật, vật tư của tháp sấy phun
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang
3
4
6

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Quang Hưng

Thuyết minh đồ án

3

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng đã và đang được ứng dụng
và sử dụng rất nhiều thành tựu,tiến bộ của khoa học kỹ thuật.Các thiết bị máy móc
ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng
suất cũng như chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.
Phần lớn các loại vật liệu xây dựng đều phải trải qua một khâu quan trọng
đó là quá trình gia công nhiệt. Sấy là một quá trình gia công nhiệt quan trọng và
phức tạp trong sản xuất vật liệu xây dựng và nhiều nghành công nghiệp khác.
Quá trình sấy không chỉ là quá trình tách nước và hơi nước ra khỏi vật liệu
một cách đơn thuần mà là một quá trình công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản
phẩm. Nó đòi hỏi sau khi sấy vật liệu phải đạt chất lượng cao, tiêu tốn năng lượng
ít và chi phí vận hành thấp. Vấn đề này càng quan trọng và khó khăn hơ...
Nguyễn Hải Đăng 1 Thuyết minh đồ án
Nguyễn Quang Hưng
Đề tài : Thiết kế tháp sấy phun sấy bột ceramic, công suất 1,5 triệu
m
2
/năm, dùng nhiên liệu là dầu mazut đen 20 có thành phần cơ bản
C
c
H
c
S
c
N
c
O
c
A
c
W
c
85 11.6 2.9 0.25 0.25 0 0
Biết khối lượng thể tích của sản phẩm là:
0
1950
(kg/m
3
)
Độ ẩm đưa vào nung: 0,5%
Độ ẩm sau tháp sấy: 6%
Nhiệt độ không khí ngoài trời: 30
o
C
Độ ẩm không khí: 65%
Đồ án Thiết kế tháp sấy phun sấy bột ceramic, công suất 1,5 triệu m2năm, dùng nhiên liệu là dầu mazut đen 20 có thành phần cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Thiết kế tháp sấy phun sấy bột ceramic, công suất 1,5 triệu m2năm, dùng nhiên liệu là dầu mazut đen 20 có thành phần cơ bản - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đồ án Thiết kế tháp sấy phun sấy bột ceramic, công suất 1,5 triệu m2năm, dùng nhiên liệu là dầu mazut đen 20 có thành phần cơ bản 9 10 992