Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế thi công

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ THI CÔNG

CHƯƠNG XI : THIẾT KẾ THI CÔNG CẦU
PHẦN I : THI CÔNG MỐ CẦU
I. THI CÔNG MỐ CẦU:
I.1.Cấu tạo mố gồm có :
Toàn cầu gồm có 2 mố chữ U BTCT đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi (gồm 10 cọc khoan
nhồi), đường kính mỗi cọc là 1.2 m, chiều dài dự kiến là 25 m
Cọc được bố trí 5 hàng theo phương dọc cầu và 2 hàng theo phương ngang cầu, khoảng
cách giữa các cọc theo hàng ngang là 4 m, theo chiều dọc cầu là 4 m.
Móng mố có cấu tạo đối xứng .

Bố trí chung mặt bằng bệ móng
I.2.

Đề xuất phương án thi công mố M0:

Mố cầu có cấu tạo là mố chữ U, bệ mố là bệ BTCT có chiều dày là 2,5 m nằm trên nền móng
cọc khoan nhồi 1200.
BƯỚC 1
San phẳng mặt bằng, làm đường di chuyển của máy khoan, xây dựng đường công vụ để phục
vụ thi công và làm đường tạm để cho các phương tiện vận chuyển, phương tiện máy móc phục
vụ thi công đi lại đảm bảo cho quá trìng thi công luôn được liên tục.
Do mố cầu nằm ở vị trí không có nước nên định vị trí mố ta phải căn cứ vào đường tim dọc
cầu và các cọc mốc quy định cho từng hố móng. Đầu tiên ta xác định trục dọc trục ngang cho
mỗi móng, các trục này cần phải đánh dấu cố định bằng các cọc mốc chắc chắn nằm tương đối
xa nơi thi công công trình để tránh sai lệch vị trí sau này. Các cọc này dùng để theo dõi thường
xuyên sự sai lệch trong khi thi công móng, mố trụ và kết cấu bên trên. Để xác định cao độ của
đáy móng, đỉnh móng ta có thể dùng máy thuỷ bình hoặc máy kinh vĩ.
244
Đinh Hữu Phương

Lớp Cầu Đường Bộ A-K45

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ THI CÔNG

Xác định chính xác vị trí các cọc, lập phương án khoan các lỗ cọc sao cho đạt tiến độ thi công
là cao nhất. Tiến hành khoan lỗ cọc, sau khi khoan lỗ cọc xong thu dọn mặt bằng móng, chuẩn
bị thi công bước 2
BƯỚC 2:
Đóng ống vách, rồi sau đó tiến hành khoan đến cao độ thiết kế. Trong quá trình khoan sử
dụng vữa sét Bentonit để giữ ổn định lỗ khoan.
Hạ lồng cốt thép và đổ bê tông cọc trong dung dịch vữa sét bằng phương pháp ống rút thẳng
đứng.
Đào đất hố móng bằng cơ giới kết hợp với thủ công.
Đập đầu cọc, sau đó tiến hành vệ sinh đoạn đầu cọc làm phẳng hố móng chuẩn bị bước tiếp
theo.
BƯỚC 3 :
Đầm chặt đáy hố móng, dải lớp đá dăm hoặc lớp bê tông nghèo xuống đáy móng rồi đầm
chặt làm lớp đệm móng , đổ cho tới cao độ đáy móng thì dừng lại.
Bố trí cốt thép , lắp đặt ván khuôn đổ bê tông bệ móng.
Bố trí cốt thép , lắp đặt ván khuôn đổ bê tông thân mố, tường đỉnh, xà mũ, bệ kê gối , tường
cánh mố.
Thi công tường chắn, đường đầu cầu , lắp bản quá độ .
BƯỚC 4.
Hoàn thiện mố .
I.3.

...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ THI CÔNG
CHƯƠNG XI : THIẾT KẾ THI CÔNG CẦU
PHẦN I : THI CÔNG MỐ CẦU
I. THI CÔNG M CU:
I.1.Cu to m gm có :
Toàn cầu gồm có 2 mố chữ U BTCT đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi (gồm 10 cọc khoan
nhồi), đường kính mỗi cọc là 1.2 m, chiều dài dự kiến là 25 m
Cọc được bố trí 5 hàng theo phương dọc cầu và 2 hàng theo phương ngang cầu, khoảng
cách giữa các cọc theo hàng ngang là 4 m, theo chiều dọc cầu là 4 m.
Móng mố có cấu tạo đối xứng .
B trí chung mt bng b móng
I.2. Đ xut phương án thi công m M0:
Mố cầu có cấu tạo là mố chữ U, bệ mố là bệ BTCT có chiều dày là 2,5 m nằm trên nền móng
cọc khoan nhồi 1200.
BƯỚC 1
San phẳng mặt bằng, làm đường di chuyển của máy khoan, xây dựng đường công vụ để phục
vụ thi công và làm đường tạm để cho các phương tiện vận chuyển, phương tiện máy móc phục
vụ thi công đi lại đảm bảo cho quá trìng thi công luôn được liên tục.
Do mố cầu nằm ở vị trí không có nước nên định vị trí mố ta phải căn cứ vào đường tim dọc
cầu và các cọc mốc quy định cho từng hố móng. Đầu tiên ta xác định trục dọc trục ngang cho
mỗi móng, các trục này cần phải đánh dấu cố định bằng các cọc mốc chắc chắn nằm tương đối
xa nơi thi công công trình để tránh sai lệch vị trí sau này. Các cọc này dùng để theo dõi thường
xuyên sự sai lệch trong khi thi công móng, mố trụ và kết cấu bên trên. Để xác định cao độ của
đáy móng, đỉnh móng ta có thể dùng máy thuỷ bình hoặc máy kinh vĩ.
244
Đinh Hữu Phương Lớp Cầu Đường Bộ A-K45
Đồ án thiết kế thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế thi công - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án thiết kế thi công 9 10 75