Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế tổng hợp hệ điện cơ

Được đăng lên bởi dathuongk45tdh06
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3466 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án môn học THHĐC

Trường ĐHKTCNTN

Lời nói đầu
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta đang bước vào thời kỳ
công nghiệp hoá - hiện đại hoá với những thành tựu đã đạt được củng như những
khó khăn thách thức đang đặt ra . Điều này đặt ra cho thế hệ trẻ nói chung và
những kỹ sư “Nghành tự động hoá - cung cấp điện” nói riêng nhiệm vụ hết sức
quan trọng. Đất nước đang cần một đội ngũ lao động có trí thức cũng như lòng
nhiệt huyết để phục vụ và phát triển đất nước .
Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nói
chung và trong lĩnh vực điện - điện tử nói riêng làm cho bộ mặt của xã hội thay
đổi từng ngày. Trong hoàn cảnh đó, để đáp ứng được những điều kiện thực tiễn
của sản xuất đòi hỏi những người kĩ sư điện tương lai phải được trang bị những
kiến thức chuyên nghành một cách sâu rộng.
Em đã được giao cho làm đồ án môn học với nội dung đề tài “ Thiết kế
hệ thống truyền động van - động cơ một chiều kích từ độc lập không đảo
chiều quay với 2 vòng phản hồi : âm tốc độ và âm dòng ".
Bản đồ án này bao gồm 6 phần :
Phần I : Phân tích lựa chọn phương án TĐĐ và xây dựng hệ thống
Phần II : Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống
Phần III : Tổng hợp hệ thống
Phần IV : Tính chọn các thiết bị
Phần V : Khảo sát chất lượng hệ thống
Phần VI : Thuyết minh sơ đồ nguyên lý
Sau một thời gian em đã hoàn thành đồ án với sự giúp đỡ tận tình của
thầy giáo Võ Quang Vinh.Với kiến thức có hạn nên bản đồ án còn nhiều sai
sót mong các thầy cô chỉ bảo em để em hoàn thiện hơn nữa bản đồ án này. Em
xin chân thành cảm ơn.
Sinh viên
GVHD:TS Võ Quang Vinh

1

SVTK:Nguyễn Hữu Triều

Đồ án môn học THHĐC

Trường ĐHKTCNTN
Nguyễn Hữu Triều

PHẦN I
PHÂN TÍCH LỰA CHỌN
PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG
VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
*)MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
1.1. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG
1.1.1. Thay đổi điện trở phụ mạch phần ứng
1.1.2. Thay đổi điện áp cấp cho mạch phần ứng
1.1.3. Thay đổi từ thông kích từ
1.1.4. Nhận xét chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ
1.2. PHÂN TÍCH CHỌN BỘ BIẾN ĐỔI CHỈNH LƯU
1.2.1. Hệ thống van động cơ (T-Đ)
1.2.2. Hệ thống máy phát động cơ (F-Đ)
1.2.3. Hệ thống xung áp động cơ (ĐXA-Đ)
1.2.4. Đánh giá chọn Bộ biến đổi:
1.3. PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG PHÁP HÃM DỪNG ĐỘNG CƠ
1.3.1. Hãm tái sinh
1.3.2. Hãm ngược
1.3.3. Hãm động năng
1.3.4. Đánh giá chọn phương pháp hãm dừng động cơ
1.4. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN MẠCH PHẢN HỒI

GVHD:TS Võ Quang Vinh

2

SVTK:Nguyễn Hữu Triều

Đồ án môn học THHĐC

Trường ĐHKTCNTN

*)MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
Khi thiết kế một hệ thống truyền động điện ...
Đồ án môn học THHĐC Trường ĐHKTCNTN
Lời nói đầu
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta đang bước vào thời kỳ
công nghiệp hoá - hiện đại hoá với những thành tựu đã đạt được củng như những
khó khăn thách thức đang đặt ra . Điều này đặt ra cho thế hệ trẻ nói chung
những kỹ “Nghành tự động hoá - cung cấp điện” nói riêng nhiệm vụ hết sức
quan trọng. Đất nước đang cần một đội ngũ lao động trí thức cũng như lòng
nhiệt huyết để phục vụ và phát triển đất nước .
Sự phát triển nhanh chóng của cuộc ch mạng khoa học kỹ thuật nói
chung trong lĩnh vực điện - điện tử i riêng làm cho bộ mặt của xã hội thay
đổi từng ngày. Trong hoàn cảnh đó, để đáp ứng được những điều kiện thực tiễn
của sản xuất đòi hỏi những người điện tương lai phải được trang bị những
kiến thức chuyên nghành một cách sâu rộng.
Em đã được giao cho làm đồ án môn học với nội dung đề tài Thiết kế
hệ thống truyền động van - động một chiều kích từ độc lập không đảo
chiều quay với 2 vòng phản hồi : âm tốc độ và âm dòng ".
Bản đồ án này bao gồm 6 phần :
Phần I : Phân tích lựa chọn phương án TĐĐ và xây dựng hệ thống
Phần II : Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống
Phần III : Tổng hợp hệ thống
Phần IV : Tính chọn các thiết bị
Phần V : Khảo sát chất lượng hệ thống
Phần VI : Thuyết minh sơ đồ nguyên lý
Sau một thời gian em đã hoàn thành đồ án với sự giúp đ tận tình của
thầy giáo Quang Vinh.Với kiến thức hạn nên bản đồ án còn nhiều sai
sót mong các thầy cô chỉ bảo em để em hoàn thiện hơn nữa bản đồ án này. Em
xin chân thành cảm ơn.
Sinh viên
GVHD:TS Võ Quang Vinh SVTK:Nguyễn Hữu Triều
1
Đồ án thiết kế tổng hợp hệ điện cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế tổng hợp hệ điện cơ - Người đăng: dathuongk45tdh06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Đồ án thiết kế tổng hợp hệ điện cơ 9 10 382