Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2344 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bộ môn kỹ thuật máy tính

Đồ án môn học Hệ thống nhúng

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Thái Nguyên, ngày....tháng 5 năm 2011. Giáo viên hưóng
dẫn
(Kỷ ghi rõ họ tên)

Nhận xét của giáo viên chấm

Thái Nguyên, ngày....tháng 5 năm 2011 Giáo viên hướng
dẫn

(Ký ghi rõ họ tên)

GVHD Th.s. Nguyễn Văn Huy

Trang 1

Bộ môn kỹ thuật máy tỉnh

Đồ án môn học Hệ thống nhúng

Mục lục
1.4.1.
Bộ môn kỹ thuật máy tỉnh

Đồ án môn học Hệ thống nhúng

2.4.4
2.4.5.......................................................................................................................

GVHD Th.s. Nguyễn Văn Huy

Trong 2

Bộ môn kỹ thuật máy tính

Đồ án môn học Hệ thống nhúng
2.4.6

2.4.7

Lời nói đầu

Ngày nay cũng với sự phát triến đi lên của xã hội, các phương tiện

tham gia giao thông cũng gia tăng không ngimgvà hệ thong giao thông ngày càng
phức tạp . Vì vậy đê đảm bảo giao thông được an toàn và thông suốt thì việc sử dụng
các hệ thong tín hiệu đế điều khiến và phân luồng tại các nút giao thông là rất cần
thiết.
2.4.8

Nhận thay đây ỉà vấn đề rất sát thực, với những kiến thức đã được

trang bị trong quá trình học tập và nghiên cím tại trường Đại học Kỹ Thuật Công
Nghiệp chúng em đã lựa chọn đề tài: ”Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiến
đèn giao thông cho ngã tư ".
2.4.9

Trong quả trình thực hiện đồ án chủng em đã nhận được sự chỉ bảo,

hướng dân tận tình của các thầy cô trong khoa đặc biệt đó là sự chỉ bảo của thầy
ThS.Nguyễn Văn Huy. Chủng em xin trân thành cảm ơn sự chỉ bảo của các thầy
cô!
2.4.10

Trong khi thực hiện đồ án do kiến thức còn hạn chế cũng như chủng

em chưa có nhiều điều kiện đê đi khảo sát thực tế, với một khoảng thời gian ngan
thực hiện, do vậy mà đò án của chúng em còn nhiều thiếu sót mong các thầy cô đóng
góp và bô xung ỷ kiến đề đồ án của chủng em đươc hoàn thiện hon ỉ
2.4.11

Chúng em xin chăn thành cảm ơn!
2.4.12 Ngày 25 thảng 5 năm 2011.
2.4.13 Nhóm sinh viên thưc hiện:
2.4.14 Trần Danh Long.
2.4.15 Phạm Quang Luận.
2.4.16 Nguyễn Tuấn Ninh.

2.4.17

Chương 1 . Phân tích hệ thống.

1.1 Tống quan về hệ thống đèn giao thông.
2.4.18

Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, xã hội ngày

càng văn minh và hiện đại, sự phát triển ở đô thị ngày một đi lên. Nhu cầu về giao
thông ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là trong các khu vực thành thị. Do nhu cầu
của đời sống con người, đặc biệt là nhu cầu đi lại, các loại phương tiện giao thông đã
tăng một cách chóng mặt. Riêng tại Việt Nam số lượng xe máy trong những năm qua
tăng một cách đột ...
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Thái Nguyên, ngày....tháng 5 năm 2011. Giáo viên hưóng
dẫn
(Kỷ ghi rõ họ tên)
Nhận xét của giáo viên chấm
Thái Nguyên, ngày....tháng 5 năm 2011 Giáo viên hướng
dẫn
(Ký ghi rõ h tên)
Bộ môn kỹ thuật máy tính Đồ án môn học H thống nhúng
GVHD Th.s. Nguyễn Văn Huy Trang 1
Đồ án Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đồ án Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư 9 10 98