Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thủy điện

Được đăng lên bởi lehoebk-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐA MÔN HỌC THỦY ĐIỆN II

PHẦN 1 : CÁC TÀI LIỆU BAN ĐẦU
1.1 nhiệm vụ tính toán:
- Phân tích sơ bộ để lựa chọn số tổ máy.
- Chọn kiểu Tuabin.Xác định đường kính D1 và vòng quay của Tuabin.
- Xác định cao trình lắp tuabin.
- Chọn loại buồng Tuabin và tính toán thuỷ lực xác định kích thước buồng Tuabin
- Chọn ống hút (ống xả).
- Chon thiết bị điều khiển Tuabin (máy điều tốc).
- Chọn máy phát điện (kiểu,loại và các thông số cơ bản).
- Chọn máy biến áp (loại,số lượng,kích thước và trọng lượng).
- Chọn thết bị nâng (cầu trục).
- Chọn loại và kết cấu nhà máy thuỷ điện.
- Xác định các kích thước của đập dâng nước, công trình xả lũ.
- Thiết kế phần dưới nước của nhà máy thuỷ điện :
+ Phần nền móng công trình.
+ Phần nối tiếp thượng ,hạ lưu của nhà máy thuỷ điện.
+ Bố trí các phòng phụ.
+ Bố trí hệ thống bơm nước.
+ Bố trí đường dẫn nước (đường ống Tuabin ,buồng xoắn, ống hút).
+ Bố trí thiết bị đóng mở trên đường dẫn nước.
- Thiết kế phần trên khô của nhà máy thuỷ điện :
+ Xác định cao trình sàn lắp máy,sàn gian máy,đường vào nhà máy.
+ Hệ thống cột ,dầm,khung, tường, mái ,chống sét.
+ Hệ thống cửa đi, cửa sổ,cầu thang.
+ Bố trí thiét bị chính và phụ của gian máy.
- Tính toán ổn định của nhà máy thuỷ điện.
- Tính toán kết cấu một số bộ phận của nhà máy thuỷ điện.
1.2 Tài liệu tính toán:
-Tài liệu về địa hình, bình đồ số : 6
-Cột nước tính toán
-Cột nước nhỏ nhất

: Htt = 65,63 (m).
: Hmin= 54,7(m).

-Cột nước lớn nhất

: Hmax=78,95 (m).

-Công suất lắp máy

: Nlm= 5800 (KW).

-Lưu lượng trạm

: Qtrạm= 11,33 (m3/s).

SVTH: - LỚP

Trang 1

ĐA MÔN HỌC THỦY ĐIỆN II

-Mực nước dâng bình thường : MNDBT = 154,00 (m)
-Mực nước chết

: MNC

= 129,75 (m).

-Mức bùn cát

: MBC

= 83,80 (m).

-Tài liệu về quan hệ mực nước hạ lưu nhà máy Zhl = f(Q), Đồ thị số : 6
1.3 Chọn tuyến công trình : chọn như trên bản vẽ:
Bố trí ta phải chọn tuyến sao cho thoả mãn các điều kiện sau đây:
- Để cho đập làm việc ổn định trượt ta phải chọn tuyến đập sao cho có hai vai đập
cắm vào sườn núi và tuyến phải đi qua vùng có địa chất tốt nhất để tránh lún, lật, trượt.
- Chọn tuyến đập phải ngắn nhất để khối lượng đào ít nhất, khối lượng vật liệu làm
đập là ít nhất.
- Tuyến được chọn phải tránh được sự phá hoại do lưu tốc dòng chảy gây ra.
- Chọn tuyến phải thuận lợi cho thi công công trình và thuận lợi cho việc bố trí đập
tràn nhà máy thuỷ điện và kênh dẫn hạ lưu.
Phần 2 :

TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ CƠ BẢN CỦA TTĐ

2.1 Phương án chọn :
Với số liệu tính toán được và các tài liệu về thiết bị cần ch...
ĐA MÔN HỌC THỦY ĐIỆN II
PHẦN 1 : CÁC TÀI LIỆU BAN ĐẦU
1.1 nhiệm vụ tính toán:
- Phân tích sơ bộ để lựa chọn số tổ máy.
- Chọn kiểu Tuabin.Xác định đường kính D
1
và vòng quay của Tuabin.
- Xác định cao trình lắp tuabin.
- Chọn loại buồng Tuabin và tính toán thuỷ lực xác định kích thước buồng Tuabin
- Chọn ống hút (ống xả).
- Chon thiết bị điều khiển Tuabin (máy điều tốc).
- Chọn máy phát điện (kiểu,loại và các thông số cơ bản).
- Chọn máy biến áp (loại,số lượng,kích thước và trọng lượng).
- Chọn thết bị nâng (cầu trục).
- Chọn loại và kết cấu nhà máy thuỷ điện.
- Xác định các kích thước của đập dâng nước, công trình xả lũ.
- Thiết kế phần dưới nước của nhà máy thuỷ điện :
+ Phần nền móng công trình.
+ Phần nối tiếp thượng ,hạ lưu của nhà máy thuỷ điện.
+ Bố trí các phòng phụ.
+ Bố trí hệ thống bơm nước.
+ Bố trí đường dẫn nước (đường ống Tuabin ,buồng xoắn, ống hút).
+ Bố trí thiết bị đóng mở trên đường dẫn nước.
- Thiết kế phần trên khô của nhà máy thuỷ điện :
+ Xác định cao trình sàn lắp máy,sàn gian máy,đường vào nhà máy.
+ Hệ thống cột ,dầm,khung, tường, mái ,chống sét.
+ Hệ thống cửa đi, cửa sổ,cầu thang.
+ Bố trí thiét bị chính và phụ của gian máy.
- Tính toán ổn định của nhà máy thuỷ điện.
- Tính toán kết cấu một số bộ phận của nhà máy thuỷ điện.
1.2 Tài liệu tính toán:
-Tài liệu về địa hình, bình đồ số : 6
-Cột nước tính toán : H
tt
= 65,63 (m).
-Cột nước nhỏ nhất : H
min
= 54,7(m).
-Cột nước lớn nhất : H
max
=78,95 (m).
-Công suất lắp máy : N
lm
= 5800 (KW).
-Lưu lượng trạm : Q
trạm
= 11,33 (m
3
/s).
SVTH: - LỚP Trang 1
Đồ án thủy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thủy điện - Người đăng: lehoebk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đồ án thủy điện 9 10 861