Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thủy tinh

Được đăng lên bởi hovanhoang
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5110 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Đồ án công nghệ III

GVHD: DƯƠNG THỊ HỒNG PHẤN

LỜI MỞ ĐẦU
Nhằm phát huy thế mạnh của đất nước về tài nguyên và khoáng sản thì bên
cạnh sự phát triển của những ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp silicat
đã ra đời từ rất lâu và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình qua các giai
đoạn.
Công nghệ silicat là ngành công nghiệp tương đối rộng sản xuất các loại vật
liệu gốm sứ xây dựng, sành sứ, vật liệu chịu lửa, thủy tinh xây dựng, thủy tinh y
tế, thủy tinh mỹ nghệ, thủy tinh dân dụng, các loại ximăng, chất kết dính…Công
nghiệp silicat đã và đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước,
nhất là trong giai đoạn hiện nay nước ta chính thức trở thành thành viên của tổ
chức thương mại lớn nhất thế giới (WTO).
Thủy tinh là loại vật liệu lịch sử tồn tại hàng ngàn năm được dùng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực của đời sống . Hiện nay ngành sản xuất thủy tinh trong nước
còn non trẻ, đặc biệt là thủy tinh ống, các cơ sở sản xuất thủy tinh ống ở nước ta
không nhiều, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ trong nước và thị trường xuất khẩu
trong giai đoạn hội nhập rất cao, các sản phẩm thủy tinh ống sản xuất ra mỗi năm
chưa đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Hiện nay để tận dụng
nguồn nhân lực dồi dào cũng như nguồn tài nguyên phong phú sẵn có, Đảng và
nhà nước ta đang có nhiều kế hoạch đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất
thủy tinh ống với công nghệ tiên tiến hiện đại, nâng cao chất lượng của sản phẩm,
mở rộng thị trường, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập kinh tế
đóng góp vào công cuộc đi lên CNH-HĐH của đất nước.
Từ thực tế nói trên tôi được bộ môn CNHH & vật liệu - khoa Hoá kỹ thuật
và cô giáo hướng dẫn Dương Thị Hồng Phấn giao nhiệm vụ làm đồ án với đề tài
“Thiết kế lò nấu thủy tinh y tế năng suất 10 tấn sán phẩm thủy tinh ống trong
ngành dược/ngày đêm” nhằm mục đích tìm hiểu thực tế, nâng cao kiến thức đã
được học để sau này có thể hoà nhập tiếp cận nhanh với thực tế khi làm việc tại
các nhà máy lớn.
Trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, ngoài ra
kiến thức có một phần còn giới hạn, do đó rất mong nhận được sự giúp đỡ, hướng
dẫn tận tình của thầy cô giáo, cùng với sự góp ý của bạn bè để đồ án này được
hoàn thiện một cách tốt nhất.

SVTH: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

1

Đồ án công nghệ III

Chương 1:

GVHD: DƯƠNG THỊ HỒNG PHẤN

LUẬN CHỨNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

1.1. Nhu cầu xã hội
Nghị quyết đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định từ nay
đến năm 2020 là giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện ...
Đồ án công nghệ III GVHD: DƯƠNG THỊ HỒNG PHẤN
LỜI MỞ ĐẦU
Nhằm phát huy thế mạnh của đất nước về tài nguyên và khoáng sản thì bên
cạnh sự phát triển của những ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp silicat
đã ra đời từ rất lâu đang ngày càng khẳng định vị thế ca mình qua các giai
đoạn.
Công nghệ silicat là ngành công nghiệp tương đối rộng sản xuất các loại vật
liệu gốm sứ y dựng, sành sứ, vật liệu chịu lửa, thủy tinh y dựng, thủy tinh y
tế, thủy tinh mỹ nghệ, thủy tinh dân dụng, c loại ximăng, chất kết dính…Công
nghiệp silicat đã đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước,
nhất trong giai đoạn hiện nay nước ta chính thức trở thành thành viên của tổ
chức thương mại lớn nhất thế giới (WTO).
Thủy tinh là loại vật liệu lịch sử tồn tại hàng ngàn năm được dùng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực của đời sống . Hiện nay ngành sản xuất thủy tinh trong nước
còn non trẻ, đặc biệt thủy tinh ống, các sở sản xuất thủy tinh ống nước ta
không nhiều, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ trong nước thị trường xuất khẩu
trong giai đoạn hội nhập rất cao, các sản phẩm thủy tinh ống sản xuất ra mỗi năm
chưa đáp ng đủ nhu cầu ngày càng tăng của nhân n. Hin nay để tận dụng
nguồn nhân lực dồi dào cũng như nguồn tài nguyên phong p sẵn có, Đảng
nhà nước ta đang có nhiều kế hoạch đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất
thủy tinh ống với công nghệ tiên tiến hiện đại, nâng cao chất lượng của sản phẩm,
mở rộng thị trường, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập kinh tế
đóng góp vào công cuộc đi lên CNH-HĐH của đất nước.
Từ thực tế nói trên tôi được bộ môn CNHH & vật liệu - khoa Hoá kỹ thuật
giáo hướng dẫn Dương Thị Hồng Phấn giao nhiệm vụ làm đồ án với đề tài
“Thiết kế lò nấu thủy tinh y tế năng suất 10 tấn sán phẩm thủy tinh ống trong
ngành dược/ngày đêm” nhằm mục đích m hiểu thực tế, ng cao kiến thức đã
được học để sau này thể hoà nhập tiếp cận nhanh với thực tế khi m việc tại
các nhà máy lớn.
Trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, ngoài ra
kiến thức một phần còn giới hạn, do đó rất mong nhận được sự giúp đỡ,ớng
dẫn tận tình của thầy giáo, cùng với s góp ý của bạn bè để đồ án này được
hoàn thiện một cách tốt nhất.
SVTH: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
1
đồ án thủy tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thủy tinh - Người đăng: hovanhoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
đồ án thủy tinh 9 10 439