Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tổ chức thi công

Được đăng lên bởi Trung Chỉn Chu
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 5680 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đồ án: Tổ chức thi công

GVHD: Ths Nguyễn Viết Hùng

ĐỒ ÁN:
TỔ CHỨC THI CÔNG
ĐỀ SỐ 30

Tổng hợp số liệu:
Độ sâu đặt móng: 1,6m
Cấp đất: II – địa điểm xây dựng công trình tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chiều dày sàn (hs): 12 cm
Dầm sàn D1(b x h): 250 x 350 mm
Dầm sàn D2(b x h): 250 x 350 mm
Tiết diện đà kiềng (b x h): 700 x 500 mm
Bước cột: 4000 mm
Số bước cột: 6 bước
Nhịp nhà: 5000 mm
Số nhịp nhà: 8 nhịp
Tiết diện cột (a x b): 350 x 350 mm
Chiều cao tầng: H1=4500 mm; H2=3300 mm; H3=3300 mm
Số tầng: 8 tầng lầu, 1 tầng trệt và 1 tầng mái
Số lượng móng công trình là: 63 (móng)
Với chiều dày móng là 10cm
Diện tích móng là 3000 x3000 mm
Xây tường 100 bao xung quanh nhà trên đà, lát gạch nền, sơn nước trong và ngoài
nhà

SVTH: Hồ Xuân Trung

LỚP:D11XD01

trang 1

Đồ án: Tổ chức thi công

1.

GVHD: Ths Nguyễn Viết Hùng

Mặt bằng và mặt cắt ngang công trình:

SVTH: Hồ Xuân Trung

LỚP:D11XD01

trang 2

Đồ án: Tổ chức thi công

2.

GVHD: Ths Nguyễn Viết Hùng

Phân đoạn và phân đợt công trình:
- Phương án đúc bê tông toàn khối cho các đợt đổ bê tông móng, cột,
dầm và sàn.
- Bê tông dùng loại bê tông thương phẩm M200 và đổ bằng máy bơm.
- Bê tông lót dùng đá 4x6 M100 trộn bằng máy trộn tại công trưởng đổ
bằng tay, di chuyển bê tông bằng xe rùa.
- Ta chia việc thi công công trình ra làm 20 đợt (phần thô 19 đợt, hoàn
thiện là 1 đợt) và 4 đoạn

SVTH: Hồ Xuân Trung

LỚP:D11XD01

trang 3

Đồ án: Tổ chức thi công

SVTH: Hồ Xuân Trung

GVHD: Ths Nguyễn Viết Hùng

LỚP:D11XD01

trang 4

Đồ án: Tổ chức thi công
3.

GVHD: Ths Nguyễn Viết Hùng

Tính toán khối lượng bê tông, cốt thép, cốt pha:
3.1 Đợt 1: thi công phần ngầm
Công trình được xây dựng trên đất có độ cứng khá tốt (đất cấp 2). Nên ta
chọn phương án móng cho công trình là móng cọc , kích thước cọc là
30x30 cm, chiều dài cọc là 36m. Đà kiềng có kích thước là 70x50 cm.

THI CÔNG
PHẦN NGẦM
khối lượng bê
tông đà kiêng,
cổ cột

ĐƠN
VỊ
ĐÀ KIỀNG
L1
ĐÀ KIỀNG
L2
TỔNG

cốt thép móng
diện tích cốp
pha cổ cột
tổng diện tích
cốp pha cổ cột

KẾT QUẢ

m3

7

40

0.5

0.7

98

m3

9

24

0.5

0.7

75.6

m3

173.6

CỔ CỘT

3

m

63

0.35

0.35

0.5

3.86

VLÓT

m3

63

3

3

0.1

56.7

VM

m3

63

VBT 1 móng = 3.6m3

S

m2

63

2x(3+3)

khối lượng bê
tông lót cho
móng
khối lượng bê
tông cho móng
Diện tích móng

THI CÔNG
PHẦN
NGẦM
cốt thép đà
kiềng, cổ cột

KÍCH THƯỚC
SỐ
LƯỢNG DÀI RỘNG CAO

ĐƠN
VỊ

VDK

VCC

CỐT
THÉ
P

kg

173.
6

3.8
6

150

TỔN
G
TỔN
G

kg

S

m2

TỔN
G

m2

THI CÔNG PHẦN NGẦM
Cốp pha đà kiềng D1
Tổng D1
Cốp pha đà kiề...
Đồ án: Tổ chức thi công GVHD: Ths Nguyễn Viết Hùng
ĐỒ ÁN:
TỔ CHỨC THI CÔNG
ĐỀ SỐ 30
Tổng hợp số liệu:
Độ sâu đặt móng: 1,6m
Cấp đất: II – địa điểm xây dựng công trình tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chiều dày sàn (h
s
): 12 cm
Dầm sàn D1(b x h): 250 x 350 mm
Dầm sàn D2(b x h): 250 x 350 mm
Tiết diện đà kiềng (b x h): 700 x 500 mm
Bước cột: 4000 mm
Số bước cột: 6 bước
Nhịp nhà: 5000 mm
Số nhịp nhà: 8 nhịp
Tiết diện cột (a x b): 350 x 350 mm
Chiều cao tầng: H
1
=4500 mm; H
2
=3300 mm; H
3
=3300 mm
Số tầng: 8 tầng lầu, 1 tầng trệt và 1 tầng mái
Số lượng móng công trình là: 63 (móng)
Với chiều dày móng là 10cm
Diện tích móng là 3000 x3000 mm
Xây tường 100 bao xung quanh nhà trên đà, lát gạch nền, sơn nước trong và ngoài
nhà
SVTH: Hồ Xuân Trung LỚP:D11XD01 trang 1
đồ án tổ chức thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tổ chức thi công - Người đăng: Trung Chỉn Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
đồ án tổ chức thi công 9 10 804