Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tổ chức thi công 2

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Hưởng
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 5030 lần   |   Lượt tải: 40 lần
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

GVHD : NGUYẾN DUY NGỤ

THI CÔNG LẮP GHÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP
I.PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
Công trình là loại nhà công nghiệp một tầng 2 nhịp, 18 bước cột; thi công
bằng phương pháp lắp ghép các cấu kiện khác nhau: cột, dầm mái, dầm cầu
chạy và dàn vì kèo bằng bêtông. Các cấu kiện này được sản xuất tại nhà máy
và vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển chuyên dụng đến công
trường để tiến hành lắp ghép.
Đây là công trình nhịp lớn, 18 bước cột có chiều dài công trình là:
18x6=108m vì vậy cần phải bố trí 1 khe lún. Công trình được thi công trên
khu đất bằng phẳng, không bị hạn chế về mặt bằng, các điều kiện cho thi
công là thuận lợi, các phương tiện phục vụ thi công đầy đủ, nhân công luôn
đảm bảo, không bị giới hạn.
Chiều dài công trình: L= 2 x15 = 30 (m).
1.Số liệu đầu vào
Căn cứ vào số liệu đầu bài ta có:
- Cột ngoài
H=10m
h = 7,2m
p = 4T
- Cột trong
H=10m
h = 7,2m
p = 4,5T
- Dàn bêtông ở hai biên
L1 = 15 m
h=2,1 m
p = 4,2T
- Dầm cầu chạy bê tông (DCC):
L = 6m
h = 0,8m
p = 3,3 T
- Cửa trời bê tông :
l =6m
b=2,6m
p=1,2T
- Panen mái (Pm), Panen tường (Pt) kích thước :1,5x6m,p = 1,4T

SVTH:NGUYỄN XUÂN HIỂN

MSSV: 029306

1

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

GVHD : NGUYẾN DUY NGỤ

Từ các đặc điểm công trình và các thông số đề bài ta có sơ đồ lắp ghép công
trình bao gồm: một mặt bằng và các mặt cắt thể hiện dưới đây.

MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH

MẶT CẮT A-A

SVTH:NGUYỄN XUÂN HIỂN

MSSV: 029306

2

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

GVHD : NGUYẾN DUY NGỤ

2. Thống kê cấu kiện lắp ghép
Từ các số liệu nêu trên ta có bảng thống kê các cấu kiện lắp ghép như
sau:

STT

Cấu
kiện

1

Cột
ngoài

2

cột
trong

3

Dầm
cầu
chạy

4

Vì kèo
bê
tông

5

cữa
trời

Hình dáng kích thước

10000

10000
6000
15000

Q
Tổng
Đơn
Số
(1 cấu
khối
vị
lượng
kiện)T lượng(T)
Cái

38

4

152

Cái

19

4.5

85.5

Cái

72

3.3

237.6

Cái

38

4.2

159.6

cái

38

1.2

45.6

6000

6

Panen
mái

Cái

360

1.4

504

7

Panen
Tường

Cái

266

1.4

372.4

SVTH:NGUYỄN XUÂN HIỂN

MSSV: 029306

3

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

GVHD : NGUYẾN DUY NGỤ

II.TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG
1.Chọn và tính toán thiết bị treo buộc
a.Thiết bị treo buộc cột
Do cột có trọng lượng nhẹ, sử dụng đai ma sát làm thiết bị treo buộc
cột có cấu tạo như hình vẽ:
Trong đó: 1.Đòn treo
2.Dây cáp
3.Các thanh thép chữ U
4.Đai ma sát
1
2

4
3

4

Căn cứ vào sơ đồ buộc cáp tính được đường kính cáp cần thiết.
- Cột trong C2:
Ptt =1,1.p=1,1.4,5=4,95 T
Lực căng cáp được tính theo công thức:

SVTH:NGUYỄN XUÂN HIỂN

MSSV: 02...
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 GVHD : NGUYẾN DUY NGỤ
THI CÔNG LẮP GHÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP
I.PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
Công trình là loại nhà công nghiệp một tầng 2 nhịp, 18 bước cột; thi công
bằng phương pháp lắp ghép các cấu kiện khác nhau: cột, dầm mái, dầm cầu
chạy và dàn vì kèo bằng bêtông. Các cấu kiện này được sản xuất tại nhà máy
và vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển chuyên dụng đến công
trường để tiến hành lắp ghép.
Đây là công trình nhịp lớn, 18 bước cột có chiều dài công trình là:
18x6=108m vì vậy cần phải bố trí 1 khe lún. Công trình được thi công trên
khu đất bằng phẳng, không bị hạn chế về mặt bằng, các điều kiện cho thi
công là thuận lợi, các phương tiện phục vụ thi công đầy đủ, nhân công luôn
đảm bảo, không bị giới hạn.
Chiều dài công trình: L=
30152
=
x
(m).
1.Số liệu đầu vào
Căn cứ vào số liệu đầu bài ta có:
- Cột ngoài
H=10m
h = 7,2m
p = 4T
- Cột trong
H=10m
h = 7,2m
p = 4,5T
- Dàn bêtông ở hai biên
L1 = 15 m
h=2,1 m
p = 4,2T
- Dầm cầu chạy bê tông (DCC):
L = 6m
h = 0,8m
p = 3,3 T
- Cửa trời bê tông :
l =6m
b=2,6m
p=1,2T
- Panen mái (Pm), Panen tường (Pt) kích thước :1,5x6m,p = 1,4T
SVTH:NGUYỄN XUÂN HIỂN MSSV: 029306 1
đồ án tổ chức thi công 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tổ chức thi công 2 - Người đăng: Phạm Ngọc Hưởng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
đồ án tổ chức thi công 2 9 10 993