Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Tổ chức thi công công trình BTCT toàn khối

Được đăng lên bởi congchuyentruong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án Tổ chức thi công công trình BTCT toàn khối
I. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Trung Hòa
II. Sinh viên thực hiện: Nhóm:
TT

Họ và tên

Mã sinh Lần1 Lần 2 Lần 3
viên

Lần 4

CC

GK

Trương Công Chuyển
Phan Văn Chung
Chu Văn Chuyên

III. Số liệu đồ án:
Phương án:………; Số nhịp:…….; Số bước cột:……..; Số tầng……….
Số liệu kích thước theo số liệu phương án được giao;
Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Trung Hòa

Bộ môn Công nghệ và Tổ chức xây dựng

1

Bộ môn Công nghệ và Tổ chức xây dựng

2

Bộ môn Công nghệ và Tổ chức xây dựng

3

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
PHẦN THUYẾT MINH:
1. Căn cứ vào số liệu đầu bài đã cho vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình
theo đúng số liệu được giao.
2. Giới thiệu đặc điểm của công trình, điều kiện thi công, lựa chọn công nghệ và
biện pháp thi công.
3. Lập tiến độ thi công cả ba phần: ngầm, thân – mái và hoàn thiện
- Phân chia công trình thành các giai đoạn thi công
- Xác định tuần tự từng công việc trong khi thi công từng giai đoạn
- Tính toán khối lượng từng phần theo công việc
- Phân chia công trình thành các phân đoạn, phân đợt thi công
- Tra định mức để xác định nhu cầu
- Lập tiến độ thi công theo phương pháp dây chuyền
4. Lập tổng mặt bằng giai đoạn thi công phần thân-mái và hoàn thiện.
- Tính toán và chọn máy thi công cho toàn bộ công trường
- Tính toán các diện tích kho bãi, diện tích nhà tạm
- Thiết kế mạng lưới kỹ thuật
5. An toàn lao động và vệ sinh môi trường trong lập kế hoạch tổ chức chỉ đạo thi
công và thiết kế tổ chức tổng mặt bằng xây dựng.
PHẦN BẢN VẼ
2 bản vẽ A1:
+ Bản vẽ 1:
1: Lập tiến độ thi công
2: Lập biểu đồ nhân lực, xác định nhân lực thi công trong công trình
3: Tính toán hệ số K1, K2.
+ Bản vẽ 2:
4: Tổng mặt bằng thi công toàn bộ công trường

Bộ môn Công nghệ và Tổ chức xây dựng

4

...
Đồ án Tổ chức thi công công trình BTCT toàn khối
I. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Trung Hòa
II. Sinh viên thực hiện: Nhóm:
TT Họ và tên sinh
viên
Lần1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 CC GK
Trương Công Chuyển
Phan Văn Chung
Chu Văn Chuyên
III. Số liệu đồ án:
Phương án:………; Số nhịp:…….; Số bước cột:……..; Số tầng……….
Số liệu kích thước theo số liệu phương án được giao;
Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Trung Hòa
Bộ môn Công nghệ và Tổ chức xây dựng 1
Đồ án Tổ chức thi công công trình BTCT toàn khối - Trang 2
Đồ án Tổ chức thi công công trình BTCT toàn khối - Người đăng: congchuyentruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đồ án Tổ chức thi công công trình BTCT toàn khối 9 10 997