Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi tinhtientutoi-sinhlaobenhtu-gmail-com
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì sự
phát triển về công nghiệp là tất yếu,nhưng muốn nền công
nghiệp nước nhà phát triển thì không thể thiếu việc cơ khí
hóa,tự động hóa trong sản xuất công nghiệp mà ngành cơ khí
chế tạo máy là một trong số các ngành góp phầnphát triển công
cuộc cơ khí hóa,tự động hóa trong công nghiệp làm tăng năng
xuất lao động giảm bớt thời gian lao động nặng nhọc cho con
người.

-

Cơ khí chế tạo máy là một ngành không chỉ phục vụ cho công
nghiệp mà nó còn phục vụ cho cuộc sống của con người,làm
cho những công việc phức tạp,mất nhiều thời gian hàng ngày
trở nên đơn giản,tiết kiệm thời gian cho con người.

-

Gia công gỗ từ xưa đến nay là công việc khá phức tạp và mất
nhiều thời gian của người thợ khi gia công các sản phẩm từ
gỗ,chính vì lý do đó nên chúng em chọn đề tài thiết kế,chế tạo
“Máy gia công gỗ liên hợp” để phục vụ đời sống và xã hội.

-

Để phục vụ cho đời sống xã hội thì vấn đề quan trọng nhất là
chất lượng sản phẩm và năng suất. Ngoài ra để đảm bảo được
các yêu cầu trên thì quá trình thiết kế máy phải chú ý đến việc
giảm thời gian lao động, tăng năng suất,…làm cho giá thành
hạ, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Mỗi máy có thể có
nhiều công nghệ và nguyên lý khác nhau.

-

Sau một thời gian học tập nghiên cứu với sự chỉ bảo nhiệt tình
của quý thầy cô giáo. Được sự đồng ý của thầy chúng em đã
thiết kế và chế tạo Máy Gia Công Gỗ Liên Hợp gồm các
nguyên công :Tiện, Phay, Khoan, Cắt.

-

Trong quá trình thiết kế và tính toán tất nhiên sẽ có nhiều thiếu
sót do thiếu kinh nghiệm thực tế. Chúng em rất mong được sự
chỉ bảo của quý thầy, cô giáo và các bạn để bổ sung kiến thức
chuyên ngành và đút kết kinh nghiệm cho công việc của mình
ngày sau.
Chúng em chân thành cám ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
&
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
………...
- Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì sự
phát triển về công nghiệp là tất yếu,nhưng muốn nền công
nghiệp nước nhà phát triển thì không thể thiếu việc cơ khí
hóa,tự động hóa trong sản xuất công nghiệp mà ngành cơ khí
chế tạo máy là một trong số các ngành góp phầnphát triển công
cuộc cơ khí hóa,tự động hóa trong công nghiệp làm tăng năng
xuất lao động giảm bớt thời gian lao động nặng nhọc cho con
người.
- Cơ khí chế tạo máy là một ngành không chỉ phục vụ cho công
nghiệp mà nó còn phục vụ cho cuộc sống của con người,làm
cho những công việc phức tạp,mất nhiều thời gian hàng ngày
trở nên đơn giản,tiết kiệm thời gian cho con người.
- Gia công gỗ từ xưa đến nay là công việc khá phức tạp và mất
nhiều thời gian của người thợ khi gia công các sản phẩm từ
gỗ,chính vì lý do đó nên chúng em chọn đề tài thiết kế,chế tạo
“Máy gia công gỗ liên hợp” để phục vụ đời sống và xã hội.
- Để phục vụ cho đời sống xã hội thì vấn đề quan trọng nhất là
chất lượng sản phẩm và năng suất. Ngoài ra để đảm bảo được
các yêu cầu trên thì quá trình thiết kế máy phải chú ý đến việc
giảm thời gian lao động, tăng năng suất,…làm cho giá thành
hạ, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Mỗi máy có thể có
nhiều công nghệ và nguyên lý khác nhau.
- Sau một thời gian học tập nghiên cứu với sự chỉ bảo nhiệt tình
của quý thầy cô giáo. Được sự đồng ý của thầy chúng em đã
thiết kế và chế tạo Máy Gia Công Gỗ Liên Hợp gồm các
nguyên công :Tiện, Phay, Khoan, Cắt.
Đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Người đăng: tinhtientutoi-sinhlaobenhtu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp 9 10 6