Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Quang Ngo
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 6017 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang 1
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
V xl
T =
Lst j

∑N

i
cn

Mj

× ti

KHOA VẬT LIỆU XÂY DƯNG

θ , a ttb τ
S .( N − N 0 )
NL = h 1
( kgthan )
7000.h

θ , a ttb τ

x

th

x

th

θ , a ttb τ

φ ≥ ÷φ ≤ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ≤φ ÷φ ≤ φ ≥

x

th

θ , a ttb τ

x

th 3

tk

÷

tk

÷

LỜI MỞ ĐẦU

Bêtông cốt thép được đưa vào sử dụng vào các công trình xây dựng những năm
7080 của thế kỷ 19. Chỉ sau một thời gian tương đối ngắn, loại vật liệu ưu việt này đã
phát triển nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong các loại vật liệu xây dựng. Không
bao lâu sau khi xuất hiện bêtông cốt thép, đồng thời với việc sử dụng bêtông và bêtông
cốt thép toàn khối đổ tại chỗ, cấu kiện bêtông đúc sẵn ra đời. Trong quá trình sử dụng
người ta càng hoàn thiện phương pháp tính toán kết cấu, càng phát huy được tính năng ưu
việt và hiệu quả sử dụng của chúng, do đó càng mở rộng phạm vi sử dụng của loại vật
liệu này. Thời gian đầu các cấu kiện bê tông thường được chế tạo bằng phương pháp thủ
công, việc lắp ghép các cấu kiện cũng chủ yếu bằng thủ công do đó các cấu kiện bê tông
đúc sẵn còn sử dụng bị hạn chế. Với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại và trình
độ khoa học xây dựng, việc sản xuất cấu kiện bêtông cốt thép bằng thủ công được thay
thế bằng phương pháp cơ giới và việc nghiên cứu thành công dây chuyền công nghệ sản
xuất các cấu kiện bêtông cốt thép được áp dụng đã tạo điều kiện để những nhà máy sản
xuất các cấu kiện bêtông cốt thép đúc sẵn được xây dựng hàng loạt.
Trong nửa đầu thế kỷ 20, những thành tựu nghiên cứu về lý luận cũng như về
phương pháp tính toán bêtông cốt thép trên thế giới càng thúc đẩy ngành công nghiệp sản
xuất cấu kiện bêtông cốt thép phát triển, đặc biệt là thành công của việc nghiên cứu
bêtông ứng suất trước được áp dụng vào sản xuất cấu kiện là một thành tựu có ý nghĩa to
lớn, cho phép tận dụng bêtông mác cao, cốt thép cường độ cao, tiết kiệm được bêtông và
cốt thép, nhờ đó có thể thu nhỏ kích thước cấu kiện, giảm nhẹ khối lượng, nâng cao năng
lực chịu tải và khả năng chống nứt của cấu kiện bêtông cốt thép. Ngày nay ở những nước
phát triển, cùng với việc công nghiệp hoá ngành xây dựng, cơ giới hoá thi công với
phương pháp thi công lắp ghép, cấu kiện bằng bêtông cốt thép và bêtông ứng suất trước
ngày càng được sử dụng rộng rãi.
Thế kỷ 20 công nghệ bêtông đã trải qua một quãng đường phát triển dài, đã mở
rộng lĩnh vực sử dụng bêtông, tăng c 1hủng loại, tăng hiệu quả kinh tế và kỹ thuật đạt
được. Đặc biệt một bước tiến đáng kể đạt được ở các thập kỷ gần đây, không những đã
điểu kh...
Trang 1
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA VẬT LIỆU XÂY DƯNG
LỜI MỞ ĐẦU
Bêtông cốt thép được đưa vào sử dụng vào các công trình xây dựng những m
7080 của thế kỷ 19. Chỉ sau một thời gian tương đối ngắn, loại vật liệu ưu việt này đã
phát triển nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong các loại vật liệu xây dựng. Không
bao lâu sau khi xuất hiện tông cốt thép, đồng thời với việc sử dụng bêtông bêtông
cốt thép toàn khối đổ tại chỗ, cấu kiện bêtông đúc sẵn ra đời. Trong quá trình sử dụng
người ta càng hoàn thiện phương pháp tính toán kết cấu, càng phát huy được tính năng ưu
việt hiệu quả sử dụng của chúng, do đó càng mở rộng phạm vi sử dụng của loại vật
liệu này. Thời gian đầu c cấu kiện tông thường được chế tạo bằng phương pháp thủ
công, việc lắp ghép các cấu kiện cũng chủ yếu bằng thủ công do đó các cấu kiện tông
đúc sẵn còn s dụng bị hạn chế. Với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại trình
độ khoa học xây dựng, việc sản xuất cấu kiện bêtông cốt thép bằng thủ công được thay
thế bằng phương pháp giới việc nghiên cứu thành công dây chuyền công nghệ sản
xuất các cấu kiện bêtông cốt thép được áp dụng đã tạo điều kiện để những nhà máy sản
xuất các cấu kiện bêtông cốt thép đúc sẵn được xây dựng hàng loạt.
Trong nửa đầu thế kỷ 20, những thành tựu nghiên cứu về luận cũng như về
phương pháp tính toán bêtông cốt thép trên thế giới càng thúc đẩy ngành công nghiệp sản
xuất cấu kiện bêtông cốt thép phát triển, đặc biệt thành công của việc nghiên cứu
bêtông ứng suất trước được áp dụng vào sản xuất cấu kiện một thành tựu ý nghĩa to
lớn, cho phép tận dụng bêtông c cao, cốt thép cường độ cao, tiết kiệm được bêtông
cốt thép, nhờ đó thể thu nhỏ kích thước cấu kiện, giảm nhẹ khối lượng, nâng cao năng
lực chịu tải khả năng chống nứt của cấu kiện bêtông cốt thép. Ngày nay những nước
phát triển, cùng với việc công nghiệp hoá ngành xây dựng, giới hoá thi công với
phương pp thi công lắp ghép, cấu kiện bằng bêtông cốt thép bêtông ứng suất trước
ngày càng được sử dụng rộng rãi.
Thế kỷ 20 công nghệ bêtông đã tri qua một quãng đường phát triển dài, đã mở
rộng lĩnh vực s dụng bêtông, tăng c1hủng loại, tăng hiệu quả kinh tế kỹ thuật đạt
được. Đặc biệt một bước tiến đáng kể đạt được c thập kỷ gần đây, không những đã
điểu khiển được các tính chất kỹ thuật của tông, còn tác động tích cc tới sự nh
Giáo viên hướng dẫn:Pgs ts Nguyễn Như Quý
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Quyết.4074.53
φ
φ
÷
φ
÷÷÷÷÷
φ
÷
φ
th
x
τ
tb
t
,a
θ
÷
tk
÷
tk
3
th
x
τ
tb
t
,a
θ
th
x
τ
tb
t
,a
θ
th
x
τ
tb
t
,a
θ
)(
.7000
).(
01
kgthan
h
NNS
NL
h
=
j
i
i
cn
j
M
tN
T
×
=
st
xl
L
V
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Người đăng: Quang Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 9 10 264