Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp Bộ môn TĐH

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Đại
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn TĐH



LỜI NÓI ĐẦU
So với các nước trên thế giới và một số nước trong khu vực , nền kinh tế
Việt Nam chóng ta vẫn còn trong tình trạng là một nước nghèo, nền công nghiệp
còn lạc hậu . Để thoát khỏi tình trạng này, chúng ta đang đẩy mạnh việc công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp thế giới, một mặt chúng ta áp
dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, một mặt là đầu tư
nghiên cứu chế tạo cải tiến trang thiết bị điện cho phù hợp với trình độ vận hành
và thực tiễn sản xuất . Đây là nhiệm vụ đặt ra cho các nhà khoa học các cán bọ
kỹ thuật Việt Nam.
Là một kỹ sư tương lai, em luôn xác định trách nhiệm học tập của mình về
kiến thức và kinh nghiệm để sau này có thể góp thúc đẩy sự phát triển của nền
công nghiệp nước nhà. Sau 5 năm học tập nghiêm túc tại trường, đè tài giao cuối
khoá học của em là “ Thiết kế lò điện trung tần ” phục vụ cho ngành công
nghiệp luyện kim. Qua thời gian tìm tòi nghiên cứu, cùng với sự hướng dẫn tận
tình và nghiêm khắc của thầy giáo Nguyễn Quốc Hiệu cùng với các thầy giáo
trong bộ môn Trang bị điện, đến nay đề tài của em đã hoàn thành
Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế nên trong đề tài không tránh
khỏi những thiếu xót.Vì vậy em rất mong các thầy cô giáo chỉ bảo thêm để bản
đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Quốc Hiệu các thầy cô giáo trong
bộ môn và các bạn bè đồng nghiệp để tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ
án tốt nghiệp này.
Sinh viên thiết kế

Chu Văn Công

Sinh viên thiết kế : Chu Văn Công

1

Líp : K37IC

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn TĐH



PHẦN I

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ
GIA NHIỆT BẰNG TẦN SỐ



I. KHÁI NIỆM CHUNG:
1.1.1. Lịch sử phát triển.
a) Đặt vấn đề.
Trước kia các ngành công nghiệp chưa được phát triển nhất là ngành luyện kim và chế
tạo máy, nên vấn đề chất lượng thép và thép hợp kim chưa được quan tâm đúng mức. Vào
thế kỷ 20, nhất là sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Nền công nghiệp ngày càng phát triển
mạnh. Trên thế giới lúc bấy giờ các ngành công nghiệp, nhất là ngành luyện thép và hợp kim,
ngành đúc chi tiết, ngành chế tạo máy, ngành điện lực ngành điện tử … đang đà phát triển về
sản lượng và chất lượng sản phẩm. Do yêu cầu và điều kiện kĩ thuật mới, sắt thép thông

Sinh viên thiết kế : Chu Văn Công

2

Líp : K37IC

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn TĐH



thường như trước không thoả mãn với các dụng cụ, máy móc, thiết bị tối tân; vì ở đây đòi hỏi
chung phải làm việc trong điều ...
Đồ án tốt nghiệp  Bộ môn TĐH
LỜI NÓI ĐẦU
So với các nước trên thế giới một số nước trong khu vực , nền kinh tế
Việt Nam chóng ta vẫn còn trong tình trạng là một nước nghèo, nền công nghiệp
còn lạc hậu . Để thoát khỏi tình trạng này, chúng ta đang đẩy mạnh việc công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp thế giới, một mặt chúng ta áp
dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, một mặt đầu tư
nghiên cứu chế tạo cải tiến trang thiết bị điện cho phù hợp với trình độ vận hành
thực tiễn sản xuất . Đây nhiệm vụ đặt ra cho c nhà khoa học các cán bọ
kỹ thuật Việt Nam.
một kỹ tương lai, em luôn xác định trách nhiệm học tập của mình về
kiến thức kinh nghiệm để sau này thể góp thúc đẩy sự phát triển của nền
công nghiệp nước nhà. Sau 5 năm học tập nghiêm túc tại trường, đè tài giao cuối
khoá học của em Thiết kế điện trung tần phục vụ cho ngành công
nghiệp luyện kim. Qua thời gian tìm i nghiên cứu, cùng với sự hướng dẫn tận
tình nghiêm khắc của thầy giáo Nguyễn Quốc Hiệu cùng với các thầy giáo
trong bộ môn Trang bị điện, đến nay đề tài của em đã hoàn thành
Do hạn chế về thời giankinh nghiệm thực tế nên trong đề tài không tránh
khỏi những thiếu xót.Vì vậy em rất mong c thầy giáo chỉ bảo thêm để bản
đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Quốc Hiệu c thầy giáo trong
bộ môn và các bạn đồng nghiệp để tạo điều kiện giúp đ em hoàn thành đồ
án tốt nghiệp này.
Sinh viên thiết kế
Chu Văn Công
Sinh viên thiết kế : Chu Văn Công 1 Líp : K37IC
Đồ án tốt nghiệp Bộ môn TĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp Bộ môn TĐH - Người đăng: Nguyễn Thế Đại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp Bộ môn TĐH 9 10 304