Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tốt nghiệp hệ thống đánh lửa

Được đăng lên bởi Hà Nguyễn
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3993 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Luận văn tốt nghiệp
Đề tài : Báo cáo về tổng quan hệ thống
đánh lửa điện tử, các thông số chủ yếu
của hệ thống đánh lửa

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
I.1. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
ĐIỆN TỬ.
Hệ thống đánh trên ôtô có nhiệm vụ biến dòng một chiều hạ áp 12V
thành xung điện cao áp 12 kV ÷ 24 kV và tạo ra tia lửa điện trên bugi để
đốt cháy hỗn hợp khí – xăng trong xylanh ở cuối kỳ nén. Nhiệm vụ đó đòi
hỏi hệ thống đánh lửa phải bảo đảm được các yêu cầu chính sau:
- Tạo ra điện áp đủ lớn (12kV ÷ 24kV) từ nguồn hạ áp một chiều
12 V.
- Tia lửa điện phóng qua khe hở giữa hai cực của bugi trong điều
kiện áp suất lớn, nhiệt cao phải đủ mạnh để đốt cháy hỗn hợp khí
– xăng ở mọi chế độ.
Thời điểm phát tia lửa trên bugi trong từng xylanh phải đúng theo góc
đánh lửa và thứ tự đánh lửa quy định.
I.2. CÁC THÔNG SỐ CHỦ YẾU CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
I.2.1. Hiệu điện thế thứ cấp cực đại U2m:
Hiệu điện thế thứ cấp cực đại U2m là hiệu điện thế ở hai đầu cuộn
dây thứ cấp khi tách dây cao áp ra khỏi bugi. Hiệu điện thế cực đại U2m
phải lớn để có khả năng tạo được tia lửa điện giữa hai điện cực của bugi,
đặc biệt lúc khởi động.
I.2.2. Hiệu điện thế đánh lửa Udl:
Hiệu điện thế thứ cấp mà tại đó quá trình đánh lửa được xảy ra
được gọi là hiệu điện thế đánh lửa (Udl). Hiệu điện thế đánh lửa là một hàm
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, theo định luật Pashen.
U dl = K

P.δ
T

Trang - 1 -

TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN 

Trong đó:


P: là áp suất trong buồng đốt tại thời điểm đánh lửa.



δ: khe hở bugi.



T: nhiệt độ ở điện cực trung tâm của bugi tại thời điện
đánh lửa.



K: hằng số phụ vào thành phần của hỗn hợp hoà khí.

Ở chế độ khởi động lạnh, hiệu thế đánh lửa Udl tăng khoảng 20 ÷ 30%
do nhiệt độ hoà khí thấp và hoà khí không được hoà trộn tốt.
Khi động cơ tăng tốc độ, Udl tăng nhưng sau đó Udl giảm từ từ do nhiệt
độ cực bugi tăng và áp suất nén giảm do quá trình nạp xấu đi.
Hiệu điện thế đánh lửa có giá trị cực đại ở chế độ khởi động và tăng tốc,
có giá trị cực tiểu ở chế độ ổn định khi công suất cực đại.Trong quá trình
vận hành xe mới, sau 2.000 km đầu tiên, Udl tăng 20% do điện cực bằng
bugi bị mài mòn.
U

4

(KV)

1
2

16

3

8

1000

2000

3000

n(v/p)

H. I -1. Sự phụ thuộc của hiệu điện thế đánh lửa và tốc độ và tải động cơ.
1. Toàn tải;

2. Nửa tải;

3. Khởi động và cầm chừng.

Sau khi đó Udl tiếp tục tăng do khe hở bugi tăng. Vì vậy để giảm Udl
phải hiệu chỉnh lại khe hở bugi sau mỗi 10.000 km.
I.2.3. Hệ số dự trữ Kdt:
Hệ số dự tr...
Lun văn tốt nghiệp
Đ tài : Báo cáo về tổng quan h thống
đánh lửa đin tử, các thông schủ yếu
của hệ thống đánh la
đồ án tốt nghiệp hệ thống đánh lửa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tốt nghiệp hệ thống đánh lửa - Người đăng: Hà Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
đồ án tốt nghiệp hệ thống đánh lửa 9 10 663