Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp kho hóa học và công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi Thi Nguy Hiểm
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1842 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp đại học Khóa 2010-2014

Trường ĐHBRVT

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản đồ án này do tôi tự nghiên cứu thực hiện dƣới sự hƣớng
dẫn của TS. Hoàng Thị Kim Dung và Th.s Huỳnh Thị Kim Chi.
Để hoàn thành đồ án này, tôi chỉ sử dụng những tài liệu đã ghi trong mục tài
liệu tham khảo, ngoài ra không sử dụng bất cứ tài liệu nào khác mà không đƣợc ghi.
Nếu sai, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định.
Sinh viên thực hiện
Lê Thị Anh Thi

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

i

Khoa Hóa học và công nghệ thực phẩm

Đồ án tốt nghiệp đại học Khóa 2010-2014

Trường ĐHBRVT

LỜI CẢM ƠN
Đồ án này đƣợc thực hiện tại Phòng Hữu Cơ Và Polyme (phòng 49) của Viện
Công nghệ Hóa học. Để đồ án này đƣợc hoàn thành, tôi nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ
quý báu từ thầy cô, anh chị và các bạn. Xin gửi đến mọi ngƣời lời cảm ơn chân thành
và lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Hoàng Thị Kim
Dung, Th.s Huỳnh Thị Kim Chi đã tận tình giúp đỡ, luôn theo sát quá trình làm việc
của tôi, cho tôi những lời khuyên, lời chỉ dẫn chân tình và tận tụy. Có thể nói, tôi
không thể hoàn thành trọn vẹn đồ án tốt nghiệp của mình nếu không có sự giúp đỡ của
cô.
Tiếp theo, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô trƣờng Đại học
Bà Rịa-Vũng Tàu đã tin tƣởng và tạo điều kiện để tôi có thể học tập, nghiên cứu và
hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn đến các anh chị, các bạn trong phòng những ngƣời luôn
nhiệt tình giúp đỡ, khuyến khích tôi trong suốt thời gian qua.
Cuối cùng là lời cảm ơn đến gia đình , những ngƣời thân, ngƣời bạn đã luôn bên
tôi, động viên, khích lệ tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu
của mình.
Vũng Tàu, Ngày 15 tháng 6 năm 2014

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

ii

Khoa Hóa học và công nghệ thực phẩm

Đồ án tốt nghiệp đại học Khóa 2010-2014

Trường ĐHBRVT

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... ii
MỤC LỤC ............................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................... v
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................ vi
DANH MỤC BẢNG ...........................
Đồ án tốt nghiệp đại học Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT
Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học i Khoa Hóa học và công nghệ thực phẩm
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản đồ án y do tôi tự nghiên cứu thực hiện dƣới sự hƣớng
dẫn của TS. Hoàng Thị Kim Dung và Th.s Hunh Thị Kim Chi.
Để hoàn thành đồ án y, tôi chỉ sử dụng những tài liệu đã ghi trong mục tài
liệu tham khảo, ngoài ra không sử dụng bất cứ tài liệu nào khác mà không đƣợc ghi.
Nếu sai, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định.
Sinh viên thực hiện
Lê Thị Anh Thi
Đồ án tốt nghiệp kho hóa học và công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp kho hóa học và công nghệ thực phẩm - Người đăng: Thi Nguy Hiểm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp kho hóa học và công nghệ thực phẩm 9 10 425