Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

Được đăng lên bởi Nhật Đức Võ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 7062 lần   |   Lượt tải: 13 lần
1

CÁC QUI ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ
NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG
1. Thứ tự các phần trong đồ án tốt nghiệp
+ Lời cam đoan
+ Mục lục
+ Các từ viết tắt
+ Mở đầu
+ Chương 1
+ Chương 2
...
+ Kết luận và hướng phát triển đề tài
+ Tài liệu tham khảo
+ Phần phụ lục
2. Lời cam đoan
+ Tôi (em) xin cam đoan nội dung của đồ án này không phải là bản sao chép của bất
cứ đồ án hoặc công trình đã có từ trước. Nếu vi phạm tôi (em) xin chịu mọi hình thức
kỷ luật của Khoa. (Sinh viên ký tên bên dưới cam đoan này).
3. Phần trình bày mục lục
+ Một đồ án không được có nhiều hơn 2 chương có tên giống nhau:
Ví dụ: Nhiều đồ án có 2 phần: phần lý thuyết và phần thi công, phần lý thuyết có 3
chương: chương 1, chương 2, chương 3; thì trong phần thi công chương bắt đầu phải là
chương 4, không thể ghi là chương 1 được, vì lúc đó đồ án có 2 chương 1!!.

2

+ Số thứ tự các chương phải theo cách viết chữ số thường 1, 2, 3... không dùng chữ số
La mã: I, II, III, IV...ví dụ Chương1, chương 5...
+ Các mục lớn, các mục nhỏ và các mục con phải được trình bày theo chuẩn như sau:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2.1....
....
2.1
2.2
2.3.1...ví dụ: (số 2 cho biết mục lớn này thuộc chương 2, mục nhỏ thứ 3 và mục con
thứ 1....).
Tất cả đều phải ở sát lề trái.
4. Phần mở đầu (phần này rất quan trọng vì giúp cho người đọc hiểu nhanh, hiểu
đúng và đánh giá một cách tổng quát nhất những gì đồ án đã thực hiện và đạt được)
+ Yêu cầu là phải trình bày rõ : nội dung của đồ án làm gì?
+ Để thực hiện được nội dung đó thì đồ án được kết cấu thành bao nhiêu chương?
Trình bày tên của các chương.
+ Phương pháp nghiên cứu/thực hiện đồ án là gì? Ví dụ: phương pháp nghiên cứu
xuyên suốt của đồ án là tính toán mô phỏng, so sánh với kết quả thực nghiệm của bản
thân hoặc của các công trình thực tế đã được công bố trên các tạp chí khoa học nổi
tiếng, để từ đó chỉ ra được kết quả nghiên cứu của đồ án có điểm gì khác, hoặc mới..
Hoặc phương pháp nghiên cứu của đồ án là xây dựng lưu đồ thuật toán, tính toán mô
phỏng để minh hoạ cho một quá trình nào đó, trình bày trực quan các bước xử lý nào
đó của một công nghệ mới... hoặc đối với đồ án loại thiết kế thi công mạch thực tế thì
phương pháp nghiên cứu có thể là tính toán thiết kế mạch, xây dựng các lưu đồ thuật

3

toán và thi công lắp ráp để kiểm chứng tính đúng đắn của phần thiết kế và các lưu đồ
thuật toán vừa xây dựng...
+ Đồ án đã đạt được điều gì? Ví dụ đã thiết kế thi công thành công mạch điện, thiết
bị... hoặc đã xây dựng được thuật toán, chương ...
1
CÁC QUI ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ
NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG
1. Thứ tự các phần trong đồ án tốt nghiệp
+ Lời cam đoan
+ Mục lục
+ Các từ viết tắt
+ Mở đầu
+ Chương 1
+ Chương 2
...
+ Kết luận và hướng phát triển đề tài
+ Tài liệu tham khảo
+ Phần phụ lục
2. Lời cam đoan
+ Tôi (em) xin cam đoan nội dung của đồ án này không phải bản sao chép của bất
cứ đồ án hoặc công trình đã từ trước. Nếu vi phạm tôi (em) xin chịu mọi hình thức
kỷ luật của Khoa. (Sinh viên ký tên bên dưới cam đoan này).
3. Phần trình bày mục lục
+ Một đồ án không được có nhiều hơn 2 chương có tên giống nhau:
dụ: Nhiều đồ án 2 phần: phần thuyết phần thi công, phần thuyết 3
chương: chương 1, chương 2, chương 3; thì trong phần thi công chương bắt đầu phải là
chương 4, không thể ghi là chương 1 được, vì lúc đó đồ án có 2 chương 1!!.
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG - Người đăng: Nhật Đức Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG 9 10 247