Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp : Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư mở rộng thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình công suất 15.000m3ngàyđêm.

Được đăng lên bởi loibh17
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP

Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Lý do hình thành đề tài
Thành phố Ninh Bình, một trung tâm của tỉnh Ninh Bình là thành phố được
thành lập vào đầu năm 2007 trên nền của thị xã Ninh Bình và sắp tới sẽ sáp nhập
thêm 6 phường xã mới bao gồm: 3 phường Ninh Phong, Ninh Khánh, Ninh Sơn và 3
xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc. Dự kiến đến năm 2020 thành phố sẽ sát nhập
với huyện Hoa Lư trở thành đô thị loại II.
Thành phố Ninh Bình được coi là 1 trong 10 thành phố đẹp nhất Việt Nam.
Với vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi, là cửa ngõ phía Nam của vùng kinh tế đồng bằng
Bắc Bộ, thành phố đang phát triển rất nhanh về công nghiệp, du lịch và dịch vụ trong
những năm gần đây. Ngoài ra thành phố Ninh Bình cũng có lợi thế về phát triển công
nghiệp, dịch vụ, vận chuyển hàng hải.
Để phát triển đô thị hoàn chỉnh, một trong những hạng mục quan trọng là hệ
thống cung cấp nước sạch cần phải được hoàn tất để đảm bảo cấp nước sạch đến
từng hộ dân. Hiện tại thành phố đang có một trạm cấp nước công suất 20.000
m3/ngày đêm nhưng thất thoát khoảng 25% nên lượng nước sạch đến các đơn vị
dùng nước thực tế không đủ cấp nước cho khu vực nội thành cũ. Trong khi đó, thành
phố lại đang có kế hoạch sáp nhập thêm 6 phường xã mới. Hiện tại cư dân tại 6
phường xã này đang sử dụng nước của tư nhân chở bằng ghe hoặc xà lan từ nhà máy
xử lý nước về, ngoài ra còn phải dự trữ nước mưa để sử dụng đồng thời song lượng
nước vẫn chưa đủ cho các hoạt động sinh hoạt (nguồn nước ngầm của khu vực bị
nhiễm phèn nặng) chưa kể đến việc phát triển khu công nghiệp và du lịch trong
tương lai.
Tính đến năm 2012, nhu cầu dùng nước của cả thành phố Ninh Bình khoảng
30.000 m3/ ngày đêm, vì vậy công suất cần phải bổ sung thêm là 15.000 m 3/ ngày
đêm. Do vậy, nhu cầu xây dựng 1 trạm xử lý nước bổ sung với công suất tối thiểu dự
tính là 15000 m3/ngđ trở nên thiết yếu và là điều kiện quan trọng trong bước phát
triển của thành phố Ninh Bình cả về mức độ và quy mô. Đó cũng là lý do để đề tài “
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư mở rộng, thành phố Ninh Bình,
tỉnh Ninh Bình, công suất 15000m3/ngày đêm” được ra đời.
1.2 Mục đích nghiên cứu
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư mở rộng thành phố Ninh
Bình tỉnh Ninh Bình với công suất 15.000 m 3/ ngàyđêm từ nước nguồn là nước sông
Đáy.
1.3 Phạm vi nghiên cứu
Đề tài giới hạn trong việc tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư
mở rộng thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình công suất 15.000m3/ngàyđêm.
1.4 Nội dung nghiên cứu
Xác định công su...
ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Lý do hình thành đề tài
Thành phố Ninh Bình, một trung tâm của tỉnh Ninh Bình thành phố được
thành lập vào đầu năm 2007 trên nền của thị Ninh Bình sắp tới sẽ sáp nhập
thêm 6 phường xã mi bao gồm: 3 phưng Ninh Phong, Ninh Khánh, Ninh n và 3
Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc. Dự kiến đến năm 2020 thành phố sẽ sát nhập
với huyện Hoa Lư trở thành đô thị loại II.
Thành phố Ninh Bình được coi 1 trong 10 thành phố đẹp nhất Việt Nam.
Với vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi, là cửa ngõ phía Nam của vùng kinh tế đồng bng
Bắc Bộ, thành phố đang phát triển rất nhanh về công nghiệp, du lịch và dịch vụ trong
những năm gần đây. Ngoài ra thành phố Ninh Bình cũng có lợi thế về phát triển công
nghiệp, dịch vụ, vận chuyển hàng hải.
Để phát triển đô thị hoàn chỉnh, một trong những hạng mục quan trọng hệ
thống cung cấp nước sạch cần phải được hoàn tất để đảm bảo cấp nước sạch đến
từng hộ dân. Hiện tại thành phố đang một trạm cấp nước công suất 20.000
m
3
/ngày đêm nhưng thất thoát khoảng 25% nên lượng nước sạch đến các đơn vị
dùng nước thực tế không đủ cấp nưc cho khu vực nội thành cũ. Trong khi đó, thành
phố lại đang kế hoạch sáp nhập thêm 6 phường mới. Hiện tại dân tại 6
phường xã này đang sử dụng nước của tư nhân chở bằng ghe hoặc xà lan từ nhà y
xử nước về, ngoài ra còn phải dự trữ nước mưa để sử dụng đồng thời song lượng
nước vẫn chưa đủ cho các hoạt động sinh hoạt (nguồn nước ngầm của khu vực b
nhiễm phèn nặng) chưa kể đến việc phát triển khu công nghiệp du lịch trong
tương lai.
Tính đến năm 2012, nhu cầu dùng nước của c thành phố Ninh Bình khoảng
30.000 m
3
/ ngày đêm, vậy công suất cần phải bổ sung thêm là 15.000 m
3
/ ngày
đêm. Do vậy, nhu cầu xây dựng 1 trạm xử lý nưc bổ sung với công suất tối thiểu dự
tính 15000 m
3
/ngđ trở nên thiết yếu điều kiện quan trọng trong bước phát
triển của thành phố Ninh Bình cả về mức độ và quy mô. Đó cũng là lý do để đề tài “
Tính toán thiết kế trạm xử nước cấp khu dân cư mở rộng, thành phố Ninh Bình,
tỉnh Ninh Bình, công suất 15000m
3
/ngày đêm” được ra đời.
1.2 Mục đích nghiên cứu
Tính toán thiết kế trạm xử nước cấp khu dân cư mở rộng thành phố Ninh
Bình tỉnh Ninh Bình với công suất 15.000 m
3
/ ngàyđêm từ nước nguồn là nước sông
Đáy.
1.3 Phạm vi nghiên cứu
Đề tài giới hạn trong việc nh toán thiết kế trạm xử nước cấp khu dân
mở rộng thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình công suất 15.000m
3
/ngàyđêm.
1.4 Nội dung nghiên cứu
Xác định công suất trạm xử lý.
GVHD : Ths. VOÕ HOÀNG THI Trang 1 SVTH : ÑOAØN NGOÏC DIEÅM
Đồ án tốt nghiệp : Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư mở rộng thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình công suất 15.000m3ngàyđêm. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp : Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư mở rộng thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình công suất 15.000m3ngàyđêm. - Người đăng: loibh17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp : Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư mở rộng thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình công suất 15.000m3ngàyđêm. 9 10 899