Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện – CS:100m 3/ngày.đêm

Được đăng lên bởi Út Lùn
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 8771 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Đồ án tốt nghiệp

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện – CS:100m 3/ngày.đêm

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
1.1.Đặt vấn đề
Hoạt động của các bệnh viện ở nước ta hiện nay đang được cải thiện hàng ngày cả
về chất lẫn về lượng.Những năm gần đây nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất
lớn.Hơn nữa,với chủ trương đưa thầy thuốc đến với tất cả các bệnh nhân trên toàn quốc
kể cả vùng sâu và vùng xa.Do đó,hiện nay nhà nước đã đầu tư xây dựng,cải tạo nâng
cấp nhiều bệnh viện,trạm y tế khắp cả nước nhằm phục vụ người dân được tốt hơn.
Bên cạnh đó,ngày nay có rất nhiều bệnh viện cỡ nhỏ và vừa do các tổ chức cá nhân xây
dựng lên.
Tuy nhiên,song song với việc tăng cường khả năng phục vụ khám chữa bệnh
cho nhân dân,các hoạt động của bệnh viện cũng thải ra một lượng rất lớn chất thải gây
ảnh hưởng đến con người và môi trường.
Như chúng ta đã biết,chất thải y tế được xem là một trong những loại chất thải
nguy hại có tác động trực tiếp đến con người và môi trường nếu không được kiểm soát,
quản lý và xử lý tốt.Vì vậy,việc kiểm soát,quản lý và xử lý chất thải y tế là một nhiệm
vụ cấp bách của ngành y tế và các ngành liên quan,nhằm bảo vệ môi trường,bảo vệ sức
khỏe cho nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng.
Ơ nước ta,công tác quản lý và xử lý chất thải y tế đã được ban,ngành các cấp
quan tâm.Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được chú trọng đầu tư đúng mức,quản lý chưa
hiệu quả như công tác phân loại, vận chuyển…xử lý chưa đúng quy định,chủ yếu vẫn
còn tập trung xử lý chung cùng với các loại chất thải khác tại bãi chôn lấp,còn các hệ
thống xử lý (HTXL) nước thải của bệnh viện thì thiết kế sơ sài,không hiệu quả,chủ yếu
“che mắt” các cơ quan có thẩm quyền hoặc không có HTXL nước thải (Việt Nam Net
11/09/2009).

GVHD:TS.Đặng Viết Hùng
SVTH:Trần Lê Lam Phương
MSSV:09B1080055

Trang 1

Đồ án tốt nghiệp

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện – CS:100m 3/ngày.đêm

Với sự gia tăng ngày càng nhiều các loại chất thải,đặc biệt là chất thải y tế nguy
hại,cùng với sự quản lý còn nhiều bất cập như hiện nay,sẽ là một nguồn gây ô nhiễm
môi trường,ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng dân cư nghiêm trọng ở hiện tại và trong
tương lai, nếu như ngay từ bây giờ chúng ta không có các biện pháp tích cực hơn.
Bệnh viện huyện Krôngpăc – tỉnh Dăclăk là đơn vị hành chính sự nghiệp với
nhiệm vụ khám điều trị, cấp cứu cho người dân trên địa bàn,đồng thời thực hiện các
chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu,phòng chống dịch bệnh và thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về y tế.
N...
Đồ án tốt nghiệp Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện – CS:100m
3
/ngày.đêm
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
1.1.Đặt vấn đề
Hoạt động của các bệnh viện nước ta hiện nay đang được cải thiện hàng ngày c
về chất lẫn về lượng.Những năm gần đây nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất
lớn.Hơn nữa,với chủ trương đưa thầy thuốc đến với tất cả các bệnh nhân trên toàn quốc
kể cả vùng sâu vùng xa.Do đó,hiện nay nhà nước đã đầu xây dựng,cải tạo nâng
cấp nhiều bệnh viện,trạm y tế khắp cả nước nhằm phục vụ người dân được tốt hơn.
Bên cạnh đó,ngày nay có rất nhiều bệnh viện cỡ nhỏ và vừa do các tổ chức cá nhân xây
dựng lên.
Tuy nhiên,song song với việc tăng cường khả ng phục vụ khám chữa bệnh
cho nhân dân,các hoạt động của bệnh viện cũng thải ra một lượng rất lớn chất thải gây
ảnh hưởng đến con người và môi trường.
Như chúng ta đã biết,chất thải y tế được xem một trong những loại chất thải
nguy hại có tác động trực tiếp đến con người và môi trường nếu không được kiểm soát,
quản và xử lý tốt.Vì vậy,việc kiểm soát,quản lý và xử chất thải y tế là một nhiệm
vụ cấp bách của ngành y tế và các ngành liên quan,nhằm bảo vệ môi trường,bảo vệ sức
khỏe cho nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng.
Ơ nước ta,công tác quản lý xử chất thải y tế đã được ban,ngành các cấp
quan tâm.Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được chú trọng đầu đúng mức,quản chưa
hiệu quả như côngc phân loại, vận chuyểnxử chưa đúng quy định,chủ yếu vẫn
còn tập trung xử chung cùng với các loại chất thải khác tại bãi chôn lấp,cònc hệ
thống xử lý (HTXL) nước thải của bệnh viện thì thiết kế sơ sài,không hiệu quả,chủ yếu
“che mắt” các quanthẩm quyền hoặc không HTXL nước thải (Việt Nam Net
11/09/2009).
GVHD:TS.Đặng Viết Hùng Trang 1
SVTH:Trần Lê Lam Phương
MSSV:09B1080055
Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện – CS:100m 3/ngày.đêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện – CS:100m 3/ngày.đêm - Người đăng: Út Lùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện – CS:100m 3/ngày.đêm 9 10 915