Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án trang bị điện máy in hoa Elitex

Được đăng lên bởi Luan Nguyen
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN MÁY IN HOA
ELITEX
GVHD: Nguyễn Thùy Linh
SVTH: Nguyễn Minh Luân
Lê Tấn Ninh
Đoàn Văn Huy
Lớp: 12CĐ-Đ2
TP.HỒ CHÍ MINH 2014

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

Page 1

Nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

Page 2

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
................................................................................................
................................................................................................
..........................................................................................

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

Page 3

Lời mở đầu

Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước ngày
càng có nhiều máy móc hiện đại được đưa vào sử dụng không chỉ trong lĩnh
vực sản xuất mà cả trong việc phục vụ đời sống của con người.
Do nhu cầu tiếp thu các tiến bộ khoa học kĩ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu
công nghệ , xuất hiện nhiều máy móc và dây chuyền sản xuất tiên tiến .
Trong đó sử dụng nhiều thiết bị điện ,linh kiện có nhiều tính năng kỹ thuật
tiên tiến, cho nên người lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa…phải cần có các
kĩ năng đọc, phân tích, chuẩn đoán được hư hỏng và sửa chữa các mạch điện
trong các nhà máy sản xuất công nghiệp.
Sau đây em xin giới thiệu một máy công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của
con người. Đó là trang bị điện “Máy in hoa ELITEX”.
...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN MÁY IN HOA
ELITEX
GVHD: Nguyễn Thùy Linh
SVTH: Nguyễn Minh Luân
Lê Tấn Ninh
Đoàn Văn Huy
Lớp: 12CĐ-Đ2
TP.HỒ CHÍ MINH 2014
Đ ÁN TRANG B ĐI N Page 1
Đồ án trang bị điện máy in hoa Elitex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án trang bị điện máy in hoa Elitex - Người đăng: Luan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án trang bị điện máy in hoa Elitex 9 10 0