Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án truyền động cơ khí

Được đăng lên bởi htanbao
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2910 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án truyền động cơ khí

GVHD: TS Nguyễn Hữu Lộc

MUÏC LUÏC.
Trang
Lôøi noùi ñaàu.......................................................................……………. 2
PH ẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN…. 3
1.1.Chọn động cơ………………………………………………. 3
1.2 Phân phối tỉ số truyền………………………………………. 5
PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY………………. 6
2.1 Thiết kế bộ truyền xích……………………………………... 6
2.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng thẳng ………………………... 12
2.3 Thiết kế bộ truyền trục vít………………………………….. 20
2.4 Tính toán trục………………………………………………. 29
2.5 Tính toán chọn ổ lăn………………………………………... 47
2.6 Thiết kế vỏ hộp……………………………………………... 56
2.7 Thiết kế các chi tiết phụ…………………….......................... 57
2.7 Bảng dung sai lắp ghép……………………………………... 59
Tài liệu tham khảo…………………………………………………… 60.

SVTH: Trương Nguyễn Minh Đoàn

Trang 1

Đồ án truyền động cơ khí

GVHD: TS Nguyễn Hữu Lộc

LỜI NÓI ĐẦU

Thiết kế và phát triển những hệ thống truyền động là vấn đề cốt lõi trong
cơ khí. Mặt khác, một nền công nghiệp phát triển không thể thiếu một nền cơ
khí hiện đại. Vì vậy, việc thiết kế và cải tiến những hệ thống truyền động là
công việc rất quan trọng trong công cuộc hiện đại hoá đất nước. Hiểu biết,
nắm vững và vận dụng tốt lý thuyết vào thiết kế các hệ thống truyền động là
những yêu cầu rất cần thiết đối với sinh viên, kỹ sư cơ khí.
Hưởng ứng tinh thần trên, em đã cố gắng vận dụng những kiến thức về
thiết kế để hoàn thành việc thiết kế hệ thống dẫn động cho băng tải. Phương
án được lựa chọn là hệ thống gồm: Một hộp giảm tốc bánh răng - trục vít, một
bộ truyền xích ống con lăn.
Phương án trên được chọn ví phương án này có những ưu điểm:
Hộp giảm tốc bánh răng - trục vít có kích thước hộp nhỏ gọn, vận tốc
trượt nhỏ và có thể dung đồng thanh không thiếc rẻ hơn để chế tạo bánh vít.
Bộ truyền xích ống con lăn có hiệu suất cao, không có hiện tượng trượt,
lực tác dụng lên trục và ổ nhỏ.
Em xin chân thành cảm ơn TS.Nguyễn Hữu Lộc và các thầy cô Khoa Cơ
khí đã giúp em hoàn thành đồ án này.
Trương Nguyễn Minh Đoàn.

SVTH: Trương Nguyễn Minh Đoàn

Trang 2

Đồ án truyền động cơ khí

GVHD: TS Nguyễn Hữu Lộc

PHẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.
1.1.Chọn động cơ:
Số vòng quay của tang trống:
n

ct



60000.v 60000.0,5

 23,87(v / ph)
.D
.400

Công suất tương đương:
Ptd =Pct .K A
Với:
Pct =

F.v 5000.0,5
=
=2,5(kW).
1000
1000
2

 Ti 


 .t i
i=1  Tmax
2

KA =

2

t
i=1

i
2

2

 T
 0,8.T

  .56+
 .24
T
T


 KA =
= 0,94
56+24

Pct =

F.v 5000.0,5
=
=2,5(k...
Đồ án truyền động cơ khí GVHD: TS Nguyễn Hữu Lộc
MUÏC LUÏC.
Trang
Lôøi noùi ñaàu.......................................................................……………. 2
PH ẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN…. 3
1.1.Chọn động cơ………………………………………………. 3
1.2 Phân phối tỉ số truyền………………………………………. 5
PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY………………. 6
2.1 Thiết kế bộ truyền xích……………………………………... 6
2.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng thẳng ………………………... 12
2.3 Thiết kế bộ truyền trục vít………………………………….. 20
2.4 Tính toán trục………………………………………………. 29
2.5 Tính toán chọn ổ lăn………………………………………... 47
2.6 Thiết kế vỏ hộp……………………………………………... 56
2.7 Thiết kế các chi tiết phụ…………………….......................... 57
2.7 Bảng dung sai lắp ghép……………………………………... 59
Tài liệu tham khảo…………………………………………………… 60.
SVTH: Trương Nguyễn Minh Đoàn Trang 1
Đồ án truyền động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án truyền động cơ khí - Người đăng: htanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đồ án truyền động cơ khí 9 10 787