Ktl-icon-tai-lieu

đồ án truyền động điện

Được đăng lên bởi Nguyen Dinh Khanh Nguyen
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4671 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Sinh viên : Lê Văn Toàn

Lớp : TĐH-K53

Lời nói đầu
Được sự hướng dẫn trực tiếp và tận tình của thầy Thái Duy Thức, em đã
hoàn thành đồ án được giao. Em xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy.
Nôi dung đồ án chia làm 5 phần, cụ thể như sau:
Chương I:. tổng quan
Chương II: Lựa chọn phương án truyền động.
Chương III: mạch lực.
Chương IV: mạch điều khiển.
Chương V: tổng kết

Chương I
1. Đặc điểm chung
Hệ truyền động điện là một tập hợp các thiết bị như: thiết bị điện, thiết bị
điện tử, phục vụ cho việc biến đổi năng lượng điện-cơ cũng như gia công truyền
tín hiệu thông tin để điều khiển quá trình biến đổi năng lượng đó.
Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất, không phải hệ truyền động nào cũng có
đầy đủ cấu trúc như vậy. Cho nên có thể phân loại hệ truyền động điện như sau:
- Truyền động không điều chỉnh: thường chỉ có động cơ nối trực tiếp với
lưới điện, quay máy sản xuất với một tốc độ nhất định.
- Truyền động có điều chỉnh:
trong loại này, tùy thuộc vào yêu cầu công nghệ mà ta có truyền động
điều chỉnh tốc độ, truyền động điều chỉnh mômen, lực kéo và truyền động
điều chỉnh vị trí. Trong cấu trúc hệ truyền động có điều chỉnh có thể là
truyền động nhiều động cơ. Ngoài ra tùy thuộc vào cấu trúc và tín hiệu
điều khiển ta có hệ truyền động điều khiển số, điều khiển tương tự hoặc
truyền động điều khiển theo chương trình v.v...

Đồ án Truyền Động Điện Tự Động

1

Sinh viên : Lê Văn Toàn

Lớp : TĐH-K53

Chương II
Lựa chọn phương án truyền động
Động cơ một chiều kích từ độc lập có:
- Pđm = 57 KW
- nđm = 1750 vòng / phút
- Rư = 1.571 Ω
- Lư = 0.0172 H
- Rkt = 203.54Ω
- Jđc = 1.188 Nm 2
- Uđm= 500 V
-

Iđm =

Pdm 57000
=
= 114( A)
U dm
500

Chọn phương án truyền động là dựa trên các yêu cầu công nghệ và công suất
động cơ, từ đó tìm ra một hệ truyền động thỏa mãn tất cả nhu cầu chất lượng
truyền động.
Hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy công tác có momen cản
bằng momen định mức của động cơ, biết momen cản là loại định mức. Với
phương án này ta có thể dùng truyền động Tiristo- Động cơ một chiều có đảo
chiều ( hệ T-Đ ).
1. Hệ T-Đ đảo chiều dùng một bộ biến đổi chuyển mạch phần ứng
Với hệ T-Đ đảo chiều dùng một bộ biến đổi chuyển mạch phần ứng có quá
trình đỏa chiều tương tự như hệ T-Đ dùng hai bộ biến đổi điều khiển riêng
( như ta sẽ phân tích ở phần sau ). Tuy nhiên tần số đảo chiều thấp, thời gian
kéo dài do sử dụng công tắc tơ, cho nên nó chỉ được ứng dụng trong các hệ ít
đảo chiều. Hệ này chỉ thường dùng ở dải công suất nhỏ, bởi lẽ khi dùng với
công suất cao ...
Sinh viên : Lê Văn Toàn Lớp : TĐH-K53
Lời nói đầu
Được sự hướng dẫn trực tiếp tận nh của thầy Thái Duy Thức, em đã
hoàn thành đồ án được giao. Em xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy.
Nôi dung đồ án chia làm 5 phần, cụ thể như sau:
Chương I:. tổng quan
Chương II: Lựa chọn phương án truyền động.
Chương III: mạch lực.
Chương IV: mạch điều khiển.
Chương V: tổng kết
Chương I
1. Đặc điểm chung
Hệ truyền động điện một tập hợp các thiết bị như: thiết bị điện, thiết bị
điện tử, phục vụ cho việc biến đổi năng lượng điện-cơ cũng n gia công truyền
tín hiệu thông tin để điều khiển quá trình biến đổi năng lượng đó.
Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất, không phải hệ truyền động o cũng
đầy đủ cấu trúc như vậy. Cho nên có thể phân loại hệ truyền động điện như sau:
- Truyền động không điều chỉnh: thường chỉ có động cơ nối trực tiếp với
lưới điện, quay máy sản xuất với một tốc độ nhất định.
Đồ án Truyền Động Điện Tự Động
1
- Truyền động có điều chỉnh:
trong loại y, tùy thuộc vào yêu cầu công nghệ mà ta truyền động
điều chỉnh tốc độ, truyền động điều chỉnh mômen, lực kéo truyền động
điều chỉnh vị trí. Trong cấu trúc hệ truyền động điều chỉnh thể
truyền động nhiều động cơ. Ngoài ra tùy thuộc vào cấu trúc n hiệu
điều khiển ta hệ truyền động điều khiển số, điều khiển tương tự hoặc
truyền động điều khiển theo chương trình v.v...
đồ án truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án truyền động điện - Người đăng: Nguyen Dinh Khanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
đồ án truyền động điện 9 10 321