Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tuyển trọng lực

Được đăng lên bởi Hy Vọng
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 7295 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Bộ môn tuyển khoáng
Đồ án Tuyển Trọng Lực

I . MỞ ĐẦU :
Tuyển trọng lực là một trong những phương pháp làm giàu khoáng sản, là quá
trình công nghệ tuyển dựa vào sự khác nhau về khối lượng riêng giữa các hạt khoáng để
phân chia chúng thành các sản phẩm có chất lượng khác nhau.

1. Tầm quan trọng của than trong nền kinh tế quốc dân :
Than cung cấp tới 40 % nhu cầu năng lượng trên thế giới :
Than chủ yếu được sử dụng để đốt trong các nhà máy nhiệt điện, trong các lò đốt
công nghiệp và một phần được sử dụng để sản xuất than cốc (trong luyện kim),
hoá khí hoặc hoá lỏng.
- Than nâu cũng là nguyên liệu quý để sản xuất nhiều loại hoá chất cơ bản.
- Do trữ lượng khá dồi dào ( khoảng trên 930 tỷ tấn ), nên than có thể được coi là
nhiên liệu khoáng cơ bản trong ít nhất vài trăm năm nữa.
Ngoài ra, trong những năm gần đây, trước tình hình dầu mỏ và khí đốt có hạn, giá
lại tăng nhanh nên xu hướng sử dụng than đá tăng, đồng thời cải tiến kỷ thuật đốt
cháy nhanh hơn và giảm được sự ô nhiểm môi trường do khí độc thoát ra.
-

2. Vai trò và nhiệm vụ của xưởng tuyển than trong ngành mỏ :
-

Làm tăng trữ lượng công nghiệp của các khoáng sản do tận dụng được quặng
nghèo.
- Cho phếp cơ giới hoá và tự động hoá các khâu khai thác khoáng sản .
- Làm tăng năng suất và hiệu suất của các ngành gia công tiếp theo như luyện kim,
hoá luyện.
Trong năm học vừa qua em đã được học môn Tuyển Trọng Lực do GV.TS.Phạm
Hữu Giang hướng dẫn. Để chúng em được hiếu sâu hơn về lý thuyết đã học và nắm bắt
được phương pháp thiết kế xưởng tuyển trọng lực, trong năm học này em đã nhận được
đề tài môn học tuyển trọng lực : Thiết kế xưởng tuyển than.
Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, em đã luôn nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo
tận tình của các thầy cô trong bộ môn Tuyển Khoáng, đặc biệt là sự giúp đỡ chỉ bảo tận
tình của GV.TS.Phạm Hữu Giang đã giúp chúng em hoàn thiện đề tài này. Nhân dịp này
em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy cô !

Sinh viên thực hiện

GVHD:
TS.Phạm Hữu Giang
1

SVTH:Nguyễn Thị Huế
Lớp: Tuyển khoáng K54

Bộ môn tuyển khoáng
Đồ án Tuyển Trọng Lực

Nguyễn Thị Huế

II. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ :
Thiết kế xưởng tuyển than năng suất 3 triệu tấn năm. Than nhận từ mỏ A và B với
tỷ lệ tham gia như sau:
+ Mỏ A tham gia 57 %.
+ Mỏ B tham gia 43 %.
- Độ ẩm than nguyên khai 8 %.
- Yêu cầu lấy ra than sạch có At = 5,5 %.
- Than sạch được phân ra thành các cấp 50 – 100; 35 – 50; 15 – 35; 6 – 15mm.
- Tính chất than các vỉa cho ở bảng 1; 2; 3.
Bảng 1 : Thành phần độ hạt than nguyên kh...
Bộ môn tuyển khoáng
Đồ án Tuyển Trọng Lực
I . MỞ ĐẦU :
Tuyển trọng lực một trong những phương pháp làm giàu khoáng sản, q
trình công nghệ tuyển dựa vào sự khác nhau về khối lượng riêng giữa các hạt khoáng để
phân chia chúng thành các sản phẩm có chất lượng khác nhau.
1. Tầm quan trọng của than trong nền kinh tế quốc dân :
Than cung cấp tới 40 % nhu cầu năng lượng trên thế giới :
- Than chủ yếu được sử dụng để đốt trong các nhà máy nhiệt điện, trong các đốt
công nghiệp một phần được sử dụng để sản xuất than cốc (trong luyện kim),
hoá khí hoặc hoá lỏng.
- Than nâu cũng là nguyên liệu quý để sản xuất nhiều loại hoá chất cơ bản.
- Do tr lượng k dồi dào ( khoảng trên 930 tỷ tấn ), nên than thể được coi
nhiên liệu khoáng cơ bản trong ít nhất vài trăm năm nữa.
Ngoài ra, trong những năm gần đây, trước tình hình dầu mỏ và khí đốt có hạn, giá
lại tăng nhanh nên xu hướng sử dụng than đá tăng, đồng thời cải tiến kỷ thuật đốt
cháy nhanh hơn và giảm được sự ô nhiểm môi trường do khí độc thoát ra.
2. Vai trò và nhiệm vụ của xưởng tuyển than trong ngành mỏ :
- Làm tăng trữ lượng công nghiệp của các khoáng sản do tận dụng được quặng
nghèo.
- Cho phếp cơ giới hoá và tự động hoá các khâu khai thác khoáng sản .
- Làm tăng năng suất hiệu suất của các ngành gia công tiếp theo như luyện kim,
hoá luyện.
Trong năm học vừa qua em đã được học môn Tuyển Trọng Lực do GV.TS.Phạm
Hữu Giang hướng dẫn. Đ chúng em được hiếu sâu n v thuyết đã học nắm bắt
được phương pháp thiết kế xưởng tuyển trọng lực, trong năm họcy em đã nhận được
đề tài môn học tuyển trọng lực : Thiết kế xưởng tuyển than.
Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, em đã luôn nhận đưc sự giúp đỡ và chỉ bảo
tận tình của các thầy trong bộ môn Tuyển Khoáng, đặc biệt sự giúp đỡ chỉ bảo tận
tình của GV.TS.Phạm Hữu Giang đã giúp chúng em hoàn thiện đề tài này. Nhân dịp này
em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy cô !
Sinh viên thực hiện
GVHD:
TS.Phạm Hữu Giang
1
SVTH:Nguyễn Thị Huế
Lớp: Tuyển khoáng K54
Đồ án tuyển trọng lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tuyển trọng lực - Người đăng: Hy Vọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Đồ án tuyển trọng lực 9 10 375