Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án : " Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia"

Được đăng lên bởi Thanh Thanh
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1922 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐACM: Ứng dụng enzyme protease trong sản xuất bia

GVHD: Hồ Thị Tuyết Mai

Đồ án: “Ứng dụng của enzyme
protease trong sản xuất bia”

MỤC LỤC
SVTH: Lưu Thị Liên

Trang 1

Lớp: 08s2

ĐACM: Ứng dụng enzyme protease trong sản xuất bia

GVHD: Hồ Thị Tuyết Mai

Mở đầu .................................................................................................Trang 1
Chương 1: Tổng quan về enzyme protease..........................................Trang 2
1. Tổng quan về enzyme protease..........................................Trang 2
1.1. Giới thiệu chung .........................................................Trang 2
1.2. Đặc điểm và tính chất của protease vi sinh vật ..........Trang 3
1.3. Cấu trúc trung tâm hoạt động của protease.................Trang 5
2. Nguồn thu nhận protease....................................................Trang 6
3. Phương pháp thu nhận enzyme protease từ vi sinh vật......Trang 7
3.1. Tuyển chọn giống vi sinh vật cho enzyme protease có hoạt lực
cao.........................................................................................................Trang 7
3.2. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật tổng hợp enzyme protease
..............................................................................................................Trang 8
3.2.1. Nguồn cacbon........................................................Trang 8
3.2.2. Nguồn Nitơ............................................................Trang 8
3.2.3. Nguồn các nguyên tố khoáng và các yếu tố kích thích sinh
trưởng.....Trang 9
3.3. Nuôi cấy thu nhận phế phẩm enzyme protease bằng phương
pháp bề mặtTrang 9
3.4. Thu nhận enzyme........................................................Trang 11
3.4.1. Tách và làm sạch chế phẩm
enzyme ...................................................Trang 11
4. Quy trình thu nhận enzyme protease từ chủng nấm mốc
Asp.oryzae .............Trang 14
4.1. Quy trình thu nhận
...................................................................................Trang 14
4.2. Thuyết Minh Quy Trình và đề xuất thiết
bị..............................................Trang 15
4.2.1. Lý do chọn chủng nấm mốc Asp.oryzae...............Trang 15
4.2.2. Kỹ thuật nuôi cấy.................................................. Trang 15
4.2.3. Thu nhận sản phẩm............................................... Trang 16
4.2.4. Đề xuất thiết bị..................................................... Trang 18
SVTH: Lưu Thị Liên

Trang 2

Lớp: 08s2

ĐACM: Ứng dụng enzyme protease trong sản...
ĐACM: Ứng dụng enzyme protease trong sản xuất bia GVHD: Hồ Thị Tuyết Mai
Đồ án: “Ứng dụng của enzyme
protease trong sản xuất bia”
MỤC LỤC
SVTH: Lưu Thị Liên Trang 1 Lớp: 08s2
Đồ án : " Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án : " Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia" - Người đăng: Thanh Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đồ án : " Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia" 9 10 803