Ktl-icon-tai-lieu

đồ án vi điều khiển

Được đăng lên bởi vinhkiemtailieu
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC

TRANG 1/31

LỜI MỞ ĐẦU
Với sự ra đời của các chip Vi Điều Khiển đã làm cho công việc thiết kế các ứng
dụng số trở nên nhỏ gọn và mềm dẻo hơn. Chúng có thể được ứng dụng trong
nhiều sản phẩm khác nhau. Trong đề tài thiết kế Đồng hồ thời gian thực em đã ứng
dụng các tính năng sẵn có của Vi Điều Khiển cụ thể là 89S52 vào công việc thiết
kế phần mềm và phần cứng để giao tiếp với IC thời gian thực DS1307. Nhằm mục
đích là thiết kế một đồng hồ chỉ thị thời gian hiện tại với độ chính xác cao. Bài báo
cáo này trình bày các vấn đề:
 Giới thiệu sơ lược giao tiếp I2C
 IC thời gian thực RTC DS1307
 AT89S52: Sơ đồ khối và sơ đồ chân
 Thuật toán giao tiếp I2C giữa DS1307 và 89S52
 Sơ đồ khối tổng quát
 Thiết kế phần cứng
 Thiết kế phần mềm
 Kết Quả.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2011
Sinh viên thực hiện
Lê Minh Thiên

SVTH: LÊ MINH THIÊN-LỚP 07CDT1

ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC

TRANG 2/31

1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC GIAO TIẾP I2C
Giao thức ưu tiên truyền thông nối tiếp được phát triển bởi Philips
Semiconductor và được gọi là bus I2C. Vì nguồn gốc nó được thiết kế là để điều
khiển liên thông IC (Inter-Intergrated Circuit) nên nó được đặt tên là I2C. Tất cả
các chip có tích hợp và tương thích với I2C đều có thêm một giao diện tích hợp
trên Chip để truyền thông trực tiếp với các thiết bị tương thích I2C khác. Việc
truyền dữ liệu nối tiếp theo hai hướng 8 bit được thực thi theo 3 chế độ sau:
●Chuẩn (Standard)—100 Kbits/sec
●Nhanh (Fast)—400 Kbits/sec
●Tốc độ cao (High speed)—3.4 Mbits/sec
Đường bus thực hiện truyền thông nối tiếp I2C gồm hai đường là đường truyền
dữ liệu nối tiếp SDA và đường truyền nhịp xung đồng hồ nối tiếp SCL. Vì cơ chế
hoạt động là đồng bộ nên nó cần có một nhịp xung tín hiệu đồng bộ. Các thiết bị
hỗ trợ I2C đều có một địa chỉ định nghĩa trước, trong đó một số bit địa chỉ là thấp
có thể cấu hình. Đơn vị hoặc thiết bị khởi tạo quá trình truyền thông là đơn vị Chủ
và cũng là đơn vị tạo xung nhịp đồng bộ, điều khiển cho phép kết thúc quá trình
truyền. Nếu đơn vị Chủ muốn truyền thông với đơn vị khác nó sẽ gửi kèm thông
tin địa chỉ của đơn vị mà nó muốn truyền trong dữ liệu truyền. Đơn vị Tớ đều
được gán và đánh địa chỉ thông qua đó đơn vị Chủ có thể thiết lập truyền thông và
trao đổi dữ liệu. Bus dữ liệu được thiết kế để cho phép thực hiện nhiều đơn vị Chủ
và Tớ ở trên cùng Bus.
Quá trình truyền thông I2C được bắt đầu bằng tín hiệu start tạo ra bởi đơn
vị Chủ. Sau đó đơn vị Chủ sẽ truyền đi dữ liệu 7 bit chứa địa chỉ của đơn vị Tớ m...
ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC TRANG 1/31
LI M ĐẦU
Với sự ra đời của các chip Vi Điều Khiển đã làm cho công việc thiết kế các ứng
dụng số trở nên nhỏ gọn mềm dẻo hơn. Chúng thể được ứng dụng trong
nhiều sản phẩm khác nhau. Trong đề tài thiết kế Đồng hồ thời gian thực em đã ứng
dụng các tính năng sẵn của Vi Điều Khiển cụ thể 89S52 vào công việc thiết
kế phần mềm và phần cứng để giao tiếp với IC thời gian thực DS1307. Nhằm mục
đích là thiết kế một đồng hồ chỉ thị thời gian hiện tại với độ chính xác cao. Bài báo
cáo này trình bày các vấn đề:
Giới thiệu sơ lược giao tiếp I2C
IC thời gian thực RTC DS1307
AT89S52: Sơ đồ khối và sơ đồ chân
Thuật toán giao tiếp I2C giữa DS1307 và 89S52
Sơ đồ khối tổng quát
Thiết kế phần cứng
Thiết kế phần mềm
Kết Quả.
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2011
Sinh viên thực hiện
Lê Minh Thiên
SVTH: LÊ MINH THIÊN-LỚP 07CDT1
đồ án vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án vi điều khiển - Người đăng: vinhkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
đồ án vi điều khiển 9 10 598