Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án vi xử lý: Thiết kế mạch đo nhiệt độ

Được đăng lên bởi danhdinhbinh-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Khoa Điện Tử -Đồ án môn học 1

[Year
]

MỤC LỤC:
Lời mở đầu ……………………………………………………….………..........4
Chương I: Tổng quan về các khối.
I.

Sơ đồ và chức năng từng khối…………………………..……....5

Chương II: Thiết kế khối nguồn
I.

Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn

……………….………………7

II.

Nguyên tắc hoạt động của mạch …..…..……………………..8

Chương III: Thiết kế khối cảm biến
I.

Bộ cảm biến…..………………………………………...............11

II.

Tính toán nhiệt độ …….……………………………..……….13

Chương IV: Thiết kế bộ chuyển đổi ADC
I

Giới thiệu về ADC 0804………………………………………..15

II

Các phương pháp chuyển đổi ADC...........................................17

Chương V : Thiết kế khối vi xử lý
I
II

Một số loại Vi điều khiển được dùng phổ biến hiện nay….......21
Tìm hiểu về AT89C51…………………………………............22

III

Chức năng các chân của AT89C51……...……………………23

IV
Cấu trúc bên trong của vi điều khiển AT89C51…….………25
Chương VI : Thiết kế khối hiển thị Led 7 thanh……………….…………….35
Chương VII: Mạch nguyên lý tổng quát và.Chương trình điều khiển hệ thống
I

Sơ đồ nguyên lý và thuật toán………………………..…..……..38

II.

Chương trình điều khiển …………………………..…………...44

Mạch đo nhiệt độ dùng họ IC 8051

Trang - 1 -

[Year
]

Khoa Điện Tử -Đồ án môn học 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC KHỐI
I. SƠ ĐỒ VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI
Cảm
biến
LM 35

Led 7
đoạn

ADC
Khối xử lý
( CPU)

Nguồn

Hình 1. 1. Sơ đồ khối mạch đo lường nhiệt độ dùng 8051
Nhiệm vụ của từng khối:
- Khối nguồn : Cung cấp điện cho hệ thống.Ở đây chúng em dùng nguồn cung cấp cho
toàn bộ hệ thống là điện áp 5V được chỉnh lưu từ nguồn điện áp 9V.
Thông số chính của mạch:
- Điện áp đầu vào từ 9V
- Điện áp đầu ra là 5V– 1A
Các linh kiện trong mạch :
- Máy biến áp 220VAC/9VDC
- Diode 3A
- Có hai tụ điện phân cực C1 = 2200  F/25V và C2 = 1000  F/25V
- IC ổn áp 7805
- Khối vi xử lý: Điều hành mọi hoạt động của hệ thống.Các tín hiệu được đưa đến Vi điều
khiển AT89C51 để xử lý rồi đưa ra hiển thị trên led 7 thanh.
Đặc điểm của AT89C51 như sau:

Mạch đo nhiệt độ dùng họ IC 8051

Trang - 2 -

Khoa Điện Tử -Đồ án môn học 1

[Year
]

+ 4kB EPROM bên trong
+ 128 Byte RAM nội
+ Giao tiếp nối tiếp
+ 64kB vùng nhớ mã ngoài
+ 64kB vùng nhớ dữ liệu ngoài
+ Xử lý Boolean (hoạt động trên bit đơn)
+ 210 vị trí nhớ có thể định vị bit
+ 4 s cho hoạt động nhân hoặc chia
- Khối cảm biến: Để đo nhiệt độ được chính xác, tất nhiên cần có một đầu dò thích hợp.
Đầu dò là một cảm biến nhiệt độ có nhiệm vụ vận chuyển từ nhiệt độ qua tín hiệu điện.
Dựa vào lý thuyết và thực tế của mạch cần thiết kế ta ...
Khoa Điện Tử -Đồ án môn học 1
[Year
]
MỤC LỤC:
Lời mở đầu ……………………………………………………….………..........4
Chương I: Tổng quan về các khối.
I. Sơ đồ và chức năng từng khối…………………………..……....5
Chương II: Thiết kế khối nguồn
I. Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn ……………….………………7
II. Nguyên tắc hoạt động của mạch …..…..……………………..8
Chương III: Thiết kế khối cảm biến
I. Bộ cảm biến…..………………………………………...............11
II. Tính toán nhiệt độ …….……………………………..……….13
Chương IV: Thiết kế bộ chuyển đổi ADC
I Giới thiệu về ADC 0804………………………………………..15
II Các phương pháp chuyển đổi ADC...........................................17
Chương V : Thiết kế khối vi xử lý
I Một số loại Vi điều khiển được dùng phổ biến hiện nay….......21
II Tìm hiểu về AT89C51…………………………………............22
III Chức năng các chân của AT89C51……...……………………23
IV Cấu trúc bên trong của vi điều khiển AT89C51…….………25
Chương VI : Thiết kế khối hiển thị Led 7 thanh……………….…………….35
Chương VII: Mạch nguyên lý tổng quát và.Chương trình điều khiển hệ thống
I Sơ đồ nguyên lý và thuật toán………………………..…..……..38
II. Chương trình điều khiển …………………………..…………...44
Mạch đo nhiệt độ dùng họ IC 8051 Trang - 1 -
Đồ án vi xử lý: Thiết kế mạch đo nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án vi xử lý: Thiết kế mạch đo nhiệt độ - Người đăng: danhdinhbinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đồ án vi xử lý: Thiết kế mạch đo nhiệt độ 9 10 755