Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xây dựng cầu

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ môn Cầu Hầm

Đồ án Xây dựng cầu

PHẦN THUYẾT MINH
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH..............................................................................2
1.1 VỊ TRÍ....................................................................................................................................2
1.2 QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT...........................................................................2
CHƯƠNG II : TỔ CHỨC THI CÔNG TRỤ T3..............................................................................3
2.1 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT.............................................................................................3
2.2 TỔ CHỨC THI CÔNG..........................................................................................................3
2.2.1.Đề xuất phương án thi công............................................................................................3
2.2.2.Trình tự thi công..............................................................................................................4
CHƯƠNG III : TỔ CHỨC THI CÔNG MỐ M0.............................................................................5
3.1 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT.............................................................................................5
3.2 TỔ CHỨC THI CÔNG..........................................................................................................5
3.2.1.Đề xuất phương án thi công............................................................................................5
3.2.2.Trình tự thi công..............................................................................................................6
CHƯƠNG IV : TỔ CHỨC THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP..............................................................7
4.1. NHỊP DẪN............................................................................................................................7
4.1.1.Thông số kỹ thuật............................................................................................................7
4.1.2.Tổ chức thi công..............................................................................................................7
4.2. NHỊP CHÍNH........................................................................................................................7
4.2.1.Thông số kỹ thuật............................................................................................................7
4.2.2.Tổ chức thi công...............................
Bộ môn Cầu Hầm Đồ án Xây dựng cầu
PHẦN THUYẾT MINH
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH..............................................................................2
1.1 VỊ TRÍ....................................................................................................................................2
1.2 QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT...........................................................................2
CHƯƠNG II : TỔ CHỨC THI CÔNG TRỤ T3..............................................................................3
2.1 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT.............................................................................................3
2.2 TỔ CHỨC THI CÔNG..........................................................................................................3
2.2.1.Đề xuất phương án thi công............................................................................................3
2.2.2.Trình tự thi công..............................................................................................................4
CHƯƠNG III : TỔ CHỨC THI CÔNG MỐ M0.............................................................................5
3.1 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT.............................................................................................5
3.2 TỔ CHỨC THI CÔNG..........................................................................................................5
3.2.1.Đề xuất phương án thi công............................................................................................5
3.2.2.Trình tự thi công..............................................................................................................6
CHƯƠNG IV : TỔ CHỨC THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP..............................................................7
4.1. NHỊP DẪN............................................................................................................................7
4.1.1.Thông số kỹ thuật............................................................................................................7
4.1.2.Tổ chức thi công..............................................................................................................7
4.2. NHỊP CHÍNH........................................................................................................................7
4.2.1.Thông số kỹ thuật............................................................................................................7
4.2.2.Tổ chức thi công..............................................................................................................8
CHƯƠNG V : TÍNH TOÁN MỘT SỐ HẠNG MỤC.....................................................................9
5.1. TÍNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BỊT ĐÁY...................................................................9
5.2. TÍNH TOÁN VÒNG VÂY CỌC VÁN THÉP...................................................................10
5.2.1.Xác định chiều sâu chôn cọc (Tính với đất rời)............................................................10
5.2.2.Tính sức chịu tải của cọc ván thép................................................................................12
Cầu hầm K-52 Nguyễn Quang Tuệ
1
Đồ án xây dựng cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xây dựng cầu - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đồ án xây dựng cầu 9 10 483