Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lí khí thải lò hơi

Được đăng lên bởi Mạnh Trường
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3562 lần   |   Lượt tải: 18 lần
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về các phương pháp xử lý khí thải lò đốt
công nghiệp sử dụng dầu đốt FO. Tính toán lò hơi đốt dầu FO công suất 68
tấn/h, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo – TS Nguyễn Thị Linh, sự giúp đỡ
của các thầy cô giáo trong bộ môn Lọc - Hóa dầu, cùng với sự ủng hộ của gia đình
và bạn bè em đã hoàn thành đồ án.
Do trình độ và thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên đồ án này
của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Em rất mong nhận được sự
góp ý của các thầy cô giáo và các bạn để đồ án này được hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 11 năm 2014.
Sinh viên
Nguyễn Mạnh Trường

DANH MỤC HÌNH VẼ
STT

Số hình vẽ

Tên hình vẽ

Trang

1

Hình 1.1

Mô hình lò hơi sử dụng dầu FO

18

2

Hình 1.2

Sương khói quang hóa

19

3

Hình 2.1

Lò đốt dầu FO

27

4

Hình 2.2

Cấu tạo và hoạt động của lò đốt dầu FO

30

5

Hình 2.3

Mỏ phun dầu

31

6

Hình 2.4

Hoạt động của thiết bị trao đổi nhiệt

33

7

Hình 2.5

Gia nhiệt cho dầu FO với hệ thống ống
lồng ống

34

8

Hình 2.6

Sơ đồ cấu tạo mỏ phun thấp áp

35

9

Hình 2.7

Sơ đồ cấu tạo mỏ phun cao áp

36

10

Hình 2.8

Buồng đốt

38

11

Hình 2.9

Nồi hơi ống nước sử dụng dầu đốt FO

46

12

Hình 2.10

Nồi hơi ống lò sử dụng dầu đốt FO

47

13

Hình 2.11

Nồi hơi ống lửa sử dụng dầu đốt FO

48

14

Hình 3.1

Nồi hơi ống nước sử dụng dầu đốt FO

54

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT

Số bảng biểu

Tên bảng biểu

Trang

1

Bảng 1.1

Chỉ tiêu kỹ thuật dầu FO

15

2

Bảng 2.1

Phân loại nhiên liệu đốt lò (FO)

39

3

Bảng 2.2

Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu
đốt lò (FO)

40

4

Bảng 2.3

Chỉ tiêu của dầu FO

42

5

Bảng 2.4

Nồng độ các chất trong khí thải lò hơi
đốt dầu FO trong điều kiện cháy tốt

44

6

Bảng 3.1.

Thông số nhiên liệu dầu FO

45

7

Bảng 3.2

Entanpi khói và nhiệt độ khói θ

48

8

Bảng 3.3

Entanpi của khói lò ở nhiệt đội 197oC

48

9

Bảng 3.4

Yêu cầu về môi trường theo tiêu
chuẩn Việt Nam

52

10

Bảng 3.5

Thông số đã tính toán được của lò đốt
FO

53

LỜI MỞ ĐẦU


Việt Nam là đất nước có nhiều mỏ dầu nằm ngoài khơi đã và đang khai thác có
hiệu quả. Cũng là một đất nước đang phát triển, nước ta đã tiến hành có kết quả
công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế - xã hội. Các khu công nghiệp và các đô thị
sẽ là những trung tâm phụ tải có nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho phát triển rất lớn.
Trước tình hình trên ngành công nghiệp lò đốt dầu FO cần phải đi trước một bước
để tiếp cận với công nghệ tiên tiến...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lí khí thải lò hơi - Người đăng: Mạnh Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đồ án xử lí khí thải lò hơi 9 10 211