Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý bụi

Được đăng lên bởi Andy Phan
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1759 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN XỬ LÍ BỤI GỖ
MỞ ĐẦU


Đăt vấn đề

Ngày nay ô nhiễm không khí đang là một vấn đề đáng quan tâm của Việt Nam
cũng như các nước toàn thế giới. Việt Nam là nước đang phát triển, do đó đất nước đang
chú tâm vào việc phát triển kinh tế nên kéo theo nhiều tác động đến môi trường và dễ
dàng nhận thấy nhất đó là việc ô nhiễm không khí ngoài trời do các phương tiện giao
thông gắn máy ngày càng nhiều, khí thải các ống khói từ các nhà máy sản xuất nhỏ lẻ và
các ngành nghề công nghiệp, đốt nhiên liệu, đốt than để nấu ăn và sưởi ấm, cũng như nhà
máy chạy bằng than.v.v. Nước ta cũng đang dần dần cải thiện chất lượng môi trường và
sử dụng các phương pháp sản xuất sạch, các nhà máy, khu công nghiệp đều bắt buộc đầu
tư hệ thống xử lí chất thải trong quá trình sản xuất. Nhưng hầu hết là các hệ thống xử lí
nước thải, rác thải. Việc đầu tư hệ thống khí thải thì còn hạn chế, vì nguồn nhân lực về xử
lí khí thải ở nước ta rất ít, bên cạch đó việc xây dựng và vận hành hệ thống khí thải lại
khó khăn, khó kiểm soát được rủi ro xảy ra.
Với tình hình ô nhiễm hiện nay không khí như hiện nay ở nước ta thì nên đặt việc
xử lí khí ô nhiễm lên hàng đầu. Muốn đạt được kết quả cao thì việc xử lý bụi và khí thải
trong quá trình sản xuất là điều tất yếu phải có trong các khu công nghiệp, nhà máy. Do
đó việc thiết kế một hệ thống xử lý bụi trong nhà máy trước khi thải ra môi trường không
khí là hết sức cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững .


Mục tiêu đồ án

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý bụi gỗ bằng hệ thống xử lí buồng lắng bụi


Nội dung đồ án





Tìm hiểu về phương pháp xử lý bụi
Tìm hiểu về bụi gỗ, công nghệ chế biến gỗ
Tính toán thiết kế buồng lắng bụi
Chọn quạt và ống khói
Tính toán kinh tế cho hệ thống xử lý
Thực hiện bản vẽ chi tiết thiết bị xử lý



Phương pháp thực hiện



Phương pháp thu thập số liệu có liên quan
Phân tích và tính toán








SVTH: Huỳnh Văn Khoa - Lớp K15kmt

1

ĐỒ ÁN XỬ LÍ BỤI GỖ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ
I.1. Tình hình chế biến gỗ ở Việt Nam hiện nay
Hiện nay, đồ gỗ đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực đứng thứ 5 của Việt Nam
sau dầu thô, dệt may, giày dép và thủy sản. Sự phát triển này đã đưa Việt Nam vượt
Indonesia và Thái Lan trở thành một trong hai nước xuất khẩu đồ gỗ đứng đầu Đông
Nam Á. Chất lượng sản phẩm đồ gỗ Việt Nam luôn được nâng cao, có khả năng cạnh
tranh được với các nước trong khu vực và Trung Quốc. Sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã
xuất khẩu sang 120 nước, trong đó EU, Mỹ, Nhật Bản là những thị t...
Đ ÁN X LÍ B I G
MỞ ĐẦU
Đăt vấn đề
Ngày nay ô nhiễm không khí đang một vấn đề đáng quan tâm của Việt Nam
cũng như các nướctoàn thế giới. Việt Nam là nước đang phát triển, do đó đất nước đang
chú tâm vào việc phát triển kinh tế nên kéo theo nhiều tác động đến môi trường d
dàng nhận thấy nhất đó việc ô nhiễm không khí ngi trời do các phương tiện giao
thông gắn máy ngày càng nhiều, khí thải các ng khói từ các nhà máy sản xuất nh lẻ và
các ngành nghề công nghiệp, đốt nhiên liu, đốt than để nấu ăn và sưởi ấm, cũng như nhà
máy chạy bằng than.v.v. Nước ta cũng đang dần dần cải thiện chất lượng môi trường
sử dụng các phương pháp sản xuất sạch, các nhà máy, khu công nghiệp đều bắt buộc đầu
hệ thống xử chất thải trong quá trình sản xuất. Nhưng hầu hết các hệ thống xử
nước thải, rác thải. Việc đầu tư hệ thống khí thải thì còn hạn chế, vì nguồn nhân lực về xử
khí thải nước ta rất ít, bên cạch đó việc xây dựng vận hành hệ thống khí thải lại
khó khăn, khó kiểm soát được rủi ro xảy ra.
Với nh hình ô nhiễm hin nay không khí như hiện nay ở nước ta thì nên đặt việc
xử lí khí ô nhiễm lênng đầu. Muốn đạt được kết quả cao thì việc xlý bụi và khí thải
trong quá trình sản xuấtđiều tất yếu phải có trong các khu công nghiệp, nhà máy. Do
đó việc thiết kế một hệ thống xử bụi trong nhà máy trước khi thải ra môi trường không
khí là hết sức cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững .
Mục tiêu đồ án
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý bụi gỗ bằng hệ thống xử lí buồng lắng bụi
Nội dung đồ án
Tìm hiểu về phương pháp x lý bụi
Tìm hiểu về bụi gỗ, công nghệ chế biến gỗ
Tính toán thiết kế buồng lắng bụi
Chọn quạt và ống khói
Tính toán kinh tế cho hệ thống xử lý
Thực hiện bản vẽ chi tiết thiết bị xử lý
Phương pháp thực hiện
Phương pháp thu thập số liệu có liên quan
Phân tích và tính toán
SVTH: Huỳnh Văn Khoa - Lớp K15kmt 1
Đồ án xử lý bụi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý bụi - Người đăng: Andy Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đồ án xử lý bụi 9 10 965