Ktl-icon-tai-lieu

đồ án xử lý nước cấp công suất 4600m3ngày

Được đăng lên bởi nhamducthang-gmail-com
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1904 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................1
LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................4
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN........................................................6
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ......................................................................7
DANH MỤC CÁC HÌNH............................................................................................8
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................8
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU................................................................................................9
1.1.

Tính cấp thiết...................................................................................................................9

1.2.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................................9

1.3.

Mục tiêu...........................................................................................................................9

1.4.

Nội dung nghiên cứu.......................................................................................................9

1.5.

Cơ sở thiết kế.................................................................................................................10

CHƯƠNG 2................................................................................................................11
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRẤN HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN TPHCM........11
2.1. Đặc điểm chung về Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn TPHCM.............................11
2.2. Tình hình kinh tế xã hội thị trấn Hóc Môn.....................................................................12
2.2.1. Kinh tế.........................................................................................................................12
2.2.2. Văn hóa – xã hội.........................................................................................................16
2.3. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh thế xã hội năm 2013............................................19
2.3.1. Nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế xã hội năm 2013.........................................19
2.3.2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể....................................................................................20
2.3.2.1. Phát triển kinh tế......................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................1
LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................4
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN........................................................6
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ......................................................................7
DANH MỤC CÁC HÌNH............................................................................................8
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................8
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU................................................................................................9
1.1. Tính cấp thiết...................................................................................................................9
1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................................9
1.3. Mục tiêu...........................................................................................................................9
1.4. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................................9
1.5. Cơ sở thiết kế.................................................................................................................10
CHƯƠNG 2................................................................................................................11
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRẤN HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN TPHCM........11
2.1. Đặc điểm chung về Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn TPHCM.............................11
2.2. Tình hình kinh tế xã hội thị trấn Hóc Môn.....................................................................12
2.2.1. Kinh tế.........................................................................................................................12
2.2.2. Văn hóa – xã hội.........................................................................................................16
2.3. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh thế xã hội năm 2013............................................19
2.3.1. Nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế xã hội năm 2013.........................................19
2.3.2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể....................................................................................20
2.3.2.1. Phát triển kinh tế.....................................................................................................20
2.3.2.2. Xây dựng, quản lí đất đai, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường....................21
2.3.2.3. Phát triển các hoạt động văn hóa – thể thao , giáo dục đào tạo..........................22
đồ án xử lý nước cấp công suất 4600m3ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án xử lý nước cấp công suất 4600m3ngày - Người đăng: nhamducthang-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
đồ án xử lý nước cấp công suất 4600m3ngày 9 10 893