Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN XỦ LÝ NƯỚC CẤP

Được đăng lên bởi nhamducthang-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2132 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đồ án xử lý nước cấp

GVHD: Ths Lâm Vĩnh Sơn

TÊN ĐỒ ÁN:
THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC NGẦM
CÔNG SUẤT 55.000m3/NGĐ

NHÓM 3

0

Đồ án xử lý nước cấp

GVHD: Ths Lâm Vĩnh Sơn

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN – GIỚI THIỆU................................................................2
1.1
Tổng quan và thực trạng tình hình xử lý..................................................................2
1.2
Chương trình hành động...........................................................................................4
1.3
Những đề xuất kiến nghị...........................................................................................5
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN..............................................................................7
2.1
Mục tiêu đồ án...........................................................................................................7
2.2 Nội dung thiết kế.......................................................................................................7
2.3 Thành phần tính chất nước thô.................................................................................7
CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ......................................................8
3.1
Tổng quan về các phương pháp đang áp dụng.........................................................8
3.1.1 Công trình thu nước ngầm........................................................................................8
3.1.2 Công trình làm thoáng..............................................................................................8
3.1.3 Bể lắng.......................................................................................................................9
3.1.4 Bể lọc.........................................................................................................................9
3.1.5 Khử trùng................................................................................................................10
3.1.6 Bể chứa nước sạch..................................................................................................10
3.2
Lựa chọn phương án xử lý......................................................................................10
3.2.1 Đề xuất phương án xử lý.........................................................................................10
3.2.2 So sánh 2 phương án...............................................................................................12
CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ...........................14
4....
Đồ án xử lý nước cấp GVHD: Ths Lâm Vĩnh Sơn
TÊN ĐỒ ÁN:
THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC NGẦM
CÔNG SUẤT 55.000m
3
/NGĐ
NHÓM 3 0
ĐỒ ÁN XỦ LÝ NƯỚC CẤP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN XỦ LÝ NƯỚC CẤP - Người đăng: nhamducthang-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐỒ ÁN XỦ LÝ NƯỚC CẤP 9 10 900