Ktl-icon-tai-lieu

đo, cảnh báo và điều chỉnh lưu lương trong ống

Được đăng lên bởi Dung Vu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 6279 lần   |   Lượt tải: 73 lần
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................4
1.1.Mục đích ......................................................................................................4
1.1.2. Mục tiêu của đề tài................................................................................4
1.1.3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài..............................................................4
1.1.4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài...................................................4
1.2. Phương pháp đo lưu lượng..........................................................................5
1.3. Tìm hiểu về PLC S7 200............................................................................6
1.3.1 Khái quát về PLC S7 200......................................................................6
1.3.2. Giới thiệu về module Analog..............................................................11
1.4. S7-200 PC Access.....................................................................................17
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG...........................................................18
2.1 Lựa chọn thiết bị.........................................................................................18
2.1.1 Biến tần MM440..................................................................................18
.......................................................................................................................18
.......................................................................................................................21
2.1.2. Cài đặt thông số biến tần MM440.......................................................21
2.1.2 Chọn Cảm biến đo lưu lượng...............................................................22
2.1.3 Chọn động cơ.......................................................................................23
2.2. Xây dựng sơ đồ khối, sơ đồ đấu dây.........................................................23
2.2.1. Sơ đồ khối...........................................................................................23
2.2.2. Sơ đồ đấu dây......................................................................................25

Khoa điện – Trường Đại học công nghiệp Hà nội

Điều khiển logic khả trình & khí nén

2.3. Xây dựng thuật toán.............................................................
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................4
1.1.Mục đích ......................................................................................................4
1.1.2. Mục tiêu của đề tài................................................................................4
1.1.3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài..............................................................4
1.1.4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài...................................................4
1.2. Phương pháp đo lưu lượng..........................................................................5
1.3. Tìm hiểu về PLC S7 200............................................................................6
1.3.1 Khái quát về PLC S7 200......................................................................6
1.3.2. Giới thiệu về module Analog..............................................................11
1.4. S7-200 PC Access.....................................................................................17
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG...........................................................18
2.1 Lựa chọn thiết bị.........................................................................................18
2.1.1 Biến tần MM440..................................................................................18
.......................................................................................................................18
.......................................................................................................................21
2.1.2. Cài đặt thông số biến tần MM440.......................................................21
2.1.2 Chọn Cảm biến đo lưu lượng...............................................................22
2.1.3 Chọn động cơ.......................................................................................23
2.2. Xây dựng sơ đồ khối, sơ đồ đấu dây.........................................................23
2.2.1. Sơ đồ khối...........................................................................................23
2.2.2. Sơ đồ đấu dây......................................................................................25
đo, cảnh báo và điều chỉnh lưu lương trong ống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo, cảnh báo và điều chỉnh lưu lương trong ống - Người đăng: Dung Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
đo, cảnh báo và điều chỉnh lưu lương trong ống 9 10 935