Ktl-icon-tai-lieu

Đo điện áp và dòng điện

Được đăng lên bởi vuductruong-bka11
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN
2.1
Cơ cấu chỉ thị kim
2.1.1 Cơ cấu đo từ điện:
Cấu tạo:
Cơ cấu đo từ điện gồm có 2 phần: phần tĩnh và phần động, xem hình
2.1.
- Phần tĩnh gồm nam châm vĩnh cửu,mạch từ,cực từ và lõi hình thành mạch từ khép
kín. Giữa cực từ và lõi có khe hở đều gọi là khe hở làm việc, trong đó khung quay
chuyển động.

Hình 2.1: Cấu tạo cơ cấu đo từ điện.
- Phần động gồm khung quay làm bằng vật liệu nhôm hình chữ nhật, quấn dây đồng
bọc lớp cách điện nhỏ. Khối lượng khung quay càng nhỏ càng tốt để cho moment quán
tính nhỏ. Khung quay được gắn trên trục quay, trên trục quay có lò xo phản kéo kim
chỉ thị về vị trí ban đầu khi hết thao tác đo, kim chỉ thị, bộ phận cản dịu, đối trọng phía
sau kim chỉ thị giúp cho trọng tâm của kim chỉ thị nằm trên trục quay.
Nguyên lý hoạt động:
Khi có dòng điện chạy qua khung quay (phần động) dưới tác dụng của nam châm vĩnh
cửu, khung quay lệch khỏi vị trí ban đầu một góc  
KI

trong đó: K: hệ số tỷ lệ; I: dòng điện qua khung quay.
Ta thấy góc quay tỷ lệ tuyến tính với dòng điện
Khi dòng điện qua khung quay đổi chiều, moment quay đổi dấu, kim quay theo chiều
ngược lại.
Ưu điểm:
 Từ trường của cơ cấu do nam châm vĩnh cửu tạo ra mạnh, ít bị ảnh hưởng của từ
trường bên ngoài.
 Công suất tiêu thụ nhỏ: 25µW đến 200µW phụ thuộc dòng điện Imax
 Độ chính xác cao với cấp chính xác là 0.5%.
 Vì góc quay tuyến tính nên thang chia có khoảng chia đều.
Khuyết điểm:
 Cuộn dây của khung quay thường chịu đựng quá tải nhỏ nên tránh dùng cho dòng
điện quá mức đi qua.
 Chỉ sử dụng dòng điện DC.
 Đối với khung dây xoắn dễ hư hỏng khi bị chấn động mạnh hoặc di chuyển quá
mức giới hạn.
Ứng dụng:
Cơ cấu đo từ điện được sử dụng trong các máy đo dòng điện, điện áp vạn năng, trong
lĩnh vực đo lường đối với cơ cấu chỉ thị kim.

2.1.2 Cơ cấu đo điện từ:
Cấu tạo:
Gồm có 2 phần tĩnh và động, xem hình 2.2.

Hình 2.2: Cấu tạo cơ cấu đo điện từ.
- Phần tĩnh gồm cuộn dây cho dòng điện cần đo chạy qua tạo ra từ trường. Trong lòng
cuộn dây là một khe hẹp hình chữ nhật.
- Phần động gồm một lá kim loại hình cánh quạt làm bằng vật liệu sắt từ mềm gắn trên
trục quay và chuyển động trong khe hở của cuộn dây tĩnh. Trên trục quay còn có lò
xo phản, kim chỉ thị, bộ phận cản dịu kiểu không khí.
Nguyên lý hoạt động:
Khi có dòng điện xoay chiều hay một chiều chạy qua cuộn dây (phần tĩnh) sẽ làm xuất
hiện lực từ hút lá kim loại. Kết quả làm xuất hiện moment quay tỉ lệ với bình phương
cường độ dòng điện:   KI 2
Trong đó: K: hệ số tỷ lệ; I: dòng đ...
CHƯƠNG 2: ĐO ĐIỆN ÁP NG
ĐIỆN
2.1 Cơ cu chỉ thị
kim
2.1.1 Cơ cấu đo t
điện:
Cấu
tạo:
cấu đo từ điện gồm 2 phần: phần tĩnh phần động, xem hình
2.1.
- Phần tĩnh gồm nam châm vĩnh cửu,mạch từ,cực từ và i hình thành mạch từ
khép
kín. Giữa cực từ i khe h đều gọi khe hm việc, trong đó khung
quay
chuyển
động.
Hình 2.1: Cấu tạo cấu đo từ
điện.
- Phần động gồm khung quay làm bằng vật liệu nhôm hình chữ nhật, quấn y
đồng
bọc lớp cách điện nhỏ. Khối lượng khung quay ng nhỏ càng tốt để cho moment
quán
tính nhỏ. Khung quay được gắn trên trục quay, trên trục quay xo phản kéo
kim
chthvề vị trí ban đầu khi hết thao c đo, kim chthị, bộ phận cản dịu, đối trọng
phía
sau kim chỉ thgiúp cho trọng m của kim chỉ thị nằm trên trục
quay.
Nguyên hoạt
động:
Khi ng điện chạy qua khung quay (phần động) i tác dụng của nam châm
vĩnh
cửu, khung quay lệch khỏi vị trí ban đầu một góc
KI
trong đó: K: hệ số tỷ lệ; I: dòng điện qua khung
quay.
Ta thấy góc quay tỷ lệ tuyến tính với dòng
điện
Khi dòng điện qua khung quay đi chiều, moment quay đi dấu, kim quay theo
chiều
ngược
lại.
Ưu
điểm:
Từ trường của cấu do nam châm vĩnh cửu tạo ra mạnh, ít bnh hưởng của
từ
trường bên
ngoài.
Công suất tiêu thụ nhỏ: 25µW đến 200µW phụ thuộc dòng điện
I
max
Độ chính xác cao với cấp chính c là
0.5%.
c quay tuyến tính nên thang chia có khoảng chia
đều.
Khuyết
điểm:
Cuộn dây của khung quay thường chịu đựng quá tải nhỏ n tránh ng cho
dòng
điện q mức đi
qua.
Chsử dụng ng điện
DC.
Đối vi khung y xon dễ hỏng khi b chấn động mạnh hoặc di chuyển
quá
mức giới
hạn.
Ứng
dụng:
cấu đo tđiện được sử dụng trong các máy đo dòng điện, điện áp vạn năng,
trong
lĩnh vực đo lường đối với cấu chthị
kim.
Đo điện áp và dòng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo điện áp và dòng điện - Người đăng: vuductruong-bka11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đo điện áp và dòng điện 9 10 297