Ktl-icon-tai-lieu

ĐO ĐIÊN ÁP XOAY CHIỀU

Được đăng lên bởi Ngo Truonghuu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐO ĐIÊN ÁP XOAY CHIỀU
1:CÁCH BIẾN ĐỔI DÒNG 1 CHIỀU THÀNH XOAY CHIỀU
1.1 – Mạch lọc dùng tụ điện.
Sau khi chỉnh lưu ta thu được điện áp một chiều nhấp nhô, nếu không có tụ lọc
thì điện áp nhấp nhô này chưa thể dùng được vào các mạch điện tử , do đó
trong các mạch nguồn, ta phải lắp thêm các tụ lọc có trị số từ vài trăm µF đến vài
ngàn µF vào sau cầu Diode chỉnh lưu.

Dạng điện áp DC của mạch chỉnh lưu trong hai trường hợp có tụ và không có tụ
Sơ đồ trên minh hoạ các trường hợp mạch nguồn có tụ lọc và không có tụ lọc.
Khi công tắc K mở, mạch chỉnh lưu không có tụ lọc tham gia , vì vậy điện áp thu
được có dạng nhấp nhô.
Khi công tắc K đóng, mạch chỉnh lưu có tụ C1 tham gia lọc nguồn , kết quả là
điện áp đầu ra được lọc tương đối phẳng, nếu tụ C1 có điện dung càng lớn thì
điện áp ở đầu ra càng bằng phẳng, tụ C1 trong các bộ nguồn thường có trị số
khoảng vài ngàn µF .

Minh hoạ : Điện dụng của tụ lọc càng lớn thì điện áp đầu ra càng bằng phẳng.
Trong các mạch chỉnh lưu, nếu có tụ lọc mà không có tải hoặc tải tiêu thụ một
công xuất không đáng kể so với công xuất của biến áp thì điện áp DC thu được
là DC = 1,4.AC
1.2 – Mạch chỉnh lưu nhân 2 .

Sơ đồ mạch nguồn chỉnh lưu nhân 2

Để trở thành mạch chỉnh lưu nhân 2 ta phải dùng hai tụ hoá cùng trị số mắc nối
tiếp, sau đó đấu 1 đầu của điện áp xoau chiều vào điểm giữa hai tụ => ta sẽ thu
được điện áp tăng gấp 2 lần.
Ở mạch trên, khi công tắc K mở, mạch trở về dạng chỉnh lưu thông thường .
Khi công tắc K đóng, mạch trở thành mạch chỉnh lưu nhân 2, và kết quả là ta thu
được điện áp ra tăng gấp 2 lần.
3 – Mạch ổn áp cố định
3.1 – Mạch ổn áp cố định dùng Diode Zener.

.
Mạch ổn áp tạo áp 33V cố định
cung cấp cho mạch dò kênh trong Ti vi mầu
Từ nguồn 110V không cố định thông qua điện trở hạn dòng R1 và gim trên Dz
33V để lấy ra một điện áp cố định cung cấp cho mạch dò kệnhKhi thiết kế một
mạch ổn áp như trên ta cần tính toán điện trở hạn dòng sao cho dòng điện
ngược cực đại qua Dz phải nhỏ hơn dòng mà Dz chịu được, dòng cực đại qua
Dz là khi dòng qua R2 = 0
Như sơ đồ trên thì dòng cực đại qua Dz bằng sụt áp trên R1 chia cho giá trị R1 ,
gọi dòng điện này là I1 ta có
I1 = (110 – 33 ) / 7500 = 77 / 7500 ~ 10mAThông thường ta nên để dòng ngược qua
Dz ≤ 25 mA

2:CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO AC
2.1THIẾT KẾ VOM ĐIỆN TỬ DÙNG IC OP-AMP
• Ý TƯỞNG:
• Sử dụng 1 OPAMP điện tử để ngăn dòng qua cơ cấu,ta thiết kế sao cho Vo=Vin
• Khi thiết kế một VOM nhiều tầm đo ta cho tầm đo nhỏ nhất trực tiếp qua
OPAMP để xác định dòng Imax qua cơ cấu .Im...


1.1 – Mạch lọc dùng tụ điện.
Sau khi chỉnh lưu ta thu được điện áp một chiều nhấp nhô, nếu không có tụ lọc
thì điện áp nhấp nhô này chưa thể dùng được vào các mạch điện tử , do đó
trong các mạch nguồn, ta phải lắp thêm các tụ lọc có trị số từ vài trăm µF đến vài
ngàn µF vào sau cầu Diode chỉnh lưu.
Dạng điện áp DC của mạch chỉnh lưu trong hai trường hợp có tụ và không có tụ
Sơ đồ trên minh hoạ các trường hợp mạch nguồn có tụ lọc và không có tụ lọc.
Khi công tắc K mở, mạch chỉnh lưu không có tụ lọc tham gia , vì vậy điện áp thu
được có dạng nhấp nhô.
Khi công tắc K đóng, mạch chỉnh lưu có tụ C1 tham gia lọc nguồn , kết quả là
điện áp đầu ra được lọc tương đối phẳng, nếu tụ C1 có điện dung càng lớn thì
điện áp ở đầu ra càng bằng phẳng, tụ C1 trong các bộ nguồn thường có trị số
khoảng vài ngàn µF .
Minh hoạ : Điện dụng của tụ lọc càng lớn thì điện áp đầu ra càng bằng phẳng.
Trong các mạch chỉnh lưu, nếu có tụ lọc mà không có tải hoặc tải tiêu thụ một
công xuất không đáng kể so với công xuất của biến áp thì điện áp DC thu được
DC = 1,4.AC
1.2 – Mạch chỉnh lưu nhân 2 .
ĐO ĐIÊN ÁP XOAY CHIỀU - Trang 2
ĐO ĐIÊN ÁP XOAY CHIỀU - Người đăng: Ngo Truonghuu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐO ĐIÊN ÁP XOAY CHIỀU 9 10 75