Ktl-icon-tai-lieu

Đo lường điện tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 7372 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG


DƢ QUANG BÌNH

ĐO LƢỜNG ĐIỆN TỬ

ĐÀ NẴNG - 2003

1

CHƢƠNG 1: PHÉP ĐO VÀ KỸ THUẬT ĐO ĐIỆN TỬ
Đo lường điện tử là phương pháp xác định trị số của một thông số nào đó ở một cấu kiện điện tử
trong mạch điện tử hay thông số của hệ thống thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử dùng để xác định
giá trị được gọi là "thiết bị đo điện tử", chẳng hạn, đồng hồ đo nhiều chức năng [multimeter]
dùng để đo trị số của điện trở, điện áp, và dòng điện v.v. . . trong mạch điện.
Kết quả đo tuỳ thuộc vào giới hạn của thiết bị đo. Các hạn chế đó sẽ làm cho giá trị đo được
(hay giá trị biểu kiến) hơi khác với giá trị đúng (tức là giá trị tính toán theo thiết kế). Do vậy, để
quy định hiệu suất của các thiết bị đo, cần phải có các định nghĩa về độ chính xác [accuracy], độ
rõ [precision], độ phân giải [resolution], độ nhạy [sensitivity] và sai số [error] .
1.1 ĐỘ CHÍNH XÁC [accuracy]
Độ chính xác sẽ chỉ mức độ gần đúng mà giá trị đo được sẽ đạt so với giá trị đúng của đại
lượng cần đo. Ví dụ, khi một trị số nào đó đọc được trên đồng hồ đo điện áp [voltmeter] trong
khoảng từ 96V đến 104V của giá trị đúng là 100V, thì ta có thể nói rằng giá trị đo được gần
bằng với giá trị đúng trong khoảng

4%. Vậy độ chính xác của thiết bị đo sẽ là

4%. Trong

thực tế, giá trị 4% của ví dụ trên là 'độ không chính xác ở phép đo' đúng hơn là độ chính xác,
nhưng dạng biểu diễn trên của độ chính xác đã trở thành chuẩn thông dụng, và cũng được các
nhà sản xuất thiết bị đo dùng để quy định khả năng chính xác của thiết bị đo lường. Trong các
thiết bị đo điện tử số, độ chính xác bằng

1 số đếm cộng thêm độ chính xác của khối phát xung

nhịp hay của bộ gốc thời gian.

1.1.1

Độ chính xác của độ lệch đầy thang.

Thông thường, thiết bị đo điện tử tương tự thường có độ chính xác cho dưới dạng phần trăm của
độ lệch toàn thang đo [fsd - full scale deflection]. Nếu đo điện áp bằng đồng hồ đo điện áp
[voltmeter], đặt ở thang đo 100V (fsd), với độ chính xác là
số đo sẽ có độ chính xác trong khoảng 25V

4%, chỉ thị số đo điện áp là 25V,

4% của fsd, hay (25 - 4)V đến (25 + 4)V, tức là

trong khoảng 21V đến 29V. Đây là độ chính xác

16% của 25V. Điều này được gọi là sai số

giới hạn.
Ví dụ trên cho thấy rằng, điều quan trọng trong khi đo là nên thực hiện các phép đo gần với giá
trị toàn thang đo nếu có thể được, bằng cách thay đổi chuyển mạch thang đo. Nếu kết quả đo
cần phải tính toán theo nhiều thành phần, thì sai số giới hạn của mỗi thành phần sẽ đ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG


- 2003
Đo lường điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo lường điện tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Đo lường điện tử 9 10 973