Ktl-icon-tai-lieu

Đo lường nhiệt

Được đăng lên bởi Mr.A_kai
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Gia´o tri`nh Đo lươ`ng nhiêt

Bởi:
Hung Hoang Duong

Gia´o tri`nh Đo lươ`ng nhiêt

Bởi:
Hung Hoang Duong

Phiên bản trực tuyến:
<  >

Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources

Tài liệu này và sự biên tập nội dung có bản quyền thuộc về Hung Hoang Duong. Tài liệu này tuân thủ giấy phép
Creative Commons Attribution 3.0 ().
Tài liệu được hiệu đính bởi: April 7, 2010
Ngày tạo PDF: May 5, 2010
Để biết thông tin về đóng góp cho các module có trong tài liệu này, xem tr. 87.

Nội dung
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường

................................................ 1

1 Chương 2: Đo nhiêt đô
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Những vấn đề chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nhiệt kế giản nở . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nhiệt kế nhiệt điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nhiệt kế điện trở . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 44
Sai số nhiệt độ theo phương pháp tiếp xúc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Đo nhiệt độ bằng phương pháp gián tiếp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2 Chương 3: Đo a´p suâ´t va` chân không . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

iv

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về
đo lường
1

ĐO LƯỜNG VÀ DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Định nghĩa
Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng một đại lượng cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị
đo. Hoặc có thể định nghĩa rằng đo lường là hành động cụ thể thực hiện bằng công cụ đo lường để tìm trị
số của một đại lượng chưa biết biểu thị bằng đơn vị đo lường. Trong một số trường hợpđo lường như là quá
trình so sánh đại lượng cần đo với đại lượng chuẩn và số ta nhận ...
Gia´o tri`nh Đo lươ`ng nhiêt
Bởi:
Hung Hoang Duong
Đo lường nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo lường nhiệt - Người đăng: Mr.A_kai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Đo lường nhiệt 9 10 332