Ktl-icon-tai-lieu

Đo thông số mạch điện

Được đăng lên bởi Bảo Bảo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐO CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN
Nhóm10

Giáoviên

BùiHảiĐăng

Thànhviên

TrầnNgọcHà

ĐặngĐứcHuy
TrầnMạnhThắng

4.1 ĐO ĐIỆN TRỞ

•

4.1.1ĐođiệntrởbằngVoonmetvàAmpeme

GiátrịcủaRtínhbằng:

U
R 
I

Có2phươngphápmắc:thượngnguồnvàhạnguồn
Phươngphápthượngnguồn:đocácđiệntrởcógiátrịtrungA
bìnhvàlớncònhạnguồndùngđođiệntrởcógiátrịnhỏ

Vớicáchthượngnguồn

GiátrịcủaRA: RA=U/I
GiátrịthựccủaRcầnđo:Rx= Rx- RA

Vớicáchhạnguồn

GiátrịthựccủaRxcầnđolà:

RX 

1
1 1

U RV

4.1.2Đobằngômkế
KhidùngÔmkếđểđothìđólàđonguội,vìlúcđóđiệntrởcầnđoRxkhôngcónănglượng,mạchsẽsửdụngnguồnnănglượngriên
gcủanóthườnglànguồnpin 1chiều.
Khiđódòngđiệntrongmạch:

E
I
Rc  R p  Rx
VớiRp:điệntrởthuầncủakhoảngđo
Rc:điệntrởcủacơcấu
KhiđóRx=0:Ic=Icmax
Rx=∞;Ic= 0

4.2 ĐO ĐIỆN DUNG, ĐIỆN CẢM VÀ HỖ CẢM

•
•

4.2.1Đođiệndung
Mộttụđiệnđượcxemlàlýtưởngkhikhôngtiêuthụcôngsuất(nghĩalàkhôngchodòngđiệnmộtchiềuđiquatụđiện).Nhưn
gtrongthựctếdocóđiệnmôinênvẫncódòngđiệnròđiquatừbảncựcnàysangbảncựckia.Vìthếtụđiệnvẫntiêutốnnănglư
ợngđiệnnghĩalàcósựtổnhaocôngsuất.Đểđánhgiásựtổnhaocôngsuấtnày,ngườitathườngđogóctổnhao

R

C

C
R

UC

UC

UR
U

U
I
UC

I

IC

U





IR

UR
a




b

Tụđiệncótổnhaonhỏvàtổnhaolớn

Đốivớitụcótổnhaonhỏ(sơđồhìnha ),taxácđịnhgốctổnhaotgtheobiểuthứcsau

Đốivớitụcótổnhaolớn(sơđồhìnhb ),taxácđịnhgóctổnhaotgtheobiểuthứcsau

NếutổnhaođiệnmôilớntmắcthêmWatmet
Khiđóđiệndungcủatụđượctínhbăng:

Tổnhaocôngsuấtdođiệnmôi:

C 

Vớiδ=gọilàgóctổnhaođiệnmôix

I2
2

2

 U I  P
2

2

I
P UI cos  
sin 
C x

2

 

•

4.2.1.1Dùngvolmetvàampemet

Tacósơđồmắcnhưhìnhvẽ.
TổngtrởcủatụđiệnđượcxácđịnhnhờcácsốđọccủaAmpemetvàvolmet,nếutụđiệncótổnhaođiệnmôinhỏ,tacóđiệndungcủatụđiệ
n:

I
1
I
Cx 

 Cx 
U
Cx
U

4.2.1.2Bằngsơđồcầu
Cầuđođiệndungtụđiệncótổnhaonhỏ.
Đốivớitụđiệncótổnhaonhỏ,ngườitasửdụngcầuđođiệndung.Cầuđogồmcó4nhánhtrongđóđiệntrởR 1vàR2làđiệntrởthuầncònc
ácnhánhcònlạigồmcócácthànhphầnC X, RxvàđiệntrởmẫuRM, CMđiềuchỉnhđược.HaiđỉnhcònlạiđượcmắcmộtđiệnkếG
Khicầucânbằng,điệnápởđiệnkếGbằng0. Dođótacómốiquanhệ

Cânbằngthànhphầnthựcvàthànhphầnkháng,tađược:
Suyra

Suyra
G

U

 Nhậnxét:

Mạchcầutrênkhôngphụthuộcvàotầnsốcủatínhiệu
Mạchđiệntrên,tacóthểthaythếđiệnkếGbằngheadphone.
TađiềuchỉnhR1vàR2chođếnkhiheadhonekhôngcònnghetiếngùnữathìdừnglại(lúcnàyđiệnápđặtlênheadphonebằng0vôn)
Cầuđođiệndungtụđiệncótổnhaolớn
Lắpmạchtheonhưhìnhvẽ,trongđóR1vàR2làđiệntrởthuần.
CXvàRXlàđiệndungvàđiệntrởcủatụđiệncầnđo
KhicầuđocânbằngZ1ZX= Z2ZM

RMmắcsongsongvớiCMlàđiệntrởvàđiệndungmẫu,

4.2.2Đođiệncảm

Theohiệ...
ĐO CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN
Nhóm10
Giáoviên BùiHảiĐăng
Thànhviên TrầnNgọcHà
ĐặngĐứcHuy
TrầnMạnhThắng
Đo thông số mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo thông số mạch điện - Người đăng: Bảo Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đo thông số mạch điện 9 10 798